قزاقستان و سپر سایبری

پروگرام قزاقستان بالای محافظت از سیستم‌ها در مقابل هکرها و مجرمین متمرکز است

بیش از‭ ‬85‭% ‬جمعیت‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬انترنت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬است‭. ‬بخشهای‭ ‬عمده‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬کاملاً‭ ‬دیجیتلی‭ ‬شده‌اند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‌‭ ‬‮«‬قزاقستان‭ ‬دیجیتل‮»‬‭ ‬زد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬برای‭ ‬تشویق‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬شرکتها‭ ‬برای‭ ‬جابجایی‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬خشت‭ ‬و‭ ‬ملاط‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬دسترسی‭ ‬آنلاین‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬دسترسی‭ ‬موثر‭ ‬مشتریان‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬وجود‭ ‬پیدایش‭ ‬تحولات‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬دیجیتل‭ ‬قزاقستان،‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است؛‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬شیوع‭ ‬پاندیمی‭ ‬کووید19‭- ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سامان‌های‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬کرد‭. ‬

این‭ ‬وضعیت‭ ‬مسئولین‭ ‬قزاقستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬اجرای‭ ‬اقدامات‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬انداخت‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬چالش‌‌های‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری،‭ ‬که‭ ‬محدوده،‭ ‬شدت‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‭ ‬آنها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬است،‭ ‬نتایج‭ ‬مساعی‭ ‬قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬جرایم‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬چشمگیر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬بربنیاد‭ ‬‮«‬شاخص‭ ‬جهانی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬2020‮»‬‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مخابرات‭ ‬منتشر‭ ‬می‌کند،‭ ‬رتبه‭ ‬31‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬182‭ ‬کشور‭ ‬کسب‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬را‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬

پنج‭ ‬رکن‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬شاخص‭ ‬عبارت‌اند‭ ‬از‭ ‬حقوقی،‭ ‬تخنیکی،‭ ‬سازمانی،‭ ‬انکشاف‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬همکارانه‭. ‬رتبه‭ ‬2020‭ ‬پیشرفت‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬قبلی‭ ‬83‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬شاخص‭ ‬جهانی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬2017‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

تبدیل شدن قزاقستان به یک کشور پیشرفته در حوزه دیجیتل تمرکز بالای امنیت سایبری را ایجاب می‌کند. اینجا نمایی از پایتخت آستانه، مرکز نوآوری تکنالوژیک، دیده می‌شود. آسوشیتد پرس

نصب‭ ‬سپر‭ ‬سایبری

سیاست‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬که‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬وقت،‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬آغاز‭ ‬کرد،‭ ‬نشات‭ ‬می‌گیرد‭. ‬او‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬انکشاف‭ ‬ستراتیژی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬جزو‭ ‬علایق‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬قزاقستان‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬مجرمین‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬ایجاد‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬تهداب‌های‭ ‬مانند‭ ‬نیروگاه‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬ریل‭ ‬برخوردار‭ ‬اند‭.‬

نظربایف‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬در‭ ‬دنیای‭ ‬امروز،‭ ‬جنگ‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬طیاره‌‭ ‬و‭ ‬تانک‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭.‬‮»‬‭ ‬

آن‭ ‬سال،‭ ‬قزاقستان‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جلوگیری،‭ ‬تضعیف‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬ترکیبی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬پروسه‌های‭ ‬حقوقی‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬موثر‭ ‬این‭ ‬وظایف‭ ‬را‭ ‬انکشاف‭ ‬کرد‭. ‬مقامات‭ ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬رایزنی‭ ‬با‭ ‬کارشناسان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه‌های‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭. ‬مرحله‭ ‬نخست‭ ‬پروگرام‌‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬از‭ ‬2017‭ ‬الی‭ ‬2018‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬2019‭ ‬الی‭ ‬2022‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭. ‬تا‭ ‬فعلاً،‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬28‭ ‬ملیارد‭ ‬تنگه‭ ‬قزاقستان‭ (‬حدود‭ $‬66‭ ‬ملیون‭) ‬مصرف‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬

وزارت‭ ‬توسعه‭ ‬دیجیتل،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬هوافضای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬مسئول‭ ‬دولتی‭ ‬اصلی‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‌‭ ‬عملی‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬کمپنی‭ ‬سهامی‭ ‬سرویس‭ ‬تخنیکی‭ ‬دولتی‭ ‬که‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬وزارت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬قزاقستان‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭. ‬

‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬روش‌های‭ ‬اجرای‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬معلومات‭ ‬الکترونیکی،‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬مخابراتی‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬استفاده‭ ‬مصئون‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬رویکردهای‭ ‬موقت‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬انکشاف‭ ‬میکانیزم‭ ‬های‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬سریع‭ ‬برای‭ ‬وقایه‭ ‬از‭ ‬حوادث‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات،‭ ‬شامل‭ ‬شرایط‭ ‬عاجلی،‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬

قزاقستان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬حملات‭ ‬مجرمین

در‭ ‬بهار‭ ‬2021،‭ ‬ویب‌سایت‭ ‬Comparitech‭ (‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بریتانیا‭) ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تکنالوجی‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬فعال‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬راپور‭ ‬درباره‭ ‬پرخطرترین‭ ‬کشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬نشر‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راپور،‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬بشمول‭ ‬قزاقستان،‭ ‬تقریباً‭ ‬در‭ ‬ردیف‌های‭ ‬آخر‭ ‬قرار‭ ‬داشتند‭.‬

قزاقستان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جذاب‌ترین‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬سارقان‭ ‬رمزارز‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬از‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬ارز‭ ‬دیجیتل،‭ ‬یا‭ ‬رمزارز،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬پروسه‌‭ ‬را‭ ‬استخراج‭ ‬رمزارز‭ ‬یا‭ ‬رمزارز‭-‬کاوی‭ (‬کریپتو‭ ‬ماینینگ‭) ‬می‌نامند‭. ‬سارقان‭ ‬رمزارز،‭ ‬بدون‭ ‬کسب‭ ‬اجازه‭ ‬از‭ ‬مالکان‭ ‬کمپیوترها،‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬مصارف‭ ‬هنگفت‭ ‬برق‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬کاوش‭ ‬رمزارز‭ ‬خودداری‭ ‬می‌کنند‭. ‬قزاقستان،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬مصرف‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬غیر‭ ‬مصئون،‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬دنیا،‭ ‬کشور‭ ‬جذابی‭ ‬برای‭ ‬متقاضیان‭ ‬رمزارز‭-‬کاوی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬

پذیرش تکنالوژی دیجیتل بین مردم قزاقستان دولت را به فکر تمرکز بیشتر بالای امنیت سایبری انداخته است. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دلایل‭ ‬ناامنی‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬قزاقستان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقریباً‭ ‬74‭% ‬از‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬نصب‌شده‭ ‬در‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬قزاقستان‭ ‬بدون‭ ‬جواز‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬غیرمجاز‭ ‬دانلود‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬2019‭ ‬کارگروپ‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬کمپیوتری‭ ‬قزاقستان‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

نرم‌افزارهای‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬حاوی‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬مخرب‭ ‬افشاکننده‭ ‬دیتای‭ ‬مستفید‭ ‬باشد‭. ‬همچنان،‭ ‬دانلود‭ ‬کردن‭ ‬به‌روزرسانی‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬وقایه‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نرم‌افزارها‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬دارای‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬به‌شدت‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نفوذ،‭ ‬رمزارز‭-‬کاوی،‭ ‬دزدی‭ ‬معلومات‭ ‬محرمانه،‭ ‬فریب‌کاری‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬انواع‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬

‭ ‬در‭ ‬بیانیه‭ ‬2017‭ ‬روسلان‭ ‬آبدیکالیکوف،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیته‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‭ ‬وزارت‭ ‬سابق‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬هوافضا،‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬تعداد‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬الکترونیکی‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ [‬قزاقستان‭] ‬هر‭ ‬سال‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

گروپ‭ ‬ملی‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬عاجلی‭ ‬کمپیوتری‭ ‬قزاقستان،‭ ‬معروف‭ ‬به
KZ-CERT،‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬نخست‭ ‬2021‭ ‬تعداد‭ ‬11‭,‬432‭ ‬فقره‭ ‬جرم‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬افزایش‭ ‬15‭ ‬فیصدی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬به‭ ‬راپور‭ ‬KZ-CERT،‭ ‬بات‌نت‌ها،‭ ‬اسبهای‭ ‬تروا‭ ‬و‭ ‬ویروس‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سافتویرهای‭ ‬مخربی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مجرمین‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬قزاقستان‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬

حملات‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬مادیول‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬محتوا‭ ‬WordPress‭ (‬سافتویر‭ ‬ایجاد‭ ‬ویب‌سایت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محتوا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انترنت‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭)‬،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬پرکاربرد‭ ‬است،‭ ‬باعث‭ ‬سرقت‭ ‬معلومات‭ ‬محرمانه‭ ‬و‭ ‬حساس‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مستفیدان‭ ‬ویب‌سایت‌‌ها‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬غیرمجاز‭ ‬پیام‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬افراط‌گراها‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ویب‌سایت‌‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

مجرمین‭ ‬سایبری‭ ‬مکرراً‭ ‬شرکتها،‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬اتباع‭ ‬قزاقستان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬مفاد‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭. ‬در‭ ‬آگوست‭ ‬2021،‭ ‬هیچ‭ ‬بانکی‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬انترنتی،‭ ‬بشمول‭ ‬امکانات‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬داده،‭ ‬انتقال‭ ‬داده،‭ ‬رمزگذاری‭ ‬ترافیک‭ ‬و‭ ‬تنظیمات‭ ‬امنیتی،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬برخوردار‭ ‬نبود‭. ‬

خنثی‭ ‬ساختن‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬آندره‌ای‭ ‬کوریلین،‭ ‬مدیرکل‭ ‬Citibank‭ ‬در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬ضعف‭ ‬دفاع‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬های‭ ‬قزاقستان‭ ‬بسیار‭ ‬تشویش‌آور‭ ‬است؛‭ ‬بخصوص‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بانکهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مهم‭ ‬مکرراً‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬هستند‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬این،‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬استقرار‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬در‭ ‬2017،‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان‭ ‬روند‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬فعال‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬چشمگیری‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬توسعه‭ ‬دیجیتل،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬هوافضا‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬کافی‭ ‬درباره‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬علیه‭ ‬قزاقستان‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬سایت‌های‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬آلودگی‭ ‬نرم‌افزارها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

ساکنان قزاقستان، مانند این مرد در مرکز رای‌گیری در سال 2019، روز‌به ‌روز بیشتر با تکنالوژی تلیفون هوشمند آشنا می‌شوند و به همین دلیل تشویش‌‌های مربوط به امنیت سایبری افزایش یافته است. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

به‭ ‬کمک‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬بخش‭ ‬تهداب‌های‭ ‬اساسی،‭ ‬بشمول‭ ‬بانکها،‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی،‭ ‬کمپنی‌ها‭ ‬و‭ ‬کارخانجات‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬سرویس‭ ‬تخنیکی‭ ‬دولتی‭ ‬قزاقستان‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬دفع‭ ‬روزانه‭ ‬تقریباً‭ ‬1‭ ‬ملیون‭ ‬حمله‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬کمیته‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬قزاقستان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تاسیس‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬هماهنگی‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‮»‬‭ (‬NISCC‭) ‬زد‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬معلوماتی‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬مهم‭ ‬تهداب‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬NISCC‭ ‬انتی‌ویروس‌‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حوادث‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬17‭ ‬نهاد‭ ‬دولتی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬پرزه‌جات‭ ‬مهم‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬تربیت‭ ‬کارشناسان‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬معلومات‌رسانی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬درباره‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬کارشناسان‭ ‬حوزه‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬مقامات‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اعطای‭ ‬بورس‭ ‬تحصیلی‭ ‬به‭ ‬محصلین‭ ‬رشته‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬کرده‌اند‭. ‬وزارت‭ ‬توسعه‭ ‬دیجیتل،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬هوافضا‭ ‬مسئولیت‭ ‬اجرای‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬معلومات‭ ‬‌رسانی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مسائل‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬قالب‭ ‬پروگرام‌‭ ‬عملی‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬سایبری‮»‬،‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬بیمه‭ ‬اختیاری‭ ‬سایبری‭ ‬کرد‭. ‬اشخاص‭ ‬حقوقی‭ ‬می‌توانند‭ ‬خسارات‭ ‬مادی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬یا‭ ‬درز‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬بیمه‭ ‬جبران‭ ‬کنند‭. ‬

اهمیت‭ ‬تعلیم

دولت‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬گذار‭ ‬سریع‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬حکمرانی‭ ‬دیجیتل‭ ‬مستلزم‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬گسترده‭ ‬مردم‭ ‬درباره‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬خسارات‭ ‬مرتبط‭ ‬است‭. ‬مقامات‭ ‬قزاقستان‭ ‬دریافته‌اند‭ ‬که‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬عمدتاً‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬ابتدایی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬مانند‭ ‬خطرهای‭ ‬دانلود‭ ‬ناخواسته‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬مخرب‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬فیشینگ‭ ‬و‭ ‬فریب‌کاری‭ ‬آنلاین‭ ‬شود،‭ ‬ناآشنا‭ ‬هستند‭. ‬

ضمناً،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬ابتدایی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬بی‌بهره‭ ‬هستند‭. ‬

بنابراین،‭ ‬دولت‭ ‬اکنون‭ ‬تقویت‭ ‬روند‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬سامان‌های‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کمپیوترها‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بربنیاد‭ ‬نتایج‭ ‬سروی‭ ‬اخیر،‭ ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬آگاهی‭ ‬عمومی‭ ‬درباره‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬78‭% ‬مردم‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬مرتبط‭ ‬مستفید‭ ‬هستند‭. ‬

قزاقستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آشناسازی‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬الکترونیک‭ ‬نیز‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬5‭ ‬جنوری‭ ‬2021،‭ ‬‮«‬اکادمی‭ ‬حکمرانی‭ ‬عمومی‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬قزاقستان،‭ ‬برگزاری‭ ‬کورس‌های‭ ‬آنلاین‭ ‬تعلیم‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬دیجیتل‌سازی‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬وزارت‭ ‬توسعه‭ ‬دیجیتل،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬هوافضا‭ ‬دوره‭ ‬تعلیم‭ ‬اونلاین‭ ‬رایگانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬اداره‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬نهاد‭ ‬دولتی‭ ‬محلی‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬

در‭ ‬ابتدای‭ ‬دوره‭ ‬پاندیمی‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬2020،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬روی‭ ‬آوردند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬اکادمی‭ ‬حکمرانی‭ ‬عمومی،‭ ‬پروگرام‌‭ ‬انکشاف‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬مرکز‭ ‬خدمات‭ ‬مدنی‭ ‬آستانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬خدمات‭ ‬مدنی‭ ‬قزاقستان‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬دیجیتل‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬

رئیس‌جمهور،‭ ‬قاسم‭-‬جومارت‭ ‬توقایف،‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬1‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬همه‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬حوزه‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬منحصراً‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬پلتفورم‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬تخنیکی‭ ‬دولت‭ ‬قزاقستان‭ ‬اجرا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬از‭ ‬دوباره‌کاری،‭ ‬تحمیل‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬کاغذبازی‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬ارائه‭ ‬کامل‭ ‬خدمات‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬شهروندان،‭ ‬ذریعه‭ ‬تلیفون‭ ‬هوشمند،‭ ‬فراهم‭ ‬می‌گردد‭.‬‮»‬‭ ‬

روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬دیجیتل‌سازی‭ ‬خدمات‭ ‬دولتی‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تعلیم‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬الزامی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬دیدگاه‭ ‬رئیس‌جمهور،‭ ‬توقایف،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دیجیتل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬اتکای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬الکترونیکی‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬از‭ ‬تعهد‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬مستمر‭ ‬سطح‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬جدا‭ ‬دانست‭. 

نظرات بسته شده است.