مصر بر سرازیر شدن جمعیت از لیبیا نظارت می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

جت‌های‭ ‬جنگنده‌‭ ‬و‭ ‬هلیکوپترهای‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬جولای‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬رزمایش‭ ‬نظامی‭ ‬هاسم‭ ‬2020‭ ‬حملات‭ ‬علیه‭ ‬دشمن‭ ‬فرضی‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬خشکی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬غربی‭ ‬مصر‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬کردند‭.‬

جزوتام‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر،‭ ‬قوای‭ ‬پدافند‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬رزمایش‌های‭ ‬نزدیک‭ ‬شهر‭ ‬سیدی‭ ‬برانی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬کیلومتری‭ ‬سرحد‭ ‬لیبیا‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬

عبد‌الفتاح‭ ‬السیسی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬مصر،‭ ‬با‭ ‬همراهی‭ ‬قومندانان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدن‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سرازیر‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬لیبیا‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کند‭.‬

رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬السیسی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ولایت‭ ‬لیبیا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مصر‭ ‬سرحداتی‭ ‬مشترک‭ ‬دارد،‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬کند‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬سرت‭-‬جفرا‭ ‬عبور‭ ‬کند‭ ‬در‭ ‬اشتباه‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬خط‭ ‬سرخ‭ ‬است‭.‬‮»‬

هاسم‭ ‬2020‭ ‬بشمول‭ ‬بمباران‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شده‭ ‬علیه‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی،‭ ‬عملیات‭ ‬آبی‭ ‬خاکی‭ ‬ساحلی،‭ ‬بمباران‌های‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬به‭ ‬ستون‌های‭ ‬زرهی‭ ‬است‭. ‬

رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬السیسی‭ ‬علاقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬لیبیا‭ ‬اعلان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آتش‌بس‭ ‬برای‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬سیاسی‭ ‬درگیری‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬متذکر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تهدید‌ات‭ ‬مدرن‭ ‬مانند‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬جنگ‌های‭ ‬نامتقارن،‭ ‬نامتعارف‭ ‬یا‭ ‬ترکیبی‭ ‬بهبود‭ ‬بخشند‭.‬

برای‭ ‬این‭ ‬منظور،‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬مانور‌های‭ ‬نظامی‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬مثل‭ ‬ستاره‭ ‬روشن‭ ‬در‭ ‬مصر،‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬مدوسا‭ ‬با‭ ‬قبرس‭ ‬و‭ ‬یونان،‭ ‬زاید‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬سپر‭ ‬خلیج‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭. ‬

منابع‭: ‬روزنامه‭ ‬الاهرام‭ ‬

نظرات بسته شده است.