نایل شدن عمان به افتخارات نظامی برجسته

یکی‭ ‬از‭ ‬محصلین‭ ‬صاحب‌منصبی‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬اکادمی‭ ‬نظامی‭ ‬سلطنتی‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬سندهورست،‭ ‬محصل‭ ‬خارجی‭ ‬برتر‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬آگست‭ ‬2020،‭ ‬قوماندان‭ ‬سندهورست‭ ‬نشان‭ ‬‮«‬شمشیر‭ ‬خارجی‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬الازهر‭ ‬بن‭ ‬ظهیر‭ ‬الزکوانی،‭ ‬افسر‭ ‬محصل‭ ‬عمانی،‭ ‬اهدا‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬نشان‭ ‬به‭ ‬محصل‭ ‬برتر‭ ‬خارجی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬محصلین‭ ‬همه‭ ‬صنوف‭ ‬اکادمی‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شود،‭ ‬اهدا‭ ‬می‌گردد‭.‬

از‭ ‬1947‭ ‬تا‭ ‬فعلاً،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اتباع‭ ‬بیگانه‭ ‬از‭ ‬120‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سندهورست‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‌اند‭. ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬رابطه‭ ‬محکم‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دهه‌ها‭ ‬قبل‭ ‬بازمی‌گردد،‭ ‬محصلین‭ ‬صاحب‌منصبی‭ ‬عمانی‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اکادمی‭ ‬حضور‭ ‬داشته‌اند‭. ‬

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بریتانیا‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬عمانی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پرسونل‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬تعداد‭ ‬قوای‭ ‬عمانی،‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬4‭,‬500‭ ‬قوای‭ ‬ذخیره،‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬57‭,‬000‭ ‬رسید‭.‬

جلالت‭ ‬مآب‭ ‬سلطان‭ ‬هیثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعید،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬2020‭ ‬به‭ ‬تخت‭ ‬نشست،‭ ‬دستوری‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬دستور‭ ‬شامل‭ ‬استخدام‭ ‬افسران‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬محصلین‭ ‬کالج‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اکادمی‭ ‬نظامی‭ ‬حضور‭ ‬نیافته‌اند،‭ ‬می‌شود‭. ‬

اقدامات‭ ‬تعلیمی‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬بریتانیا،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬سیف‭ ‬سریره،‭ ‬یا‭ ‬شمشیر‭ ‬بران،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬1986‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬گسترده‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌اند‭.‬

منابع‭: ‬اکادمی‭ ‬نظامی‭ ‬سلطنتی‭ ‬سندهورست،‭ ‬Oman Daily Observer https‭://‬www.omaninfo.om‭/‬

نظرات بسته شده است.