مصرف کووید-19 در قرقیزستان

A medic checks the temperature of a driver at a COVID-19 checkpoint west of Bishkek. APF/GETTY IMAGES
کارکنان‭ ‬یونیپاث
قرقیزستان‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬شیوع‭ ‬خزنده‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬شرقی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬چین‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تضعیف‭ ‬اقتصاد‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬اروپایی‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬خواسته‭ ‬است‭.‬
اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬ضمن‭ ‬ارائه‭ ‬تضمین‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قرقیزستان‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭  ‬کووید‭-‬‭ ‬19،‭ ‬مبلغ‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬بخش‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
قرقیزستان‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬شیوع‭  ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬چند‭ ‬ملیون‭ ‬دالری‭ ‬عواید‭ ‬عوارض‭ ‬و‭ ‬مالیات‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬ستراتیژی‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬فعالانه‭ ‬با‭ ‬قرقیزستان‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مسائل‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬است‭. ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬آماده‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬هستند‭. 
قبل‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬مصارف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعی‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬بشمول‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستم‭ ‬پرورشگاه‭ ‬برای‭ ‬اطفال‭ ‬آسیب‌پذیر،‭ ‬کمک‭ ‬می‌کرد‭.‬
سورونبای‭ ‬جینبکف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬انکشاف‭ ‬جرمنی‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬اروپا‮»‬‭ ‬کمک‭ ‬خواسته‭ ‬است‭.  منابع: 24.kg, Elgezit, Azattyk/RFERL

نظرات بسته شده است.