قزاقستان و گسترش نقش حفاظت از صلح سازمان ملل

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قزاقستان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬تربیت‭ ‬قوای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬برای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬فرامرزی‭ -‬از‭ ‬جمله‭ ‬مانور‭ ‬عقاب‭ ‬استپ‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭- ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭.‬

در‭ ‬نومبر‭ ‬2020،‭ ‬قاسم‭-‬جومارت‭ ‬توقایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬قزاقستان،‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬خود‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬یک‭ ‬‮«‬نقشه‭ ‬راه‮»‬‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬نقش‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬تشکیل‭ ‬قوای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬آماده‭ ‬سازد‭. ‬

دستور‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬توقایف‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬برون‌مرزی‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کرده‌اند‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2007،‭ ‬ده‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬نپال،‭ ‬ساحل‭ ‬عاج،‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬لبنان‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‌اند‭. ‬

مهم‌تر‭ ‬این‭ ‬که،‭ ‬قزاقستان‭ ‬یک‭ ‬تولی‭ ‬بشمول‭ ‬124‭ ‬عسکر‭ ‬برای‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قوای‭ ‬موقت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬لبنان،‭ ‬اعزام‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬به‭ ‬گزمه،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬پستهای‭ ‬دیده‌بانی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬انفجار‭ ‬آگوست‭ ‬2020‭ ‬بیروت‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬ماموریت‭ ‬تعلیمی‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬شامل‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬هند،‭ ‬صربستان‭ ‬و‭ ‬اسپانیا‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

رئیس‌جمهور‭ ‬توقایف‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‌حیث‭ ‬تامین‌کننده‭ ‬قوای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬صلح،‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬فرامزی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬را‭ ‬‮«‬افتخاری‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬مسئولیتی‭ ‬مهم‮»‬‭ ‬قلمداد‭ ‬کرد‭.  ‬منبع‭: ‬The Astana Times‭ ‬

نظرات بسته شده است.