نقش مرکز امنیت دریایی عمان

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکسهای‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬151

مرکز‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی،‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬اردوی‭ ‬عمان،‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ملکی،‭ ‬وظیفه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭.‬

این‭ ‬مرکز،‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬گارنیزون‭ ‬المرتفع،‭ ‬مسئولیت‭ ‬دریافت‭ ‬راپور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬سیستم‌‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬تخصصی‭ ‬آن‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬عمان‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭.‬

 1. بخشی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬است‭: ‬
 2. یکپارچه‌سازی‭ ‬اقدامات‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی‭.‬
 3. تامین‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تجهیزات،‭ ‬دستگاه‌ها،‭ ‬طیاره‭ ‬شناسایی،‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬قایق‭.‬
 4. تدوین‭ ‬پروسیجرها‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬در‭ ‬بنادر،‭ ‬تاسیسات‭ ‬و‭ ‬نواحی‭ ‬ساحلی‭.‬
 5. تقویت‭ ‬پروسیجرها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬ماهی،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬حیات‭ ‬آبی‭.‬
 6. مقابله‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سلطان‌نشین‭.‬
 7. اشتراک‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬پلان‌گذاری‌‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬سناریوهای‭ ‬ریسک‭ ‬دریایی‭.‬
 8. تعلیم‭ ‬شهروندان،‭ ‬ساکنان‭ ‬و‭ ‬دریانوردان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اهمیت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬دریایی‭ ‬طبیعی‭ ‬سلطان‌نشین‭.‬
 9. رهگیری‭ ‬و‭ ‬تفتیش‭ ‬تحرکات‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭/‬اطراف‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬عمان‭.‬

تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ملت‌های‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭.‬

این‭ ‬مرکز‭ ‬مسئول‭ ‬تفتیش‭ ‬موارد‭ ‬نقض‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬آبهای‭ ‬عمان‭ ‬است‭. ‬بشمول‭ ‬ذیل‭: ‬

 1. دزدی‭ ‬دریایی
 2. مهاجرت‭ ‬یا‭ ‬نفوذ‭ ‬غیرقانونی
 3. ماهیگیری‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬صید‭ ‬بیش‌ازحد
 4. آلودگی‭ ‬دریایی
 5. انسداد‭ ‬مسیرهای‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬بین‌المللی
 6. تروریزم‭ ‬دریایی
 7. دستکاری‭ ‬و‭/‬یا‭ ‬خرابکاری‭ ‬در‭ ‬تاسیسات‭ ‬نفتی‭ ‬دریایی
 8. جرایم‭ ‬سازمان‌یافته،‭ ‬تجارت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ 

نظرات بسته شده است.