قوای امنیتی لبنان محموله کلان چرس را توقیف کردند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‭ ‬توقیف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬حجم‭ ‬مواد‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬بود،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارچ‭ ‬2020‭ ‬توانستند‭ ‬25‭ ‬متریک‭ ‬تن‭ ‬شیرهٔ‭ ‬چرس‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬افریقا‭ ‬برسد،‭ ‬توقیف‭ ‬کردند‭.‬
قاچاقچیان‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬هشت‭ ‬لاری‭ ‬حامل‭ ‬بوجی‌‌های‭ ‬کود‭ ‬جابجا‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬مامورین‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬بیروت‭ ‬نقشه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کردند‭.‬
ادفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬سازمان‭ ‬مللب‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬لبنان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬حجم‭ ‬شیرهٔ‭ ‬چرس‭ ‬کشف‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬سوم‭ ‬دنیا‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬شیره‭ ‬ماده‭ ‬اصلی‭ ‬تولید‭ ‬چرس‭ ‬است‭. ‬
مقامات‭ ‬لبنانی‭ ‬بصورت‭ ‬مکرر‭ ‬محصولات‭ ‬چرس‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دره‭ ‬بقاع‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌برند‭. ‬بعضاً‭ ‬درگیری‌های‭ ‬خونین‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد‭.‬
بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬سازمان‌های‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اعتیاد،‭ ‬شهر‭ ‬بعبلک‭ ‬و‭ ‬قریه‭ ‬های‭ ‬اطراف‭ ‬نزدیک‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬مرکز‭ ‬کشت‭ ‬چرس‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬تحمل‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کشت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2020،‭ ‬مجلس‭ ‬لبنان‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬قانونی‭ ‬کشت‭ ‬چرس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬مجاز‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭. ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬را‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬اقتصاد‭ ‬صادراتی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬سیاه‭ ‬دوا‭ ‬می‌دانند‭.‬‭  ‬منابع‭: ‬الجزیرة،‭ ‬الحرة،‭ ‬Newsweek‭ ‬

نظرات بسته شده است.