قومندان قومندانی مرکزی ایلات متحده بالای اهمیت لبنان تاکید می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

با‭ ‬تأیید‭ ‬مجدد‭ ‬تعهد‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان،‭ ‬جنرال‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی،‭ ‬قومندانِ‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬از‭ ‬لبنان‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭.‬

دیدار‭ ‬جنرال‭ ‬مَکِنزی‭ ‬بشمول‭ ‬ملاقات‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬لبنان،‭ ‬میشل‭ ‬عون‭ ‬بود‭. ‬جنرال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت،‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬لبنان‭ ‬ذریعه‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬لبنان‭ ‬به‭ ‬عون‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬داد‭.‬

هیأت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بشمول‭ ‬سفیر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬لبنان،‭ ‬دوروتی‭ ‬شی‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬دفاعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬رابرت‭ ‬ماین‭ ‬بود‭.‬

ایالات‭ ‬متحده‭ – ‬با‭ ‬کمک‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ – ‬در‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬سلاح،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬دلاوری،‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬وطن‌پرستی‭ ‬قوای‭ ‬لبنانی،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬پیشرفت‭ ‬با‭ ‬عملیات‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬القاعده‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬سرحد‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬قوای‭ ‬لبنانی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬600‭ ‬تروریست‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کوه‌های‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬لبنان‭ ‬پنهان‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬شکست‭ ‬دادند‭. ‬

بازدید‭ ‬جنرال‭ ‬مَکِنزی‭ ‬جهت‭ ‬تقویت‭ ‬تعهدات‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اوقات‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

منابع‭: ‬Aljazeera.net،‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

نظرات بسته شده است.