مبارزه قوای مصری با دشمنان غیرسنتی

مبارزه قوای مصری با دشمنان غیرسنتی

نقش‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مصر‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬خارجی‭ ‬احتمالی‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شود‭. ‬آنها‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬مصر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمنان‭ ‬مرئی‭ ‬و‭ ‬نامرئی،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ماحول‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬متداوم‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬مصر‭ ‬هستند‭.‬
در‭ ‬مارچ‭ ‬2020،‭ ‬‮«‬اردوی‭ ‬سوم‭ ‬میدانی‮»‬،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬محلی‭ ‬مصر،‭ ‬مزارع‭ ‬کوکنار‭ ‬و‭ ‬چرس‭ ‬هندی‭ ‬در‭ ‬زمین‌ها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬کوهستانی‭ ‬سینای،‭ ‬بشمول‭ ‬سنت‌کاترین،‭ ‬النادیه،‭ ‬الاخدار‭ ‬و‭ ‬وادی‌الشیخ‭ ‬را‭ ‬تخریب‭ ‬کردند‭.‬
این‭ ‬عملیات‭ ‬32‭ ‬آکر‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬ماری‌جوانا‭ ‬و‭ ‬416‭ ‬آکر‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬کوکنار‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌داد‭. ‬حدود‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬ماری‌جوانا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬554‭ ‬کیلوگرم‭ ‬بذر‭ ‬ماری‌جوانا،‭ ‬49‭ ‬کیلوگرم‭ ‬بذر‭ ‬کوکنار‭ ‬و‭ ‬479‭ ‬کیلوگرم‭ ‬پودر‭ ‬چرس‭ ‬ضبط‭ ‬شد‭. ‬همچنان‭ ‬نُه‭ ‬کارگاه‭ ‬پروسس‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬مثل‭ ‬چرس،‭ ‬کشف‭ ‬شد‭. ‬
این‭ ‬حملات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬رئیس‌جمهوری،‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السیسی،‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬دستور‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬ضدعفونی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کلیدی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬پوهنتون‭ ‬الازهر‭ ‬و‭ ‬کلیسای‭ ‬مسیحی‭ ‬قبطی‭ ‬قاهره‭ ‬دارند‭. ‬
در‭ ‬سوئز‭ ‬و‭ ‬جیزه،‭ ‬‮«‬اردوی‭ ‬سوم‭ ‬میدانی‮»‬‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ضدعفونی‭ ‬استیشن‌های‭ ‬خط‌‭ ‬ریل،‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬ولایتی،‭ ‬شفاخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مکاتب‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬‮«‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬چهارم‭ ‬غربی‮»‬‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬ضدعفونی‭ ‬وقایوی‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مطروح‭ ‬و‭ ‬النجیله‭ ‬زدند‭.  ‬منابع‭: ‬arabic.rt.com،‭ ‬youm7‭.‬com،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬مصر‭ ‬