قهرمان در گیرودار جنگ

دگروال‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬حیدر‭ ‬ضریع‭ ‬الخیون،‭ ‬مدیریت‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬الخیون‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬از‭ ‬همرزمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رمادی‭ ‬از‭ ‬محاصره‭ ‬داعش‭ ‬نجات‭ ‬دادند‭.‬

او‭ ‬فرصت‭ ‬چندانی‭ ‬برای‭ ‬چشیدن‭ ‬طعم‭ ‬اخبار‭ ‬ماموریت‭ ‬موفق‭ ‬قوای‭ ‬نجات‭ ‬پیدا‭ ‬نکرد،‭ ‬چون‭ ‬مرمی‭ ‬دشمن‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬مهره‭ ‬گردن‭ ‬او‭ ‬جای‭ ‬گرفت‭. ‬

او‭ ‬بیهوش‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬افتاد‭. ‬قوای‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ -‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شجاعت‭ ‬چشمگیر‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬شیخ‭ ‬معروف‭ ‬شده‭ ‬بود‭- ‬گمان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬کشته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ولی‭ ‬چنین‭ ‬نبود‭.‬

دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬من‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬تحت‭ ‬تداوی‭ ‬بودم‭. ‬ممکن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬فلج‭ ‬شوم‭ ‬چون‭ ‬مرمی‭ ‬به‭ ‬نزدیکی‭ ‬نخاع‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬من‭ ‬جز‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬نزد‭ ‬همرزمانم‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم،‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬وضعیت‭ ‬خودم‭ ‬یا‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬نبودم‭.‬‮»‬

دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬معاون‭ ‬اداره‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬غند‭ ‬بصره‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬زاده‭ ‬محلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سوارکاران‭ ‬معروفی‭ ‬دارد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬رسوم‭ ‬بومی‭ ‬شوراهای‭ ‬محترم‌ترین‭ ‬قبایل‭ ‬عراقی‭ ‬کلان‭ ‬شد؛‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬بوی‭ ‬قهوه‭ ‬هل‌دار‭ ‬با‭ ‬داستان‌های‭ ‬قهرمانی‭ ‬و‭ ‬شرف‭ ‬آمیخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬این‭ ‬داستان‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طفولیت‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬بزرگان‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مهمان‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬پدرش‭ ‬می‌آمدند،‭ ‬می‌شنید‭.‬

این‭ ‬دنیای‭ ‬زیبا،‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬او‭ ‬پرورش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬رویای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬شرف‭ ‬و‭ ‬شکوه‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬او‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬رویای‭ ‬طفولیت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬با‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬با‭ ‬نمرات‭ ‬عالی‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬پیوست‭. ‬او‭ ‬مدارج‭ ‬ترقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬سپری‭ ‬نمود‭.‬

او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬2004‭ ‬قومندان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بلوک‌های‭ ‬فرقه‭ ‬پنجم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬قومندانی‭ ‬تولی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬خطرناک‌ترین‭ ‬مناطق‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خشونت‌های‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬خدمت‭ ‬کرد‭. ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬عملیاتی‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جنایت‌کار‭ ‬تجربه‭ ‬دشواری‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬جوان‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬ارزشمندی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تطبیق‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬تعقیب‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬ثابت‭ ‬نمود‭.‬

دگروال‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬در‭ ‬اواخر‭ ‬2004،‭ ‬گروپ‌‭ ‬تروریستی‭ ‬ابومصعب‭ ‬زرقاوی‭ ‬بعقوبه،‭ ‬بزرگترین‭ ‬شهر‭ ‬ولایت‭ ‬دیاله،‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کردند‭. ‬تولی‭ ‬من،‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬ماموریت‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی،‭ ‬مامور‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬القاعده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬بیرون‭ ‬براند‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگیرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬تنها‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬قومندانی‭ ‬تولی‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‭ ‬بودم،‭ ‬توانستم‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنم‭. ‬اقدام‭ ‬قهرمانانه‭ ‬ما‭ ‬باعث‭ ‬خروج‭ ‬جنگجویان‭ ‬خارجی‭ ‬سرسخت‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬امریکایی‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬تقدیر‭ ‬کرد‭.‬‮»‬

‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬متحمل‭ ‬12‭ ‬ترکش‭ ‬از‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬مصدومیت‌ها‭ ‬خللی‭ ‬در‭ ‬عزم‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬بیرون‭ ‬راندن‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬نکرد‭. ‬او‭ ‬سرسختانه‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬خشونت‭ ‬را‭ ‬نپذیرفتند‭ ‬ولی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬چنگال‭ ‬تروریزم‭ ‬نجات‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.‬

دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬راندن‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬وقتی‭ ‬مردم‭ ‬دیدند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬اشخاص‭ ‬دارای‭ ‬سلاح‭ ‬بدون‭ ‬جواز‭ ‬دولتی‭ ‬را،‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬از‭ ‬نژاد‭ ‬یا‭ ‬فرقه،‭ ‬دستگیر‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬معلومات‭ ‬دقیق‭ ‬درباره‭ ‬مخفیگاه‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬اعضای‭ ‬قبایل‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬بودند،‭ ‬سازمان‌دهی‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬بدهم‭. ‬قطعات‭ ‬آنها‭ ‬بعداً‭ ‘‬شوراهای‭ ‬بیداری‭’ ‬نام‭ ‬گرفت‭. ‬ما‭ ‬اشخاصی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬واقعاً‭ ‬وطن‌پرست‭ ‬و‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬سنگر‭ ‬برای‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬بودند،‭ ‬استخدام‭ ‬کردیم‭.‬‮»‬‭ ‬

دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬اظهار‭ ‬می‌کند‭: ‬‮«‬قومندان‭ ‬معظم‭ ‬سرویس‭ ‬شخصاً‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬گزینش‭ ‬رئیسان‭ ‬و‭ ‬قومندانان‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬مستعد‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬داشتند‭. ‬مونوگراف‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬ستاد‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬اداره‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬بود،‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬رئیس‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬مونوگراف‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬فراوانی‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭ ‬چون‭ ‬سطح‭ ‬محرمانگی‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬بالا‭ ‬بود‭. ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬دستور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬موضوع‭ ‬تحقیق‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬تحقیق‭ ‬من‭ ‬موفق‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مرجع‭ ‬برای‭ ‬تحقییات‭ ‬بعدی‭ ‬پوهنتون‭ ‬ستاد‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬‮»‬

جراحت‭ ‬تقریباً‭ ‬فلج‌کننده‭ ‬دگروال‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬مهم‭ ‬رمادی‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬رخ‭ ‬داد‭.‬

دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬منحیث‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬غند‭ ‬بصره‭ ‬مشغول‭ ‬متمرکز‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬یک‭ ‬استدیوم‭ ‬محلی‭ ‬بود‭. ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شدت‭ ‬درگیری‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬متراکم‭ ‬جنگجویان‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‌های‭ ‬شدید‭ ‬2005‭-‬2006،‭ ‬‮«‬قندهار‮»‬‭ ‬نام‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬شب‭ ‬19‭ ‬فبروری‭ ‬2014‭ ‬دشمن،‭ ‬با‭ ‬موترهای‭ ‬بمبگذاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بمبگذاران‭ ‬انتحاری،‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دسته‌های‭ ‬پیشگام‭ ‬غند‭ ‬حمله‭ ‬کرد‭. ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلگی‭ ‬‌ها‭ ‬را‭ ‬محاصره‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مجروح‭ ‬کردند‭. ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬برای‭ ‬شکستن‭ ‬محاصره‭ ‬جوخه‭ ‬گرفتار،‭ ‬قوای‭ ‬کمکی‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬پیام‭ ‬‮«‬پاکسازی‭ ‬شد،‭ ‬صاحب‮»‬‭ ‬از‭ ‬بی‌سیم‭ ‬نظامی،‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬شد‭. ‬

دگروال‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬جنگ‭ ‬استدیوم‭ ‬رمادی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سخت‌ترین‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬بود‭. ‬روحیه‭ ‬دشمن‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬بیشتر‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬پشتیبان‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬خطوط‭ ‬تامین‭ ‬محروم‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانستیم‭ ‬به‭ ‬چیزی‭ ‬جز‭ ‬انسجام‭ ‬قوای‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬تک‌تک‭ ‬اعضا‭ ‬اعتماد‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

بعد‭ ‬از‭ ‬اصابت‭ ‬مرمی‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬دگروال،‭ ‬همبستگی‭ ‬حرفوی‭ ‬قوایش‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ضد‭ ‬حمله‌های‭ ‬داعش‭ ‬مقاومت‭ ‬می‌کردند،‭ ‬باعث‭ ‬نجات‭ ‬او‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬ستاد‭ ‬خط‭ ‬مقدم،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬ستاد‭ ‬جنرال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬السعدی‭ ‬به‭ ‬تعقیب‭ ‬دفع‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬یافتند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬وخیم‭ ‬صحی‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭. ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‭ ‬بغداد‭ ‬منتقل‭ ‬کردند‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬خدا‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬کرانه‭ ‬راست‭ ‬موصل‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬خدمت‭ ‬بازگشتم‭. ‬ما‭ ‬مصروف‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬بیرون‭ ‬راندن‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬خلیفه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تصرف‭ ‬منطقه‭ ‬مسجد‭ ‬نوری‭ ‬بودیم‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬همرزمانم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬پیشگام‭ ‬قوای‭ ‬حمله‌کننده‭ ‬به‭ ‬تل‭ ‬عفر‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬قائم‭ ‬بودیم‭.‬‮»‬

بعد‭ ‬از‭ ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬شهرهای‭ ‬عراق،‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬و‭ ‬قوایش‭ ‬چندان‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬تنش‭ ‬جنگ‭ ‬نیافتند‭ ‬چون‭ ‬دستور‭ ‬ماموریت‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬بار،‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬تظاهرات‭ ‬ولایت‭ ‬بصره،‭ ‬نفوذیان‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2018‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خرابکاری‭ ‬در‭ ‬تاسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬کشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬کردند‭. ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬بلافاصله‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬را‭ ‬عازم‭ ‬بصره‭ ‬کرد‭. ‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬بعضی‭ ‬احزاب‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کنسولگری‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آشفتگی،‭ ‬تخریب‭ ‬رابطه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تصویری‭ ‬خشن‭ ‬از‭ ‬تظاهرات‭ ‬آرام‭ ‬مردم‭ ‬بصره‭ ‬داشتند‭. ‬جناب‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬بلافاصله‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬کارمندان‭ ‬کنسولگری‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬خروج‭ ‬کارمندان‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬مسلحانه‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬دشواری‌های‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مناطق،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اوضاع‭ ‬مسلط‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬نقشه‌های‭ ‬مخالفین‭ ‬پیشرفت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬کردیم‭.‬‮»‬

به‭ ‬هر‭ ‬ترتیب،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬ماموریت‭ ‬حساس‭ ‬بصره‭ ‬به‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬واگذار‭ ‬شد؛‭ ‬نخست‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬حرفوی‌گرایی‭ ‬او،‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬برخورداری‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬احترام‭ ‬شایسته‭ ‬نزد‭ ‬مردم‭ ‬جنوب‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬فامیل‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬قبایل‭ ‬اطراف‭ ‬بازمی‌گردد‭. ‬او‭ ‬توانست‭ ‬نقش‭ ‬رابط‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬خشمگین‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ایفا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬اموال‭ ‬عمومی‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬اشخاص‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬خشم‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬برای‭ ‬خرابکاری‭ ‬بودند،‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬

نظرات بسته شده است.