مقابله با تروریزم

مقابله با تروریزم

تورن‌جنرال‭ ‬حسین‭ ‬الحواتمه‭ ‬مسئول‭ ‬ترویج‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬کل‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬اردن‭ ‬

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  عکس‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬ژاندارمری‭ ‬اردن

تورن‌جنرال حسین الحواتمه

قومندانی قوای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬با‭ ‬مشت‭ ‬آهنین،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تضعیف‌کنندگان‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬مدیریت،‭ ‬زیردستان‭ ‬و‭ ‬ذینفعان‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شخصی‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬دیرینه‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬اعتماد‭ ‬مدیران‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬حسین‭ ‬محمد‭ ‬الحواتمه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬برای‭ ‬تصدی‭ ‬ریاست‭ ‬کل‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬اردن،‭ ‬بجا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬جایگاه‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه،‭ ‬مدیریت‭ ‬کل‭ ‬قوای‭ ‬ژاندارمری‭ ‬اردن‭ (‬معروف‭ ‬به‭ ‬درک‭) ‬نیز‭ ‬هست‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬شخصی‭ ‬قومندانی،‭ ‬دانش‭ ‬عمیق‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬ثابت‌شده‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬گرفتن‭ ‬تصمیمات‭ ‬صحیح‭ ‬در‭ ‬سخت‌ترین‭ ‬شرایط‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬صحاب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬درجه‌داران‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعضای‭ “‬درک‭” ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کنند‭. ‬او‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬قوای‭ “‬درک‭” ‬را‭ ‬به‭ ‬الگویی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬موثریت‭ ‬و‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬کامل‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬سایه‭ ‬رهبری‭ ‬وی،‭ ‬نیروهای‭ “‬درک‭” ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬تحسین‭ ‬مردم‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬بدست‭ ‬آوردند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬نتایج‭ ‬سروی‭ ‬اخیر‭ ‬دولت‭ ‬اردن،‭ ‬94‭% ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬اظهار‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬به‭ “‬درک‭” ‬اعتماد‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دنیا‭ ‬نادر‭ ‬است‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬درباره‭ ‬الگوی‭ ‬مدیریتی‭ ‬خود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬نظامی‌گری‭ ‬خود‭ ‬درسهای‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬آموخته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرد‭: ‬

‭”‬اعلیحضرت‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬قومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬الگوی‭ ‬مدیریتی‭ ‬من‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬افتخار‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قومندانی‭ ‬تولی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬ایشان‭ ‬وظیفه‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬قومندان‭ ‬کل‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بود‭. ‬

‭”‬من‭ ‬هنر‭ ‬مدیریت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬آموختم‭. ‬این‭ ‬هنر‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬سازنده،‭ ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬با‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬خویشتن‌داری‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬آموزنده‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬یک‭ ‬مدیر‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬گرفتن‭ ‬تصمیمات‭ ‬سخت،‭ ‬آرامش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬کند‭. ‬مفتخرم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خصوصیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬آموختم‭.”‬

تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مسلکی‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬تجربیات‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1985‭ ‬از‭ ‬اکادمی‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رسته‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬از‭ ‬درجه‭ ‬جگرنی‭ ‬به‭ ‬بریدجنرالی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافت‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬قومندان‭ ‬غند‭ ‬چتربازی،‭ ‬مامور‭ ‬معلومات،‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬قومندان‭ ‬جزوتام‭ ‬قوماندو‭ ‬مصروف‭ ‬وظیفه‭ ‬بود‭. ‬

او‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مسلکی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‭ ‬تعلیمی‭ ‬اشتراک‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬دوره‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬او‭ ‬همچنان‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬وابسته‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬مصروف‭ ‬وظیفه‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬بود‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬اساس‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭. ‬

‭”‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬کشور‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬اردن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬امریکا‭ ‬احساس‭ ‬نزدیکی‭ ‬می‌کنیم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬سالگی‭ ‬عازم‭ ‬امریکا‭ ‬شدم‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‌ام‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬می‌شناسم‭. ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬دوستی‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬سخاوت‭ ‬مردم‭ ‬امریکا‭ ‬بودم‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بعدی‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬لذت‌بخش‭ ‬شد‭. ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬مشابه‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬را‭ ‬مبنای‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بودیم‭. ‬

‭”‬اکنون‭ ‬می‌توانم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬صداقت‭ ‬را،‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬اشخاصی‭ ‬با‭ ‬مفکوره‌‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬ارزشمند‭ ‬می‌دانند‭. ‬رابطه‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬سازنده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬صداقت‭ ‬متقابل‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬درباره‭ ‬ماهیت‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬می‌توانم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬نظامی‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬علاقه‌ای‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬ندارم‭ ‬ولی‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬طرف‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬نوعی‭ ‬همکاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬سازنده‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬واقعی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.”‬

جنرال‭ ‬تجربه‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬میدانی‭ ‬به‌دست‌آمده‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬را‭ ‬موهبتی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬دانست‭. ‬

‭”‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬فرامرزی،‭ ‬مثل‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬یا‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬بین‭ ‬اردو‌ها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬و‭ ‬دوست،‭ ‬تجربه‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬امروزه،‭ ‬جنگهای‭ ‬مدرن‭ ‬دیگر‭ ‬مثل‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬بین‭ ‬اردو‌های‭ ‬متخاصم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت،‭ ‬انجام‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬

‭”‬جنگ‭ ‬امروز‭ ‬غیرسنتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مشخصه‭ ‬آن‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬شر‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬اینها‭ ‬عملیات‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات،‭ ‬پایان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬درگیری‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ملکیان‭ ‬بی‌گناه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شوند‭.‬

‭”‬مشارکت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬گسترده‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬برای‭ ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریست‭ ‬داخل‭ ‬شهرها،‭ ‬بخصوص‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریست‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬هماهنگ‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬می‌پردازند،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬

‭”‬بنابراین،‭ ‬تجربه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دوستان‌مان،‭ ‬بخصوص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬توانایی‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬احتمالی‭ ‬مشابه‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬چندملیتی‭ ‬که‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬روندهای‭ ‬کارآمد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باشد،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬آموخته‭ ‬است‭.” 

قومندانی‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬به‭ ‬اعصاب‭ ‬پولادین‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬مدیریت‭ ‬تعهدات‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬فامیلی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬

او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬بیشتر‭ ‬اوقات‭ ‬زندگی‭ ‬نظامی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬سپری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬نداشته‌ام،‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مشکل‭ ‬چندانی‭ ‬برای‭ ‬تلفیق‭ ‬امور‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬فامیلی‭ ‬نداشتم‭.”‬

‭”‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا،‭ ‬فامیل‌‌ام‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬کار‭ ‬من‭ ‬عادت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬می‌دانید،‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬بطور‭ ‬منظم‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬باشند‭. ‬البته،‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬قومندانی‭ “‬درک‭” ‬افزایش‭ ‬یافت‭. ‬ولی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باورم‭ ‬که‭ ‬سامان‌دهی‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پروگرام‭ ‬روزانه‭ ‬توانایی‭ ‬مدیریت‭ ‬زندگی‭ ‬عادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬شخص‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭.”‬

ضمن‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مدیریتی،‭ ‬هوشمندی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬پرفشار،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬حواتمه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬موثریت‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬ضروریات‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬بزرگواری‭ ‬آمیخته‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬احترام،‭ ‬زبانزد‭ ‬است‭. ‬رویداد‭ ‬احساس‭ ‬برانگیز‭ ‬یک‭ ‬بانوی‭ ‬جوان‭ ‬عراقی‭ ‬نماد‭ ‬شخصیت‭ ‬جنرال‭ ‬است‭.‬

یک‭ ‬بانوی‭ ‬عراقی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬مادرش‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شفاخانه‌های‭ ‬اردن،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سرگردان‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬خویشاوند‭ ‬یا‭ ‬منبع‭ ‬حمایتی‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬جسد‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬و‭ ‬کفن‭ ‬مادرش‭ ‬نداشت‭. ‬این‭ ‬دختر‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬ناچاری‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬کمک‭ ‬در‭ ‬فیسبوک‭ ‬کرد‭.‬

تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬با‭ ‬جوانمردی‭ ‬به‌سرعت‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬تدفین‭ ‬جنازه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ “‬درک‭” ‬داد‭. ‬خدمت‭ ‬آنها‭ ‬درخور‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬مهمان‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬بود‭. ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ -‬و‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬خبرگزاری‌ها‭- ‬مایه‭ ‬افتخار‭ ‬اعراب‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬شد‭.‬

از‭ ‬نظر‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬اردن،‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬کردن‭ ‬روند‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدیدات،‭ ‬تفکر‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬کاملاً‭ ‬آماده‭ ‬هستیم،‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬پیش‌تر‭ ‬از‭ ‬دشمن‭ ‬باشیم،‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬ماهیت‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کنیم،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬و‭ ‬سناریوهای‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬رویارویی‭ ‬و‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬انکشاف‭ ‬کنیم‭.”‬

‭”‬ما‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬نظارت‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬تحرکات‭ ‬و‭ ‬تخنیک‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬می‌کنیم‭. ‬تکنالوجی‭ ‬بزرگترین‭ ‬معضل‭ ‬تفکر‭ ‬امنیتی‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬ابزارها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬تروریستان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬تاسیسات‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭. ‬یک‭ ‬نمونه،‭ ‬گسترش‭ ‬سریع‭ ‬کاربرد‭ ‬طیاره‌ی‭ ‬کنترول‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬بار‭ ‬سنگین‭ ‬یافتن‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬می‌گذارد‭.”‬

تکنالوجی‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬جنرال‭ ‬اولویت‭ ‬مطلق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬منابع‭ ‬بشری‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬انکشاف‭ ‬حتی‭ ‬بر‭ ‬تهیه‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬نیز‭ ‬مقدم‭ ‬است‭. ‬مفکوره‌‭ ‬او‭ ‬بشمول‭ ‬رفع‭ ‬تاکید‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬سنتی‭ ‬بالا‭-‬پایان‭ ‬و‭ ‬متمرکز‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬تعلیم‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬ابتکار‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬است‭. ‬

او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬انکشاف‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‌آسانی،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬امکانات‭ ‬مادی،‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬انکشاف‭ ‬عامل‭ ‬بشری‭ ‬مستلزم‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬است‭.” “‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬مدیرانی‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬هدایت‭ ‬عملیات‭ ‬امنیتی‭ ‬بدون‭ ‬پذیرفتن‭ ‬الزام‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭.”‬

جنرال‭ ‬همچنان‭ ‬بالای‭ ‬منشور‭ ‬رفتار‭ ‬مسلکی‭ ‬که‭ ‬بشمول‭ ‬مراعات‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬اوقات‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬رفتار‭ ‬بشری‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬است،‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭.‬

او‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: “‬این‭ ‬شرط‭ ‬اصلی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬است‭”. “‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬امنیت،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬ضرورت،‭ ‬درنگ‭ ‬نمی‌کنیم‭ ‬و‭ ‬سامان‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اشخاص‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬اخلاقی‭ ‬پایبند‭ ‬می‌مانیم‭.”‬

تورن‌جنرال‭ ‬الحواتمه‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬صحاب‌منصبان‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬مدرن‭ ‬که‭ ‬مسیر‭ ‬مسلکی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬خواهد‭ ‬داد،‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭. ‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬شما‭ ‬مدیران‭ ‬آینده‭ ‬هستید‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬آگاهانه‭ ‬پرورش‭ ‬دهید‭.” “‬باید‭ ‬متوجه‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬مهم‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬هستید،‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بسپارید‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬پیچیده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬امنیت‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬خاص‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬منطقه‭ ‬یا‭ ‬محیط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬مجزا‭ ‬دانست‭. ‬