محافظت از ملت

دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مسئول‭ ‬بهبود‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است

کارمندان‭  یونیپاث‭ | ‬عکسها‭ ‬توسط‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت

یونیپاث‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬ممتازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معین‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬وظیفه‭ ‬انجام‭ ‬می‌داد،‭ ‬خوشامد‭ ‬می‌گوید‭. ‬دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفاعی،‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬گروپ‌‭ ‬حامی‭ ‬اصلی‭ ‬موسسات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬کشور‭ ‬ارتقا‭ ‬دهد‭. ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬وظایف‭ ‬متعددی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مفتخر‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬اردو،‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬دگر‌جنرال‭ ‬الرفاعی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬کسی‭ ‬جز‭ ‬جلالتمآب‭ ‬جناب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬صباح‭ ‬الحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬مطرح‭ ‬نشد‭. ‬جلالتمآب‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬را‭ “‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اصلی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭” ‬نامید‭ ‬و‭ “‬وظیفه‭ ‬مقدس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬عزیز‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬برادران‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬همه‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬محترم‭ ‬هستند‭” ‬را‭ ‬ستود‭. ‬

یونیپاث‭: ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قومندان‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭  ‬کویت،‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬دهید‭. ‬

دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭:‬‭ ‬مفکوره‭ ‬تاسیس‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬1967،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حکومت‭ ‬ولیعهد‭ ‬فقید‭ ‬کویت،‭ ‬جلالتمآب‭ ‬شیخ‭ ‬جابر‭ ‬الحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬باز‭ ‬می‌گردد‭. ‬این‭ ‬مفکوره‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬قانونی‭ ‬نمبر‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬1967‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬6‭ ‬نومبر‭ ‬1967‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬تحقق‭ ‬یافت‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬فرمان،‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬امیر‭ ‬فقید‭ ‬کویت،‭ ‬جلالتمآب‭ ‬شیخ‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح،‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. “‬گارد‭ ‬ملی‭” ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬تاسیس‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬شیخ‭ ‬سالم‭ ‬العلی‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬و‭ ‬معین‭ ‬وی،‭ ‬شیخ‭ ‬مشعل‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬فعالیت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

طبق‭ ‬این‭ ‬فرمان،‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ذریعه‭ ‬پذیرش‭ ‬داوطلبانه‭ ‬شهروندان‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جبهه‭ ‬داخلی‭ ‬مساعدت‭ ‬می‌کند‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬صدور‭ ‬این‭ ‬فرمان،‭ ‬قوای‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬حمایت،‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬کامل‭ ‬مدیریت‭ ‬سیاسی‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬هجوم‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬مقدس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬بپردازند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬جبهه‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬مربوطه،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اردو،‭ ‬پولیس،‭ ‬اداره‭ ‬عمومی‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬دفاع،‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کنند‭. ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬دارد‭.‬

یونیپاث‭: ‬جناب‌عالی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مسلکی‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬دستاوردهای‭ ‬بسیاری‭ ‬داشته‌اید‭. ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬ارزشمندتر‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اشاره‭ ‬کنید‭.‬

دگرجنرال‭ ‬هاشم‭:‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1988‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬با‭ ‬درجه‭ ‬لومری‭ ‬بریدمن‭ ‬به‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬پیوستم‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬نخستین‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬اشخاصی‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬سیستم‌های‭ ‬مدرن‭ ‬مخصوص‭ ‬حمایت‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬لوجستیکی‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬کردند‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬انکشاف‭ ‬سیستم‌‭ ‬تسلیحات‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تکنالوجی‭ ‬روزآمد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ (‬2005‭ ‬الی‭ ‬2007‭) ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬کمیته‭ ‬تسلیحات‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬بودم،‭ ‬همکاری‭ ‬داشتم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬تجهیز‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬موترها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬رزمی‭ ‬کمک‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬گام‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬حرکت‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬بود‭.‬

واکنش گارد ملی کویت به حوادث عاجل آب و هوایی

در‭ ‬2‭ ‬مارچ‭ ‬2010،‭ ‬مسئولیت‭ ‬قومندانی‭ ‬تعلیم‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬پذیرفتم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬پلان‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی،‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬پلان‭ ‬صدور‭ ‬سرتیفیکیت‭ ‬سواد‭ ‬کمپیوتری‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ “‬لایسنس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کاربری‭ ‬کمپیوتر‭” ‬زدم‭. ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شیوه‌های‭ ‬امروزی،‭ ‬بشمول‭ ‬تعلیم‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬مدرن،‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشمگیر‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬9‭ ‬سپتمبر‭ ‬2012‭ ‬به‭ ‬قرارگاه‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬ارکان‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬منتقل‭ ‬شدم‭. ‬در‭ ‬آنجا،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قومندانان‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬وزیران‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬داخله،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬انکشاف‭ ‬پلان‭ ‬دفاعی‭ ‬کشور،‭ ‬ایجاد‭ ‬پایه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬دکتورین‭ ‬نظامی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬راپور‌های‭ ‬آمادگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬برای‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬داشتیم‭. ‬من‭ ‬رئیس‭ ‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬سیستم‌‭ ‬امنیت‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬کمپ‌های‭ ‬جدید،‭ ‬با‭ ‬مراعات‭ ‬الزامات‭ ‬پلان‭ ‬انکشاف‭ ‬کشور،‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مناطق‭ ‬پرداختیم‭.‬

در‭ ‬1‭ ‬جنوری‭ ‬2015،‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬مدیریت‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬که‭ ‬مافوق‌های‭ ‬من‭ ‬شیخ‭ ‬سالم‭ ‬العلی‭ ‬الصباح،‭ ‬قومندان‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬و‭ ‬شیخ‭ ‬مشعل‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬جگرن‭ ‬قوای‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬نماینده‭ ‬آن‭ ‬بودند،‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬مسئولیت‭ ‬معینیت‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬پذیرفتم‭. ‬من،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬مدیران‭ ‬همکار،‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬برداشتن‭ ‬گامهای‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬نظامی،‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنیم‭.‬

از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬اخیر‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬به‭ “‬انجمن‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ژاندارمری‌ها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬دارای‭ ‬وضعیت‭ ‬نظامی‭” ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬امکان‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشگام‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬امنیت،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬چه‭ ‬استفاده‌ای‭ ‬از‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کویت‭ ‬برده‭ ‬است؟

دگرجنرال‭ ‬هاشم‭:‬‭ ‬بی‌شک،‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تقویت‭ ‬پیوندهای‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬کشورها،‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬می‌شود‭. ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬باعث‭ ‬پیشرفت‭ ‬قابلیت‌ها‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬بالای‭ ‬انکشاف‭ ‬اقدامات‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مزیت‭ ‬حداکثری‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‌ایم‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور،‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬موثریت،‭ ‬شناسایی‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬می‌پردازیم‭. ‬فعلاً‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانور‭ “‬اراده‭ ‬عقاب‭” ‬در‭ ‬کنار‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هستیم‭. ‬

یونیپاث‭: ‬کویت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قوی‌ترین‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬روابط‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬چی‌قسم‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کنید؟

دگرجنرال‭ ‬هاشم‭: ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬امریکا‭ ‬هم‌پیمانی‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬شریک‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬برای‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬بخصوص‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬چشمگیر‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬1990‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬کویت،‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تحت‭ ‬تهاجم‭ ‬وحشیانه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬آنچه‭ ‬عمق‭ ‬روابط‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬امریکا‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬می‌کند،‭ ‬حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬محصل‭ ‬کویتی‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‌‌های‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬همچنان،‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬شاهد‭ ‬تاسیس‭ ‬پوهنتون‌‌های‭ ‬امریکایی‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬کویت‭ ‬بوده‌ایم‭.‬

یونیپاث‭: ‬خصوصیات‭ ‬پلان‭ ‬انکشاف‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ “‬فراخوان‭ ‬اهداف‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬2020‭” ‬چیست؟

دگرجنرال‭ ‬هاشم‭:‬‭ “‬فراخوان‭ ‬پلان‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬2020‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭” ‬توسط‭ ‬عالیجناب‭ ‬شیخ‭ ‬مشعل‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬شعار‭ “‬اولویت‭ ‬امنیت‭” ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جنبه‭ ‬ملی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬استقلال،‭ ‬مشروعیت،‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬کشور‭ ‬کویت‭ ‬ذریعه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پلان‌های‭ ‬ملی‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مفکوره‭ ‬ارزشمند‭ ‬جلالتمآب‭ ‬امیر‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬تجارتی‭ ‬را‭ ‬تعقیب‭ ‬می‌کند‭.‬

گارد‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬حداکثر‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی،‭ ‬امنیتی،‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭.‬

چشم‌انداز‭ ‬پلان‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬سرآمدی‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمانی‭ ‬ذریعه‭ ‬مدیریت‭ ‬مطلوب،‭ ‬شایستگی‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬قوای‭ ‬کاملاً‭ ‬مسلکی‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬سند‭ ‬شامل‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬ارزش‌های‭ ‬کلیدی‭ ‬است‭: ‬احساس‭ ‬تعلق،‭ ‬وفاداری‭ ‬و‭ ‬وطن‌دوستی؛‭ ‬تعالی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬آمادگی؛‭ ‬و‭ ‬عدالت‭. ‬این‭ ‬سند‭ ‬همچنان‭ ‬شامل‭ ‬بخشهای‭ ‬متعددی‭ ‬برای‭ ‬تشریح‭ ‬رسالت‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬آمادگی؛‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی؛‭ ‬ارتقای‭ ‬موترهای‭ ‬مکانیزه‭ ‬و‭ ‬زرهی،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬مهمات؛‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬بازرسی؛‭ ‬نظارت؛‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬تخنیکی؛‭ ‬تقویت‭ ‬زیربنا‌ها‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬پایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬ذخایر؛‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬ذریعه‭ ‬ایجاد‭ ‬کلینیک‌‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬پرسونل‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬است‭.‬

بخشهای‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌ها،‭ ‬شامل‭ ‬ایجاد‭ ‬جزوتام‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬تعلیم‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬امتحانات‭ ‬ارزبابی‭ ‬صلاحیت‭ ‬می‌پردازد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بخشها‭ ‬به‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬مرکز‭ ‬تفتیش‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬رادیولوجی،‭ ‬انکشاف‭ ‬بخش‭ ‬تحقیقات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انرجی‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬دیگر،‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬لواهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬شورش‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬


جزییات‭ ‬پلان‭ ‬ستراتیژیک‭ “‬اولویت‭ ‬امنیت‭”‬

هدف‭ ‬ملی

محافظت‭ ‬از‭ ‬استقلال،‭ ‬مشروعیت،‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬کویت‭ ‬ذریعه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پلان‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭.‬

چشم‌انداز

مساعی‭ ‬برای‭ ‬سرآمدی‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمانی‭ ‬ذریعه‭ ‬مدیریت‭ ‬مطلوب،‭ ‬شایستگی‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬قوای‭ ‬کاملاً‭ ‬مسلکی‭.‬

ارزش‌های‭ ‬کلیدی

تعلق،‭ ‬وفاداری‭ ‬و‭ ‬وطن‌پرستی

تعالی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬آمادگی

عدالت

ارکان‭ ‬پلان‭ ‬ستراتیژیک

1‭. ‬وظایف‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬آمادگی

تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی

انکشاف‭ ‬ماشین‌آلات،‭ ‬جنگ‌افزار،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬مهمات

تقویت‭ ‬سطوح‭ ‬تفتیش،‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬کیفیت

ارتقای‭ ‬آمادگی‭ ‬تخنیکی

تقویت‭ ‬زیربنا‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬و‭ ‬گدام‌ها

ارتقای‭ ‬آمادگی‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬کلینیک‌‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬گارد‭ ‬ملی

2‭. ‬تقویت‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬جدید

ایجاد‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬جزوتام‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭  ‬مناسب‭ ‬آن

انکشاف‭ ‬جزوتام‭ ‬امنیت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬سازوکارهایی‭ ‬برای‭ ‬عملیاتی‭ ‬کردن‭ ‬نقش‭ ‬حمایت‭ ‬آن

انکشاف‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬سرتیفیکیت‭  ‬برای‭ ‬جزوتام‭ ‬هلیکوپتر

فعال‌سازی‭ ‬مرکز‭ ‬تفتیش‭ ‬دفاع‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬رادیولوجی‭ ‬انکشاف‭ ‬حوزه‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬مربوط‭ ‬با‭ ‬انرژی

انکشاف‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬کندک‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬شورش‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬ابزارها‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬مناسب

افزایش‭ ‬کارآیی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ “‬جزوتام‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭” ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬خدمات‭ ‬آن

3‭. ‬فعال‌سازی‭ ‬نقشهای‭ ‬مدیریت‭ ‬عملیاتی،‭ ‬پلان‭ ‬گذاری،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران

تجدیدنظر‭ ‬الزامات‭ ‬قوای‭ ‬بشری،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تعلیم،‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬انکشاف‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیمی،‭ ‬پلان‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬مانورها

انکشاف‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬نهایی‭ ‬کردن‭ ‬ضروریات‭ ‬آن

انکشاف‭ ‬و‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬پلان‌ها‭ ‬و‭ ‬عملیات

گسترش‭ ‬تعلیمات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬وزیران‭ ‬داخله‭  ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬اطفاییه

4‭. ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬سازمانی

تقویت‭ ‬ماحول‭ ‬نظارت

انکشاف‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬و‭ ‬پروسیجرها

انکشاف‭ ‬خدمات‭ ‬تکنالوجی‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات

فعال‌سازی‭ ‬رسته‌ها‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌ها‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬عملکردی‭ ‬و‭ ‬سیستم‌‭ ‬مدیریت‭ ‬قوا

فعال‌سازی‭ ‬سیستم‌‭ ‬صدور‭ ‬سرتیفیکیت‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی

5‭. ‬تقویت‭ ‬نقش‭ ‬مشوره،‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬رقابت‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬ماحول‭ ‬زیست‭ ‬ارائه‭ ‬تصویر‭ ‬و‭ ‬جایگاهی‭ ‬مثبت‭ ‬از‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬جامعه

تقویت‭ ‬ارتباط‭ ‬سازمانی‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬گارد

تقویت‭ ‬وفاداری‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭  ‬تقویت‭ ‬ارزش‌های‭ ‬سازمانی

انکشاف‭ ‬پالیسی‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬چارچوکات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬دولتی

6‭. ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مسلکی

عملیاتی‭ ‬کردن‭ ‬پروتوکل‌های‭ ‬همکاری‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬عرصه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬نظامی

تصویب‭ ‬پلان‭ ‬لسان‌های‭ ‬جهانی‭ (‬انگلیسی،‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬جرمنی‭)‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬مشوره‌های‭ ‬نظامی

زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬همکاری‌های‭ ‬لسانی‭ ‬ذریعه‭ ‬کنفرانس‎ها،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬بازدید

نظرات بسته شده است.