قزاقستان پایبند به صلح

قزاقستان پایبند به صلح

این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مستقر‭ ‬کردن‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬چندگانه‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬است

سلطنت‭ ‬بردیکیوا

درسال 2003،‭ ‬قزاقستان‭ ‬نخستین‭ ‬گروپ‌‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬آزادی‭ ‬عراق‮»‬‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬ناتو‭ ‬وارد‭ ‬عراق‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ماموریت‭ ‬عراق،‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬خرد‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬دنیا‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

این‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬انگیزه‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬دایره‭ ‬جغرافیایی‭ ‬خدمت‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭.‬

رئیس‌جمهور‭ ‬وقت،‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاقستانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬اکتوبر‭ ‬2018‭ ‬عازم‭ ‬لبنان‭ ‬کرد‭. ‬حدود‭ ‬120‭ ‬قوای‭ ‬قزاق،‭ ‬بشمول‭ ‬قوای‭ ‬زن،‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬‮«‬قوای‭ ‬موقت‭ ‬سازمان‮»‬‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬هندی‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬گروپ‌‭ ‬اعزامی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬گروپ‌‭ ‬قزاق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬آزادی‭ ‬عراق‮»‬‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬گسیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬ضمن،‭ ‬40‭ ‬صلح‌بان‭ ‬قزاقستانی‭ ‬من‌حیث‭ ‬ناظر‭ ‬نظامی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ستاد‭ ‬در‭ ‬قبرس،‭ ‬هند،‭ ‬پاکستان،‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬خاورمیانه‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

بنا‭ ‬به‭ ‬ادعای‭ ‬تلگت‭ ‬مختاروف،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع،‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬تعلیم‌دیده‭ ‬و‭ ‬چند‭-‬لسانه‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬انکشاف‭ ‬قزاقستان‭ ‬دارند‭. ‬آنها‭ ‬قزاقستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬بازیگری‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬معرفی‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬اعتبار‭ ‬بین‌المللی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬درسهای‭ ‬عملی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬برای‭ ‬همکاران‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬می‌آورند‭.‬

عسکر قزاق در جریان مانور «عقاب استپ» به‌وسیله همقطاران خود به موتر زرهی هموی که منتظر شان است منتقل می‌شود. پرکمشر نیکلاس مویت/گارد ملی اردوی آریزونا

غیرت‭ ‬عمروف،‭ ‬نماینده‭ ‬دائم‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2018‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬کشورهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬بشمول‭ ‬اعزام‌های‭ ‬مشترک،‭ ‬قدرت‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬تزریق‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬‮»‬

عمروف‭ ‬استراتژی‭ ‬سه‭-‬جانبه‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬درگیری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رویکرد‭ ‬استراتژیک‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬نهادهای‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭. ‬عمروف‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قزاقستان‭ ‬نقش‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬فعالی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

قزاقستان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬عضو‭ ‬غیردائم‭ ‬شورای‭ ‬امنیت،‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2018‭ ‬ریاست‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مدت‭ ‬برای‭ ‬انعقاد‭ ‬پیمان‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬‌کوشش‌‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬همچنان‭ ‬هدایت‭ ‬هیات‭ ‬اعزامی‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ -‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2010‭- ‬را‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬میدانی‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

قزاقستان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬متخاصم‭ ‬درباره‭ ‬صلح‭ ‬مذاکره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مذاکرات‭ ‬را‭ ‬‮«‬پروسه‭ ‬آستانه‮»‬‭ ‬نامیدند‭. ‬دور‭ ‬چهارم‭ ‬این‭ ‬گفتگوها‭ ‬باعث‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬آتش‌بس‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬روسیه،‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬شد‭. ‬دیپلمات‌های‭ ‬قزاق‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬دانش‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬اعتبار‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬کشور‭ ‬حافظ‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی‭ ‬موثر‭ ‬می‌دانند‭.‬

حضور‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬صلح‌بان

این‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬به‌تدریج‭ ‬به‭ ‬تجربیات‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسمیت‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬نقش‭ ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬قوای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬عاج،‭ ‬هاییتی،‭ ‬عراق،‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬نیز‭ ‬قوای‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬میلادی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬گروپ‌‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬کشورهای‭ ‬مستقل‭ ‬مشترک‌المنافع‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬تاجیکستان‭-‬افغانستان‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬17‭ ‬و‭ ‬زخمی‭ ‬شدن‭ ‬33‭ ‬عسکر‭ ‬قزاق،‭ ‬قزاقستان‭ ‬تعداد‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کمین‭ ‬قوای‭ ‬مخالف‭ ‬تاجیک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011،‭ ‬مقامات‭ ‬قزاق‭ ‬مقدمات‭ ‬اعزام‭ ‬چهار‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کردند‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬امنیتی‭ ‬لغو‭ ‬شد‭.‬

از‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬یازده‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬قزاق‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬یکساله‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬عاج‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌اند‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مناصب‭ ‬مدیریت‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬گماشته‭ ‬شده‌اند‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬ابتدایی‭ ‬هزاره‭ ‬سوم،‭ ‬تقریباً‭ ‬300‭ ‬قوای‭ ‬قزاق‭ ‬درجریان‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬مصروف‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬بشردوستانه‭ ‬بودند‭. ‬از‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬آنها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه،‭ ‬هدایت‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کاروان‌ها‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬دفاع‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬پایگاهی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

بیست‭ ‬و‭ ‬هفت‭ ‬انجینر‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬پاکسازی‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬ماین‭ ‬و‭ ‬بمب‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتند‭. ‬صاحب‌منصبان‭ ‬قزاق‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬تصفیه‭ ‬6,718‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2005،‭ ‬استادان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬572‭ ‬محل‭ ‬اکادمی‭ ‬نظامی‭ ‬عراق‭ ‬تعلیم‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬داکتران‭ ‬قزاق‭ ‬با‭ ‬پرسونل‭ ‬طبی‭ ‬پایگاه‭ ‬امریکایی‭ ‬‮«‬دلتا‮»‬‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬طبی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬ائتلاف‭ ‬همکاری‭ ‬کرده‌اند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬تراژدی‭ ‬جگرن‭ ‬قزاق،‭ ‬غیرت‭ ‬کدابایف،‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬قزاقستان‭ ‬درباره‭ ‬اعزام‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬جنگی‭ ‬دچار‭ ‬تردید‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاق‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008،‭ ‬قزاقستان‭ ‬اعزام‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬مقرهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬قزاق‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭.‬

عساکر قزاق در حال تمرین تخلیه طبی در جریان مانور «عقاب استپ» در آگوست 2018. این مانور که با هدف تعلیم قوای صلح‌بانی صورت می‌گیرد، سابقه‌ای 15 ساله دارد. دوهم‌ساتنمن دوهم‌ساتنمن بریان کالهون/ گارد ملی اردوی ایالات متحده

با‭ ‬وجود‭ ‬تلفات‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬مسئولین‭ ‬قزاقستان‭ ‬تجربه‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬تلقی‭ ‬کردند‭. ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬به‭ ‬یادگیری‭ ‬روش‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬چند‭-‬ملیتی،‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬دفاعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا،‭ ‬کانادا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬اعضای‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬جایگاه‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬شریک‭ ‬قدرتمند‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬پرداختند‭. ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نخستین‭ ‬و‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬شریک‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭.‬

ساختار‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬قزاقستان

که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فروپاشی‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬کشوری‭ ‬نوپا‭ ‬و‭ ‬مستقل‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬کندک‭ ‬مشترک‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Centrazbat‭ ‬کند‭. ‬قزاقستان‭ ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1997‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مبنایی‭ ‬برای‭ ‬مانورهای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬آذربایجان،‭ ‬گرجستان،‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬روسیه،‭ ‬ترکیه،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2000،‭ ‬قزاقستان‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬کندک‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬مستقلی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Kazbat‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬کندک‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از،‭ ‬رسیدگی‭ ‬به،‭ ‬و‭ ‬فیصله‭ ‬اختلافات‭ ‬و‭ ‬منازعات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭.‬

ساختار‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2007‭ ‬یک‭ ‬لوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬Kazbrig‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬لوا‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008،‭ ‬Kazbat‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬Kazbrig‭ ‬شد‭. ‬Kazbrig‭ ‬اکنون‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬کندک‌های‭ ‬Kazbat‭ ‬با‭ ‬نامهای‭ ‬Kazbat-1،‭ ‬Kazbat-2‭ ‬و‭ ‬Kazbat-3‭ ‬است‭. ‬Kazbat-1‭ ‬مسئول‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬است‭. ‬Kazbat-2‭ ‬اجرا‭ ‬کننده‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬عملیات‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬‮«‬سازمان‭ ‬پیمان‭ ‬امنیتی‭ ‬گروپی‮»‬‭ ‬است‭. ‬Kazbat-3‭ ‬فرقه‭ ‬ذخیره‭ ‬Kazbrig‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2018،‭ ‬Kazbat-1‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬قزاقستان،‭ ‬از‭ ‬Kazbrig‭ ‬جدا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مستقلی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭.‬

Kazbat-1‭ ‬بشمول‭ ‬550‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬و‭ ‬ضابط‭ ‬قراردادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬تولی‭ ‬تقسیم‭ ‬شده‌اند‭. ‬تعداد‭ ‬مجموع‭ ‬قوای‭ ‬تولی‭ ‬حدود‭ ‬170‭ ‬نفر‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬تعداد‭ ‬قوا‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬ماموریت‭ ‬خاص‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬فرق‭ ‬می‌کند‭. ‬قوای‭ ‬Kazbat-1‭ ‬باید‭ ‬ضمن‭ ‬لسان‭ ‬قزاقی‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬نیز‭ ‬مسلط‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬کشور‭ ‬محل‭ ‬وظیفه‭ ‬نیز‭ ‬آشنا‭ ‬باشند‭.‬

بیشتر‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬Kazbat-1‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‌اند‭. ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬بریتانیا‭ ‬مشارکت‭ ‬فعالی‭ ‬در‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬پرسونل‭ ‬Kazbat-1‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬داشته‌اند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬مانور‭ ‬سالانه‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬‮«‬عقاب‭ ‬استپ‮»‬‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬Kazbat-1‭ ‬کرده‌اند‭.‬

قوای‭ ‬Kazbrig‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬2003‭ ‬الی‭ ‬2008‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬با‭ ‬چرخش‭ ‬پرسونل‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬شش‭-‬ماهه،‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬قزاق‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬امروزه‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬بسیاری‭ ‬عضو‭ ‬Kazbrig‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭. ‬

پارلمان‭ ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬2015‭ ‬حق‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬درباره‭ ‬اعزام‭ ‬و‭ ‬مقصد‭ ‬اعزام‭ ‬قوای‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬حفظ‭ ‬کرد‭. ‬دولت‭ ‬حق‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬درباره‭ ‬تعیین‭ ‬ترکیب،‭ ‬اندازه‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬محفوظ‭ ‬می‌داند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تصویب‭ ‬رئیس‌جمهوری،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬کشور‭ ‬مسئول‭ ‬اعزام‭ ‬قوا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

پرسونل‭ ‬غیرنظامی‭ ‬نیز‭ ‬می‌توانند‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬اشتراک‭ ‬کنند‭. ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬ماموریت‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬خاتمه‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬خروج‭ ‬زودهنگام‭ ‬و‭ ‬تخلیه‭ ‬عاجل‭ ‬قوای‭ ‬سرحدی‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کند‭.‬

ماموریت‌های‭ ‬اخیر

ه‭ ‬گفته‭ ‬ساکن‭ ‬ژاسوزاکف،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬قزاقستان،‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬برخوردارند‭. ‬کارشناسان‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تعلیم‭ ‬120‭ ‬صلح‌بان‭ ‬قزاق‭ ‬اعزامی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتند‭. ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کارشناسان‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬شش‭-‬ماهه،‭ ‬با‭ ‬احتمال‭ ‬تمدید،‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬خدمت‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مقامات‭ ‬قزاق،‭ ‬تصمیم‭ ‬تمدید‭ ‬دوره‭ ‬ماموریت‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬ضروریات‭ ‬لجستیکی‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭.‬

نامزدهای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬داوطلبان‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬نظامیان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تعلیمات‭ ‬سخت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مخصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬نامزدها‭ ‬باید‭ ‬توانایی‭ ‬جسمانی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬احتمالی‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کنند‭. ‬برای‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬ماموریت‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاق‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬مختار‭ ‬آلتین‌بایف،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬پارلمان‭ ‬قزاقستان،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬اشتراک‭ ‬نخواهند‭ ‬کرد،‭ ‬ماشین‌دار‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نخواهند‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سنگر‭ ‬نیز‭ ‬نخواهند‭ ‬نشست‭.‬

وظیفه‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬تفتیش‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬الزامات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬منشور‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬جنگ‌زده‭ ‬است‭. ‬مختارف،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ماموریت‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بی‌خطرترین‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬اسلام‭ ‬کورائف،‭ ‬تحلیل‌گر‭ ‬سیاسی‭ ‬قزاق،‭ ‬هدف‭ ‬گروپ‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬بین‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬است‭.‬

طبق‭ ‬دستور‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬وظایف‭ ‬ذیل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭: ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مشخص‭ ‬شده،‭ ‬ایجاد‭ ‬پوسته‌های‭ ‬دیده‌بانی،‭ ‬تفتیش‭ ‬روند‭ ‬مراعات‭ ‬نمودن‭ ‬قراردادهای‭ ‬آتش‌بس‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬لحظه‭ ‬اوضاع‭. ‬قوای‭ ‬قزاق‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬پیاده‭ ‬هندی‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬عملیاتی‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬دگروال‭ ‬یرولان‭ ‬آکیل‌بایف،‭ ‬نماینده‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬قزاقستان،‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬مستقیم‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬قزاقستان‭ ‬نخواهند‭ ‬بود،‭ ‬البته‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬معاش‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭.‬

صلح‌بانان‭ ‬قزاق‭ ‬معاشی‭ ‬معادل‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬معاش‭ ‬معمول‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان،‭ ‬ضمن‭ ‬مقرری‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬بودیجه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬دریافت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬قزاقستان‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬15‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭. ‬زنان‭ ‬بطورعمده‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مامور‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬پرسونل‭ ‬ارتباطات‭ ‬فعالیت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬طبق‭ ‬برآورد‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان،‭ ‬مصرف‭ ‬سالانه‭ ‬120‭ ‬صلح‌بان‭ ‬قزاق‭ ‬به‭ ‬940‭,‬000‭ ‬دالر‭ ‬می‌رسد‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مزایای‭ ‬مشارکت‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬مختار‭ ‬آلتین‌بایف،‭ ‬نماینده‭ ‬پارلمان‭ ‬قزاقستان،‭ ‬کوشش‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬ستود‭.‬

آلتین‌بایف‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬کاملاً‭ ‬متفاوتی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌کند‭. ‬آنها‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مشوره‭ ‬و‭ ‬رهنمایی‭ ‬بپردازند‮»‬‭.‬

مشارکت‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاق‭ ‬در‭ ‬ماموریت‭ ‬لبنان‭ ‬روش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬می‌آموزد‭. ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬کردن‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬معاونیت‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬قزاقستان‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬ماموریت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬منحیث‭ ‬مشاور‭ ‬فعالیت‭ ‬کنند‭.‬

مختارف،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬اعزام‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬اعتبار‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬عضو‭ ‬مسئول‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملکرد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬عضو‭ ‬غیردائم‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭.‬‮»‬‭ ‬تلگت‭ ‬مختارف،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع

پارلمان‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2018‭ ‬پیشنهاد‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬نظربایف‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اعزام‭ ‬حداکثر‭ ‬40‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬قزاق‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه،‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬قبرس،‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬ناظر‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬صحرای‭ ‬غربی،‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭. ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬پنج‭ ‬‌صاحب‭ ‬منصب‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬مستقر‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬

غیرت‭ ‬عبدالرحمانوف،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2018‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مقامات‭ ‬قزاقستان‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬اعزام‭ ‬قطعات‭ ‬پولیس‭ ‬به‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬تدریجی‭ ‬جایگاه‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬هستند‭. ‬مقامات‭ ‬قزاقستان‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬به‭ ‬سوریه‭ ‬اعزام‭ ‬نخواهند‭ ‬شد‭. ‬رئیس‌جمهور‭ ‬نظربایف‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اعزام‭ ‬صلح‌بانان‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬صرف‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬پارلمان‭ ‬و‭ ‬مراعات‭ ‬اصول‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬قابل‌ممکن‭ ‬است‭. ‬

قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬دایره‭ ‬تجربیات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬خود‭ ‬کوشش‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬پرسونل‭ ‬طبی‭ ‬بپردازد‭. ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2018،‭ ‬داکتران‭ ‬نظامی‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬جاپان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬طبی‭ ‬به‭ ‬قطعات‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬محافظت‌های‭ ‬اضطراری‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬جنگی‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬پرداختند‭.‬

قزاقستان‭ ‬تبادلاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬میان‭ ‬متخصصین‭ ‬طبی‭ ‬نظامی‭ ‬ضروری‭ ‬می‌داند‭. ‬