متعهد عراق

عساکر‭ ‬کرد‭ ‬خدمت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬قسمی‭ ‬برجسته‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند

خوردضابط‭ ‬ماستر‭ ‬ولید‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬مزوری‭ ‬بارزانی
قرارگاه‭ ‬تولی،‭ ‬قومندانی‭ ‬یکم‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬خدمات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬عراق
من‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬ملحق‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬داشته‌ام‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جنگ‌های‭ ‬آزادیسازی‭ ‬اشتراک‭ ‬نمایم‭. ‬من‭ ‬یک‭ ‬عسکر‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬عراق،‭ ‬یکپارچگی‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬آن‭ ‬هستم‭.‬
دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬ملحق‭ ‬شدم‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عساکر‭ ‬آن‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬به‭ ‬میهن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭. ‬من‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬باشم‭ ‬که‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬جناح‌های‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬استثنا‭ ‬شامل‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬برخوردارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬روحیه‌ای‭ ‬شامل‭ ‬کار‭ ‬گروپی،‭ ‬آشنایی،‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬است‭.‬
ما‭ ‬برادر‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬میهن‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عرب،‭ ‬کرد،‭ ‬سنی‭ ‬و‭ ‬شیعه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌گیریم،‭ ‬بلکه‭ ‬تنها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عراقی‭ ‬می‌دانیم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬علیه‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ “‬مسئولیت‭ ‬شوالیه‌ها‭” ‬علیه‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬بصره‭ ‬و‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌ام‭.‬
ما‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬وابستگی‭ ‬فرقوی،‭ ‬مبارزه‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭. ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬تردیدی‭ ‬برای‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬گروپی‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد،‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬راه‭ ‬نمی‌دهیم‭.‬
منحیث‭ ‬یک‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬باشم‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬میراث‭ ‬کردها‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬مردمم‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬نیز‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬عسکری‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬عراق‭ ‬می‌پردازد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬دهوک‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬بوده‌ام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬یکپارچه‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬بخش‌های‭ ‬جامعه‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کند،‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌ام‭.‬
ما‭ ‬برای‭ ‬هیچ‭ ‬قومی‭ ‬یا‭ ‬فرقه‭ ‬امتیاز‭ ‬قائل‭ ‬نمی‌شویم‭. ‬می‌توانید‭ ‬عساکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬عرب،‭ ‬مسیحی‭ ‬و‭ ‬مسلمان‭ ‬را‭ ‬ببینید‭ ‬که‭ ‬مثل‭ ‬برادر‭ ‬در‭ ‬باركها‭ ‬یا‭ ‬خندق‌ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خیانت‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کنیم‭.‬
من‭ ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬رخصتی‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ملاقات‭ ‬با‭ ‬همسنگرانم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بصره‭ ‬یا‭ ‬میسان‭ ‬هستند‭ ‬صرف‭ ‬می‌کنم‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬فامیل‭ ‬هایشان‭ ‬آشنا‭ ‬می‌شوم‭ ‬و‭ ‬اوقات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬طی‭ ‬می‌کنیم‭. ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬زمستان،‭ ‬وقتی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬دهوک‭ ‬سرد‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‌های‭ ‬دوستانم‭ ‬می‌روم‭ ‬و‭ ‬می‌بینم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مهمان‌نوازی‭ ‬که‭ ‬عنعنه‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کنند‭.‬
من‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کنم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دهوک‭ ‬سفر‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬زیبای‭ ‬آن‭ ‬لذت‭ ‬ببرند،‭ ‬چون‭ ‬گرمای‭ ‬جنوب‭ ‬عراق‭ ‬بسیار‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬میکند‭. ‬این‭ ‬قهرمانان‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬فامیل‭ ‬من‭ ‬شده‌اند‭. ‬مردم‭ ‬ناصریه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ملاقات‌های‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دوستانم‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‌اند،‭ ‬و‭ ‬همسایگان‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬دهوک‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬دوستانم‭ ‬از‭ ‬ولایات‭ ‬جنوبی‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬رخصتی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬محافل‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می‌شویم،‭ ‬آشنا‭ ‬شده‌اند‭.‬
خورد ضابط ماستر ولید خالد صالح مزوری بارزانی
خدمات مبارزه با دهشت افگنی عراق
بر‭ ‬علاوه،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬برادرانم‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬خواسته‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬کمک‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬مادرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شفاخانه‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬دهوک‭ ‬انتقال‭ ‬دهد‭. ‬من‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬از‭ ‬فامیلش‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬پذیرایی‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مادرش‭ ‬بهبود‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬ولایت‭ ‬خودشان‭ ‬عودت‭ ‬کردند‭.‬
این‭ ‬مسائل‭ ‬فقط‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نیست‭ – ‬بلکه‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬خدمات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬عراق‭ (‬CTS‭) ‬است‭. “‬ما‭ ‬یک‭ ‬حزب‭ ‬یا‭ ‬فرقه‭ ‬نداریم؛‭ ‬ما‭ ‬عساکر‭ ‬وفادار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬عراق‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬بیرق‭ ‬عراق‭ ‬واحد‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کنیم‭”. ‬قومندان‭ ‬ما،‭ ‬جنرال‭ ‬ارکان‭  ‬طالب‭ ‬شقاطی‭ ‬الکنانی‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کانفرانس‭ ‬های‭ ‬خبری‭ ‬خود‭ ‬گفت‭. “‬این‭ ‬همان‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬اعضای‭ ‬خدمات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬باور‭ ‬دارند‭.”‬
CTS‭ ‬سوپاپ‭ ‬اطمینان‭ ‬امنیت‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬مبارزین‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬کوته‌نظرانه‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬فرقوی‭ ‬آگاه‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬باورمان‭ ‬به‭ ‬وحدت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬بیرق‭ ‬عراق‭ ‬است‭.‬
من‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نبردها‭ ‬زخمی‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬تزریق‭ ‬خون‭ ‬عاجل‭ ‬داشتم،‭ ‬و‭ ‬همسنگرانم‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬خون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اهدا‭ ‬کردند‭. ‬امروز‭ ‬خون‭ ‬میسان،‭ ‬ناصریه‭ ‬و‭ ‬بصره‭ ‬در‭ ‬رگهای‭ ‬من‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬وابستگی‌هایی‭ ‬بجز‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬نمی‌شناسیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برادران‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬بین‭ ‬ما‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭.‬
وقتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رخصتی‭ ‬بودم،‭ ‬مشتاقانه‭ ‬منتظر‭ ‬ملاقات‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬بودم،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬خاطرات‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬داشت‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬کافه‌های‭ ‬تاریخی‭ ‬جاده‭ ‬الرشید‭ ‬و‭ ‬پارک‭ ‬الزورا‭ ‬رفتیم،‭ ‬از‭ ‬نوشیدنی‌ها‭ ‬و‭ ‬خوردن‭ ‬ماهی‭ ‬مسکوف‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬دجله‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬ابونواس‭ ‬لذت‭ ‬بردیم‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مصروف‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬ساحه‭ ‬کراده‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬کلیسای‭ ‬بانوی‭ ‬مقدس‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬وقایع‭ ‬قهرمانانه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتم‭ – ‬آزادسازی‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬و‭ ‬کشتن‭ ‬تروریستانی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬اسلامی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ – ‬افتادم‭.‬
فامیل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همسنگران‭ ‬مسیحی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کلیسا‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬توانستیم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬نجات‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬مأموریت‭ ‬صحت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬گرفتیم‭.‬
من‭ ‬بغداد‭ ‬را‭ ‬می‌شناسم،‭ ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬دهوک‭ ‬را‭ ‬می‌شناسم‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬شهرهای‭ ‬عراق‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬افتخار‭ ‬داشتم‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چنگ‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬آزاد‭ ‬سازم‭ ‬مثل‭ ‬جرف‭ ‬الصخر،‭ ‬فلوجه،‭ ‬یوسفیه،‭ ‬طارمیه،‭ ‬شهرک‭ ‬صدر،‭ ‬موصل‭ ‬و‭ ‬بصره‭. ‬خون‭ ‬شهروندان‭ ‬کرد،‭ ‬عرب،‭ ‬سنی،‭ ‬شیعیه‭ ‬و‭ ‬مسیحی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬سرزمین‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬تروریستان‭ ‬مبارزه‭ ‬کرده‌ایم،‭ ‬ادغام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل،‭ ‬داستان‌های‭ ‬رشادت‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬جنگهای‭ ‬جهان‭ ‬دیده‭ ‬بودیم‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بیشتر‭ ‬بود‭. ‬جنگ‭ ‬شدید‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ – ‬اعراب‭ ‬و‭ ‬کردها‭ – ‬در‭ ‬کانال‌ها‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬ایستادیم‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کنیم‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬همسنگرانم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ،‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬آنها‭ ‬وخیم‭ ‬بود،‭ ‬اهدا‭ ‬کردیم‭.‬
مطمئناً‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬ها‭ ‬جنگی‭ ‬سرنوشت‌ساز‭ ‬برای‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬جناح‌های‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬اشتراک‭ ‬داشته‌اند‭. ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬شمال‭ ‬موصل،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬برادران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬پیشمرگه‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬این‭ ‬قریه‭ ‬جات‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کردیم‭. ‬ما‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬غذایمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬هم‭ ‬می‌گذاشتیم‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مبارزان‭ ‬پیشمرگه‭ ‬می‌جنگیدیم‭ ‬تا‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬اخراج‭ ‬کنیم،‭ ‬آنها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬مسیرهای‭ ‬تدارکاتی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬کردند‭.‬
وقتی‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دهوک‭ ‬می‌روم،‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خوشامد‭ ‬می‌گویند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لبخند‭ ‬می‌زنند‭ ‬و‭ ‬کردها‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬می‌خواهند‭ ‬عکس‌های‭ ‬یادگیری‭ ‬بگیریم‭. ‬خدمات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬گرایش‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬عساکرش‭ ‬احترام‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬با‭ ‬دیسیپلین‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬است‭.‬
ما‭ ‬به‭ ‬قومندان‭ ‬خود‭ ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوایی‭ ‬متمایز‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬مدیونیم‭. ‬او‭ ‬بالای‭ ‬نصاب‭ ‬تعلیمی‭ ‬نظارت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬سخنرانی‌هایی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬میهن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬عساکر‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬را‭ ‬ریشه‌کن‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬ما،‭ ‬خود‭ ‬را‭  ‬از‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬جدا‭ ‬نمی‌داند،‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬قسم‭ ‬جدی‭ ‬با‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند‭ ‬مسئله‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬و‭ ‬جدایی‌طلبی‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهند،‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنیم‭.  ‬

نظرات بسته شده است.