مشکل در دو مسیر

قوای نظامی عراقی بلدوزرها را برای مضمحل ساختن ترویرست‌ها در کوچه‌های موصل استفاده کردند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
در جریان جنگ‌های آزادسازی شهر‌های عراقی از داعش، یک قهرمان خاص بالاخص خواست از سایه‌ها کار کند و ترجیح داد نقش یک سرباز گمنام را بازی کند. با این حال، این قهرمان رهبری ستون‌های در حال پیشرفت را بعهده داشت، حملات تروریستی موتری را جلوگیری نمود و موانع را از سر راه برداشت. حضور او باعث ایجاد وحشت در قلب‌های دشمنان شد، باعث تضعیف روحیه آنان گردید زیرا او موقعیت‌های دفاعی آنها را از بین میبرد. این قهرمان افسر وارنت ارشد خدمات ضد تروریستی محمد علی عبدالله بود، و اسلحه ای که او دودست داشت استفاده کند یک غول فولادی 29 تنی بود به نام بلدوزر دی 7 آر 11.
ساخته‭ ‬شده‭ ‬کاترپلر‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬این‭ ‬بلدوزر‭ ‬مجهز‭ ‬با‭ ‬زره‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬شیشه‭ ‬ضد‭ ‬مرمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزنش‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬موتر‭ ‬جنگ‭ ‬بردلی‭ ‬میباشد‭. ‬ماشین‭ ‬قوی‭ ‬آن‭ ‬توانست‭ ‬بر‭ ‬اکثر‭ ‬موانعی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬راهش‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬فایق‭ ‬آید‭.‬
افتخار‭ ‬استفاده‭ ‬ازین‭ ‬بلدوزر‌ها‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬به‭ ‬ابتکار‭ ‬نظامی‌های‭ ‬عراقی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬وسیله‭ ‬ممکن‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬شان‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬یک‭ ‬دشمن‭ ‬مصمم‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭. ‬افسر‭ ‬وارنت‭ ‬ارشد‭ ‬محمد‭ ‬میگوید‭ ‬که‭ ‬تاکتیک‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بلدوزر‌ها‭ ‬در‭ ‬پیشروی‭ ‬تانک‌ها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬ضرورتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬بخاطر‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬جنگ‭ ‬غیرمنظم،‭ ‬بالاخص‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کوچه‭ ‬و‭ ‬جاده‌ها‭ ‬مسلط‭ ‬شد‭.‬
تروریستان‭ ‬داعشی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بمب‌ها‭ ‬موتری‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬حمله‭ ‬کنندگان‭ ‬انتحاری‭ ‬رانندگی‭ ‬میشدند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬بر‭ ‬نیروهای‭ ‬عراقی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شدند‭ ‬را‭ ‬مشهور‭ ‬ساختند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬اصلی‭ ‬بلدوزر‌ها‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬چنین‭ ‬موتر‌ها‭ ‬را‭ ‬ببندد‭ ‬قبل‭ ‬ازینکه‭ ‬آنها‭ ‬بتوانند‭ ‬بر‭ ‬قافله‌ها‭ ‬عراقی‭ ‬حمله‭ ‬ور‭ ‬شوند‭. ‬
‭”‬تروریست‌ها‭ ‬اکثر‭ ‬سرک‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موانعی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬موتر‌های‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬ناکارآمد‭ ‬ساختند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬سرک‌هایی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬گذاشتند‭ ‬که‭ ‬میتوانستند‭ ‬اداره‭ ‬نمایند‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬همسایه‭ ‬می‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬می‌کردند‭”. ‬کارمند‭ ‬ارشد‭ ‬وارنت‭ ‬محمد‭ ‬افزود‭. ‬
‭”‬این‭ ‬ناممکن‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬بلدوزر‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬رو،‭ ‬هیچ‭ ‬قافله‭ ‬نظامی‭ ‬بتواند‭ ‬پیش‭ ‬برود‭. ‬نقش‭ ‬بلدوزر‌ها‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬موصل‭ ‬متفاوت‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬اسلحه‭ ‬مورد‭ ‬انتخاب‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬مدافعه‭ ‬دشمن،‭ ‬وسایل‭ ‬انفجاری‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬پاکسازی‭ ‬سرک‌ها‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬بود‭.”‬
قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬خدمات‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬بلدوزر‌ها‭ ‬تاکتیکی‭ ‬در‭ ‬2016‭ ‬مجهز‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تربیه‭ ‬رانندگان‭ ‬و‭ ‬تکنیسین‌های‭ ‬مسئول‭ ‬آن‭ ‬فرستادند‭. ‬تا‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬از‭ ‬بلدوزر‌های‭ ‬تجارتی‭ ‬سبک‭ ‬وزن‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬کمین‌های‭ ‬دشمن‭ ‬بسیار‭ ‬خساره‭ ‬مند‭ ‬گردیده‭ ‬بودند‭. ‬
‭”‬ما‭ ‬توسط‭ ‬متخصصین‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬بلدوزر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬شامل‭ ‬درس‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬تخنیک‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬بلدور‭ ‬میشد،‭” ‬کارمند‭ ‬ارشد‭ ‬وارنت‭ ‬محمد‭ ‬گفت‭.‬
‭”‬چندین‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬ازینکه‭ ‬ما‭ ‬وارد‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬شویم،‭ ‬تمریناتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬میدان‭ ‬جنگی‭ ‬شباهت‭ ‬داشت‭. ‬بلدوزر‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬2016‭ ‬معرفی‭ ‬گردید‭.”‬
بلدوزر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پلان‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهر‌ها‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬گردید‭. ‬راننده‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬سریع‭ ‬عمل‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬راه‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬پاکسازی‭ ‬میکرد‭ ‬قبل‭ ‬ازینکه‭ ‬جنگجویان‭ ‬دشمن‭ ‬کمین‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سرک‌های‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬مرمی‌های‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬خساراتی‭ ‬وارد‭ ‬کند‭.‬
کارمند‭ ‬ارشد‭ ‬وارنت‭ ‬محمد‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬بیاد‭ ‬می‌آورد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬آمدن‭ ‬یک‭ ‬موتر‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬بسوی‭ ‬موتر‭ ‬زرهی‭ ‬حامل‭ ‬قوماندان‭ ‬خودش‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬محل‭ ‬غرب‭ ‬موصل‭ ‬بود‭. ‬تاریخ‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬27‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬بود‭. ‬جزوتام‭ ‬محمد‭ ‬وظیفه‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‭ ‬کندک‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬مثنی‭ ‬برهبری‭ ‬دگرمن‭ ‬طائر‭ ‬سعدون‭ ‬مونشید‭ ‬حفاظت‭ ‬کند‭. ‬
‭”‬بلدوزر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سو‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬تفنگداران‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬متکی‭ ‬بودم‭ ‬بر‭ ‬حملات‭ ‬جوابی‭ ‬همکاران‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬قافله‭. ‬مرمی‌های‭ ‬داعش‭ ‬بر‭ ‬شیشه‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬اصابت‭ ‬کرد،‭ ‬و‭ ‬سواد‭ ‬وحشتناکی‭ ‬بوجود‭ ‬آمد‭ ‬زیرا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬شیشه‭ ‬شکست،‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬صدا‭ ‬عادت‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.” ‬محمد‭ ‬میگوید‭.‬
در‭ ‬زمانیکه‭ ‬او‭ ‬سرک‌های‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همرزمانش‭ ‬پاکسازی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬ارشد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مخابره‭ ‬کرد‭. ‬یک‭ ‬موتر‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬بسوی‭ ‬ستون‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬راست‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسیرش‭ ‬ظاهرا‭ ‬تخریبی‭ ‬بود‭.‬
محمد‭ ‬باید‭ ‬زود‭ ‬عمل‭ ‬می‌کرد‭. ‬او‭ ‬موتر‭ ‬بمبگذاری‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬100‭ ‬متری‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬کنترول‭ ‬بلدوزر‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬غول‭ ‬فلزی‭ ‬90‭ ‬درجه‭ ‬چرخید‭ ‬و‭ ‬بسوی‭ ‬پیش‭ ‬حرکت‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬راه‭ ‬موتر‭ ‬بمبگذاری‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭. ‬همینکه‭ ‬او‭ ‬بلدوزر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بمبگذار‭ ‬احتمالی‭ ‬و‭ ‬هامووی‭ ‬قوماندان‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬بمب‭ ‬انفجار‭ ‬کرد‭.‬
‭”‬من‭ ‬حرارت‭ ‬انفجار‭ ‬را‭ ‬حس‭ ‬کردم،‭ ‬و‭ ‬موج‭ ‬یک‭ ‬انفجار‭ ‬بزرگ‭ ‬کابین‭ ‬موترم‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬داد‭.” ‬وی‭ ‬افزود‭. “‬چیزی‭ ‬بین‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬موتر‭ ‬انفجار‭ ‬شده‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬بجز‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬راه،‭ ‬یک‭ ‬شیشه‭ ‬زخیم‭ ‬و‭ ‬فولادی‭ ‬که‭ ‬بلدوزر‭ ‬را‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌کرد‭. ‬انفجار‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬قوی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شیشه‭ ‬پیشروی‭ ‬موتر‭ ‬کاملا‭ ‬شکست‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬تکان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬نجات‭ ‬داد‭.”‬
با‭ ‬وصف‭ ‬انفجار،‭ ‬بلدوزر‭ ‬کمتر‭ ‬خساره‭ ‬دید‭. ‬ترمیم‭ ‬کاران‭ ‬فقط‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬نشت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پایپ‌های‭ ‬هایدرالیک‭ ‬موتر‭ ‬بازسازی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬موتر‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬آمد‭.‬
در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی،‭ ‬کارمند‭ ‬ارشد‭ ‬وارنت‭ ‬محمد‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬شجاع‭ ‬خدمات‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬پیش‭ ‬می‌رفتند،‭ ‬پیش‭ ‬بسوی‭ ‬پیروزی‭. ‬ 

نظرات بسته شده است.