مدیران استخبارات عراق میزبان متعلمین

مدیران استخبارات عراق میزبان متعلمین

اداره‭ ‬استخبارات‭ ‬نظامی‭ ‬عراق‭ | ‬عکس‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق

در‭ ‬نود‭ ‬و‭ ‬هشتمین‭ ‬سالگرد‭ ‬تاسیس‭ ‬اردوی‭ ‬عراق،‭ ‬مدیر‭ ‬استخبارات‭ ‬نظامی،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬العلاق‭ ‬میزبان‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬متعلمین‭ ‬و‭ ‬معلمین‭ ‬مکتب‭ ‬الغد‭ ‬بود‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬سخنرانی‭ ‬انگیزه‌بخشی‭ ‬برای‭ ‬متعلمین‭ ‬ایراد‭ ‬کرد‭. ‬متعلمین‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬دفاتر‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬اسناد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬بر‭ ‬داعش‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭. ‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬شما‭ ‬مسیر‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬صاحب‌منصبان،‭ ‬انجینران‭ ‬و‭ ‬داکتران‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مردمش‭ ‬خدمت‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭. ‬برای‭ ‬شما‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬پشتکار‭ ‬آرزو‭ ‬می‌کنم‮»‬‭. ‬

متعلمین‭ ‬که‭ ‬یونیفورم‭ ‬حامل‭ ‬درجات‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬داشتند،‭ ‬بلافاصله‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬تالار‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬مکتوبی‭ ‬که‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬استخبارات‭ ‬نظامی‭ ‬ادای‭ ‬احترام‭ ‬نمودند‭. ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سلام‭ ‬نظامی‭ ‬داد‭.‬

متعلمین‭ ‬و‭ ‬معلمین‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دائمی‭ ‬اسناد،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬دیدن‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬باعث‭ ‬تعجب‭ ‬متعلمین‭ ‬شد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مامورین‭ ‬پولیس‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درباره‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ارائه‭ ‬کرد،‭ ‬سوالاتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬متعلمین‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نظریات‭ ‬آنها‭ ‬درباره‭ ‬نفرت‭ ‬از‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬جویا‭ ‬شد‭. ‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬از‭ ‬متعلمین‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬درسهای‭ ‬آموخته‭ ‬از‭ ‬شرور‭ ‬های‌داعش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬انتقال‭ ‬دهند‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬شما‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬جنایات‭ ‬بوده‌اید‭. ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌خواهم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬بگویید‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬جایی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ما‭ ‬ندارند،‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬عشق‭ ‬می‌ورزیم‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬متنفر‭ ‬بودند‮»‬‭.‬

در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬بازدید،‭ ‬جنرال‭ ‬تحایفی‭ ‬را‭ ‬تقدیم‭ ‬متعلمین‭ ‬و‭ ‬معلمین‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬نسل‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمنانش‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ضرورت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬کشید‭.‬