قطر و عربستان سعودی مانور مشترک برگزار می‌کنند

قطر و عربستان سعودی مانور مشترک برگزار می‌کنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬فبروری‭ ‬2019‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬قطری‭ ‬وارد‭ ‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬ملک‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬دهمین‭ ‬مانور‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬سپرِ‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬اشتراک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬گرم‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬

سپر‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬تعداد‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬تسلیحات‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مانور‭ ‬نظامی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭ ‬قدرت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ (‬GCC‭) ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

قومندان‭ ‬قوای‭ ‬قطری،برید‭ ‬جنرال‭ ‬خمیس‭ ‬محمد‭ ‬دبلان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬GCC‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬می‭ ‬بخشد‭. ‬سپر‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬فبروری‭ ‬الی‭ ‬اول‭ ‬مارچ‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭.‬

حضور‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬2019،‭ ‬ضمن‭ ‬دیگر‭ ‬مانورها‭ ‬و‭ ‬کنفرانس‌ها‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬خاورمیانه‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬روابط‭ ‬میان‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬GCC‭ ‬است‭. ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬دیگر‭ ‬بشمول‭ ‬کشورهای‭ ‬بحرین،‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬بود‭.‬

آخرین‭ ‬اجلاس‭ ‬سپر‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬روسای‭ ‬نظامی‭ ‬GCC‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ارشد‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬علی‭ ‬العلی،‭ ‬معاون‭ ‬سرمنشی‭ ‬GCC‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬نظامی‭ ‬مانور‭ ‬2019‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬نمونه‭ ‬موفقی‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬نظامی‭ ‬علیه‭ ‬تهدیدات‭ ‬بالقوه‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬نمود‭.