مقابله کویت با تمویل تروریزم

کارکنان‭ ‬یونیپاث

وزارت‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬11‭ ‬کمپنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نقض‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬نمبر‭ ‬106‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬متهم‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬کرد‭.‬

پنج‭ ‬کمپنی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مشاغل‭ ‬مبادله‭ ‬پول‭ ‬بودند؛‭ ‬سه‭ ‬مورد‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬جایداد‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬مورد‭ ‬باقیمانده‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جواهرات‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کردند‭. ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬مقررات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم،‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬مقادیر‭ ‬زیادی‭ ‬پیسه‭ ‬نقد‭ (‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭,‬000‭ ‬دینار‭ ‬کویت‭) ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعلیم‭ ‬کارمندان‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬راپور‭ ‬جرایم‭ ‬مالی‭ ‬متهم‭ ‬کرد‭. ‬

در‭ ‬بیانیه‭ ‬نشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬کویت‭ (‬CBK‭) ‬بر‭ ‬مخالفت‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭. ‬CBK‭ ‬از‭ ‬نهادهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬قضایی‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬تعهدات‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشویی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬که‭ ‬مقررات‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مطابقت‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‌روز‭ ‬کرده‌‭ ‬است‭. ‬

CBK‭ ‬متعهد‭ ‬شد‭ ‬مجازات‌های‭ ‬شدیدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مشاغل‭ ‬درگیر‭ ‬در‭ ‬پولشویی‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم‭ ‬تطبیق‭ ‬کند‭. ‬CBK‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬یکپارچگی‭ ‬بخش‭ ‬بانکی‭ ‬کویت،‭ ‬از‭ ‬دسترسی‭ ‬مجرمین‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬مالی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬موسسات‭ ‬مالی‭ ‬کویت‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌کند‭. ‬

بخش‭ ‬تحقیقات‭ ‬مالی‭ ‬کویت‭ (‬KFIU‭) ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬تشکیل‭ ‬شد،‭ ‬مسئول‭ ‬دریافت،‭ ‬درخواست،‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬معلومات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جابجایی‭ ‬مشکوک‭ ‬پول‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مطالعه‌ای‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬داکتر‭ ‬احمد‭ ‬الملیفی‭ ‬وزیر‭ ‬معارف‭ ‬اسبق‭ ‬کویت‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرکوب‭ ‬پولشویی‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬مشترک‭ ‬تمام‭ ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬KFIU‭ ‬دارد‭.‬

موفقیت‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬ذریعه‭ ‬وزارت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬راپور‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬ذکر‭ ‬شد‭: ‬‮«‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ظرفیت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم‭ ‬اشتراک‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬‮»‬‭ 

منابع‭: ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

نظرات بسته شده است.