مساعدت هوایی به افغانستان

برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬رایزنی‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬صدور‭ ‬جواز‭ ‬پروازهای‭ ‬ترانزیت‭ ‬اردوی‭ ‬امریکا،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬جنرال‭ ‬استیفن‭ ‬لاینز،‭ ‬قومندان‭ ‬قرارگاه‭ ‬ترانسپورت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬لاینز،‭ ‬این‭ ‬ابتکار‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مکمل‭ ‬کردن‭ ‬‭”‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬شمال‭”‬‭ (‬NDN‭) ‬که‭ ‬شامل‭ ‬مسیرهای‭ ‬اکمالات‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

NDN‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬جمهوری‭ ‬سابق‭ ‬شوری،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پنج‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬عبور‭ ‬می‌کند‭: ‬قزاقستان،‭ ‬قرغیزستان،‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬ترکمنستان‭ ‬و‭ ‬ازبیکستان‭. ‬پنتاگون‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬از‭ ‬NDN‭ ‬برای‭ ‬ارسال‭ ‬بارهای‭ ‬غیرنظامی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

کلارک‭ ‬کوپر،‭ ‬معاون‭ ‬سیاسی‭-‬نظامی‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬از‭ ‬نتیجه‭ ‬مذاکرات‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬خواستار‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬است‭. ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی،‭ ‬کاهش‭ ‬اتکای‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میراث‭ ‬روزهای‭ ‬وابستگی‭ ‬این‭ ‬جمهوری‌ها‭ ‬به‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬است‭.‬

کوپر‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬به‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دست‭ ‬یابند‭.‬

نظرات بسته شده است.