ملاقات وزیر دفاع ازبیکستان با مدیران اردوی ایالات متحده

ملاقات وزیر دفاع ازبیکستان با مدیران اردوی ایالات متحده

عکس‭ ‬از‭ ‬تام‭ ‬گاگنیه‭/ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

با‭ ‬هدف‭ ‬تحکیم‭ ‬روابط‭ ‬امنیتی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عزیزوف،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬وقت‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2019‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬CENTCOM‭) ‬بازدید‭ ‬کرد‭. ‬

مدیران‭ ‬نظامی‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬درباره‭ ‬وضعیت‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬تعلیم‭ ‬عساکر،‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬موضوعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬دفاع‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬گفتگو‭ ‬کردند‭. ‬

بطورمثال،‭ ‬قوای‭ ‬ازبیک‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬قوای‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬مغولستان‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬CENTCOM‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2018‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬

‮«‬ازبیکستان‭ ‬شریک‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬روابط‭ ‬نظامی‭ ‬مستحکمی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬داریم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬رئیس‭ ‬وقت‭ ‬ستاد‭ ‬مشترک‭ ‬CENTCOM،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬اریک‭ ‬کوریلا،‭ ‬است‭. ‬‮«‬ما‭ ‬قدردان‭ ‬حمایت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬فعال‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬CASA‭ [‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭] ‬هستیم‭.‬‮»‬‭ ‬

هیات‭ ‬ازبیک‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬CENTCOM‭ ‬با‭ ‬‮«‬گروپ‭ ‬مشترک‭ ‬تحلیل‭ ‬استراتژیک‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬هماهنگی‭ ‬ائتلاف‮»‬‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬CENTCOM‭ ‬در‭ ‬فلوریدا،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬عزیزوف‭ ‬از‭ ‬کمپ‭ ‬شلبی‭ ‬خاص‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬میسی‌سیپی‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬مشارکت‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ازبیکستان‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬ضربت‭ ‬جنوب‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میزمیزبانی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬هوایی‭ ‬میسی‌سیپی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود،‭ ‬نظارت‭ ‬کرد‭. ‬

این‭ ‬مانور‭ ‬دو‭-‬هفته‌ای‭ ‬بالای‭ ‬موضوعات‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شورش،‭ ‬برتری‭ ‬هوایی،‭ ‬حمایت‭ ‬هوایی‭ ‬نزدیک،‭ ‬مدیریت‭ ‬تلفات،‭ ‬تخلیه‭ ‬غیررزمی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬رودخانه‌ای‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭. ‬قوای‭ ‬کانادا،‭ ‬هالند‭ ‬و‭ ‬شیلی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬عساکر‭ ‬ازبیک‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬ایالتی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬تعلیمات‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬میسی‌سیپی‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند،‭ ‬‮«‬ضربت‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬نخستین‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ازبیکستان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کردند‭.‬

منابع‭: ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭-‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬میسی‌سیپی،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ازبیکستان