مانور مشترک قوای بحرین و مصر

مانور مشترک قوای بحرین و مصر

کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬بحری‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬حمد‭ ‬3‮»‬،‭ ‬مانور‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬بحرین،‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2019‭ ‬بود‭. ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬سه‭-‬روزه‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬پایگاه‭ ‬بحری‭ ‬سلمان‭ ‬و‭ ‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬عیسی‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬

‮«‬حمد‭ ‬3‮»‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬فعالیت‌هایی‭ ‬برای‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬مسیرهای‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬بموقع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬حملات‭ ‬خارجی‭ ‬یا‭ ‬تهدیدات‭ ‬تروریستی‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬بحرینی‭ ‬خود‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬قوای‭ ‬درگیر‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬پرداخته‌اند‭.‬

اشتراک‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬تعهد‭ ‬رئیس‌جمهور،‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السیسی،‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬فارس،‭ ‬به‭ ‬حبث‭ ‬عامل‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬مصر،‭ ‬را‭ ‬تحقق‭ ‬می‌بخشد‭.  ‬منابع‭ ‬Elaph‭.‬com