قوای مصری مصروف ایجاد ثبات در العریش

قوای مصری مصروف ایجاد ثبات در العریش

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬مارچ‭ ‬2019،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مصر‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬مخفیگاه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬شمالی‭ ‬العریش،‭ ‬16‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬را‭ ‬کشتند‭.‬

به‭ ‬راپور‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬مصر،‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬تاسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬مهم‭ ‬شهر‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کنند‭. ‬

ده‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬مخفیگاه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تعمیر‭ ‬متروک‭ ‬کشته‭ ‬شدند‭. ‬شش‭ ‬تن‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬درگیری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کشته‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬بیانیه‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬خبر‭ ‬کشف‭ ‬سلاح‭ ‬گرم،‭ ‬مهمات،‭ ‬بمب‭ ‬و‭ ‬واسکت‌های‭ ‬انتحاری‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬مکان‭ ‬اعلان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬عملیات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پسته‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬سینای‭ ‬شمالی‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2019‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬‮«‬ولایت‭ ‬سینای‮»‬‭ -‬از‭ ‬گروههای‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬داعش‭- ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬15‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬اردوی‭ ‬مصر‭ ‬شد‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬همگانی‭ ‬کرده‌اند‭.‬

در‭ ‬اپریل‭ ‬2019،‭ ‬قومندان‭ ‬اردوی‭ ‬میدان‭ ‬سوم،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬رافت‭ ‬عرفات،‭ ‬سه‭ ‬مکتب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سوئز‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحیه،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬سپاس‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬زکی،‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حاضرین‭ ‬ابلاغ‭ ‬کرد‭. ‬

او‭ ‬از‭ ‬ساکنان‭ ‬سوئز‭ ‬بخاطر‭ ‬ایستادگی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهاجم‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کشور‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬