قومندان کماندوهای لبنانی

عناصر من فوج مغاوير البحر بالقوات المسلحة اللبنانية يجرون تدريبات بالقوارب السريعة في البحر المتوسط.

برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬المصطفی‭ ‬که‭ ‬هدایت‭ ‬غُند‭ ‬برگزیده‭ ‬ دریایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬رسیده‭ ‬است

کارکنان‭ ‬یونیپاث  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان
اقدامات‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬کشانیدن‭ ‬مردم‭ ‬لبنان‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬است‭. ‬مساعی‭ ‬آنان‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬پناهندگان‭ ‬نهرالبارد‭ ‬در‭ ‬طرابلس‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬شهرهای‭ ‬شمالی‭ ‬سرانجام‭ ‬ناکام‭ ‬ماند‭. ‬اراده‭ ‬مردم‭ ‬لبنان‭ ‬نهایتاً‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬پیروزی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬این‭ ‬پیروزی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬اشاره‭ ‬نمود؛‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردانی‭ ‬که‭ ‬وطن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استقلال‭ ‬آن‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کنند‭. ‬اینها‭ ‬همان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬قهرمانان،‭ ‬اعضای‭ ‬غُند‭ ‬کماندوهای‭ ‬دریایی‭ (‬مغاویر‭ ‬البحر‭) ‬خودنمایی‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬شجاعت،‭ ‬کارآیی‭ ‬و‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬فداکاری‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬لبنان‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬هدایت‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬قومندان‭ ‬استوار‭ ‬و‭ ‬باایمان،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬حسین‭ ‬المصطفی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬
‭ ‬دوران‭ ‬خدمت‭ ‬او‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬اسرار‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬میهن‭ ‬و‭ ‬بیانگر‭ ‬داستان‭ ‬کماندویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬ارتقای‭ ‬درجه‭ ‬نظامی‭ ‬مستفید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1994‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬نظامی‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬بلوک‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬تولی‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬ریاست‭ ‬شاخه‭ ‬رسید‭. ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬غُند‭ ‬کماندوهای‭ ‬دریایی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬غُندهای‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬برگزیده،‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬
‮«‬زمانی‭ ‬آرزو‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬عسکر‭ ‬باشم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬دفاع‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬کمک‭ ‬کنم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی‭ ‬است‭. 
راپور‭ ‬عملیاتی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬غُند‭ ‬کماندوهای‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی‭ ‬کارهای‭ ‬تقریباً‭ ‬غیرممکنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسانیده‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬این‭ ‬کارها،‭ ‬بیرون‭ ‬آوردن‭ ‬بقایای‭ ‬جت‭ ‬مسافربری‭ ‬خطوط‭ ‬هوایی‭ ‬اتیوپی‭ ‬از‭ ‬قعر‭ ‬دریا‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬بیست‭ ‬دقیقه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬میدان‌هوایی‭ ‬بیروت‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی‭ ‬مجبور‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬500‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬سرد‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬دریا‭ ‬غواصی‭ ‬کنند‭. 
جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬با‭ ‬وجود‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬جوی‭ ‬بسیار‭ ‬نامساعد،‭ ‬آنها‭ ‬توانستند‭ ‬جسد‭ ‬طیاره،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬جعبه‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬اجساد‭ ‬همه‭ ‬قربانیان‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬کنند‭. ‬گروپ‌های‭ ‬خارجی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬جستجو‭ ‬کار‭ ‬غواصان‭ ‬این‭ ‬غُند‭ ‬را‭ ‘‬غیرمعقول‭’ ‬می‌دانستند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تعداد‭ ‬بالای‭ ‬غوطه‭ ‬زدن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬آب،‭ ‬شرایط‭ ‬جوی‭ ‬نامساعد‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬دید‭ ‬کافی،‭ ‬هیچ‭ ‬حادثه‌ای‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‭ ‬غواصی‭ ‬ثبت‭ ‬نشد‭.‬‮»‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬درس‭ ‬خوانده‭ ‬است،‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مدیریت،‭ ‬تسلط‭ ‬بر‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬متنوع‭ ‬مهم‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کند‭. ‬
او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬در‭ ‬چندین‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دوره‭ ‬دریایی،‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دوره‭ ‬SEAL،‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬مربی‭ ‬SEAL،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬دوره‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬برق‌آسا‭ ‬مصر،‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬پیشرفته‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬گروگان‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬اشتراک‭ ‬کردم‭. ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬سنایپر‭ ‬و‭ ‬مربی‌گری‭ ‬سنایپر،‭ ‬دوره‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬دوره‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬مقدماتی‭ ‬وپیشرفته،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دوره‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬کوهستان،‭ ‬دوره‭ ‬پیشرفته‭ ‬پاراشوت،‭ ‬دوره‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬عملیات‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬دوره‭ ‬غواصی‭ ‬جنگی،‭ ‬غواصی‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬طبی‭ ‬غواصی‭ ‬اشتراک‭ ‬کردم‭.‬‮»‬‭ ‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬مستمر‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬سناریوهای‭ ‬مشتق‭ ‬از‭ ‬تحلیل‭ ‬معلومات،‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬اصلی‭ ‬موفقیت‭ ‬هر‭ ‬قوا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬
او‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬دستاوردهای‭ ‬ارزشمند‭ ‬شمال،‭ ‬موفقیت‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬نبود،‭ ‬بلکه‭ ‬نتیجه‭ ‬شناسایی،‭ ‬تحلیل،‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬سناریوهای‭ ‬ممکن،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تعلیم‭ ‬مستمر‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬سطح‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عملیات‭ ‬غُند‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تفتیش‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬و‭ ‬تحرکات‭ ‬آنان‭
قایق‌ها در حال پیشروی به ساحل برای پایان کردن قوا با هدف شروع حمله.
‬بودیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬سناریوهای‭ ‬احتمالی‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬پروگرام‌ریزی‭ ‬می‌کردیم‭.‬‮»‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬منسجم‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬قومندان‭ ‬در‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬محیط‭ ‬هماهنگ،‭ ‬ایجاد‭ ‬روحیه‭ ‬گروپی‭ ‬بین‭ ‬رزمندگان،‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬مدیریت‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬مراعات‭ ‬دقیق‭ ‬قوانین‭ ‬مداخله‭ ‬است‭.‬
‮«‬در‭ ‬عملیات‭ ‬طرابلس،‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جبهه‭ ‬می‌جنگیدند‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬دور‭ ‬جنگ‭ ‬پیاپی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬راندن‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬حومه‭ ‬آن‭ ‬شدیم‭. ‬صاحب‌منصبان،‭ ‬رده‌های‭ ‬پایان‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬غُند‭ ‬شجاعت‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند؛‭ ‬بخصوص‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬گروپ‌های‭ [‬تروریستی‭] ‬مولوی‭ ‬و‭ ‬منصور‭ ‬زیر‭ ‬آتش‭ ‬سنگین‭ ‬وارد‭ ‬بخش‭ ‬امنیتی‭ ‬شدند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬شرایط،‭ ‬آنها‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬صدمه‭ ‬دیدن‭ ‬یا‭ ‬تحمیل‭ ‬صدمه‭ ‬به‭ ‬شهروندان،‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسانیدند‭. ‬این‭ ‬غُند‭ ‬از‭ ‬تکتیک‭ ‬آتش‭ ‬کنترول‌شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬سنجیده‭ ‬و‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬صدمات‭ ‬رایج‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬صرفاً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شناسایی‭ ‬منابع‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬بی‌امان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬فراوان‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬نشان‭ ‬دادیم‭.‬
در‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬نامتقارن،‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬معمای‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اردو،‭ ‬هر‭ ‬اندازه‭ ‬قوی‭ ‬باشد،‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬نیست‭. ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬مستلزم‭ ‬همراهی‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬فلسفه‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬لبنان‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬نقش‭ ‬فعالی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
او‭ ‬رابطه‭ ‬مستحکم‭ ‬اردو‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حامیان‭ ‬اصلی‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تامین‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‌اند،‭ ‬ستایش‭ ‬نمود‭. ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬اخیر‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬مانور‭ ‬دوجانبه‭ ‬‮«‬واکنش‭ ‬قاطع‭ ‬20‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬
او‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬امنیتی‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬خطرناک‭ ‬جنگ‭ ‬مرکب‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬نظامی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬معلوماتی،‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬هماهنگ‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬باید‭ ‬اصل‭ ‬همکاری‭ ‬را‭ ‬بپذیرد‭. ‬بنابراین،‭ ‬ما‭ ‬مشتاق‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬کانفرنس‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬کانفرنس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‮»‬‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬کانفرنس‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬جلسه‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬فرانسه،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬کانفرنس‭ ‬NESA‭ [‬خاور‭ ‬نزدیک‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭] ‬و‭ ‬کانفرنس‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬و‭ ‬سپموزیوم‭ ‬قومندانان‭ ‬آبی‭-‬خاکی‭ ‬شرق‌میانه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬هستیم‭. “‬امیدوار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جنگی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬میکند،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬برادرانمان‭ ‬نزدیک‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میسازد،‭ ‬توسعه‭ ‬دهیم‭.”‬
تفنگداران دریایی لبنان در حال گزمه در سرک ‌های بیروت بعد از انفجار مواد کیمیاوی در بندر اصلی شهر در اگست 2020.
‭ ‬تعهد‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬وظیفه‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬عسکری‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬تحسین‭ ‬رهبری‭ ‬واقع‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬ضمن‭ ‬دریافت‭ ‬مدال‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬فرانسه،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬نشان‭ ‬سپاس‭ ‬از‭ ‬رهبری‭ ‬عالی‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
ولی‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬دستاوردهای‭ ‬گذشته‭ ‬قانع‭ ‬نیست‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬کلان‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مصطفی،‭ ‬تنوع‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬مهارت‌ها،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬قدرتمند‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬سریع‭ ‬با‭ ‬بحران‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬غُند‭ ‬مانور‌هایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬برازیل‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬موقت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ (‬UNIFIL‭) ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬دوحه‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
‮«‬ظرفیت‌سازی‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬مستمر‭ ‬نه‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مربیان‭ ‬لبنانی،‭ ‬بلکه‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬کارشناسان‭ ‬خارجی‭ [‬گروپ‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬امریکایی،‭ ‬بریتانیایی،‭ ‬فرانسوی،‭ ‬ایتالیایی‭ ‬و‭ ‬برازیلی‭] ‬دارد‭. ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح‭ ‬نتیجه‌بخش‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬گروپ‌هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬غُند‭ ‬کار‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬شایستگی‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ستایش‭ ‬نموده‭ ‬اند‭.‬‮»‬

نظرات بسته شده است.