قوای امنیتی سعودی حفظ امنیت حج را به عهده گرفتند

قوای امنیتی سعودی حفظ امنیت حج را به عهده گرفتند

هر‭ ‬سال،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬میزبان‭ ‬ملیون‌ها‭ ‬زائر‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیاست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬حج‭ ‬راهی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬می‌شوند‭.‬

در‭ ‬موسم‭ ‬حج‭ ‬2019،‭ ‬جلالتمآب‭ ‬شاهزاده‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نایف،‭ ‬وزیر‭ ‬داخله،‭ ‬کمیته‭ ‬عالی‭ ‬حج‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬حدود‭ ‬2‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬زائر‭ ‬تضمین‭ ‬شود‭.‬

‭”‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهان‭”‬‭ (‬WHO‭) ‬میزبانی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬از‭ ‬زائرین‭ ‬مکه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬گرمای‭ ‬آگست،‭ ‬بدون‭ ‬مشکل‭ ‬صحی‭ ‬یا‭ ‬شیوع‭ ‬مریضی‌‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬تحسین‭ ‬کرد‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬حج،‭ ‬گروپ‌‭ ‬WHO‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬شفاخانه‌‌های‭ ‬منا،‭ ‬مزدلفه‭ ‬و‭ ‬عرفات‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬بالای‭ ‬روند‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬آنها‭ ‬نظارت‭ ‬کرد‭. ‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬WHO،‭ ‬مقامات‭ ‬سعودی‭ ‬به‌خوبی‭ ‬آماده‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭/‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬صحی‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬عظیم،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سکته‭ ‬قلبی،‭ ‬مسمومیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬امراض‭ ‬مسری،‭ ‬بودند‭. ‬

مراسم‭ ‬حج،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬شاهزاده‭ ‬عبدالعزیز،‭ ‬بدون‭ ‬حادثه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬زائرین،‭ ‬قوا‭ ‬آمادگی،‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رسم‌گذشت‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬جلالتمآب‭ ‬شاهزاده‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز،‭ ‬معاون‭ ‬والی‭ ‬مکه،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭. ‬