قزاقستان، همکار ایالات متحده در جنگ با کووید-19

قزاقستان، همکار ایالات متحده در جنگ با کووید-19

ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬موضوعات‭ ‬اصلی‭ ‬بحثهای‭ ‬اپریل 2020 بین‭ ‬اسم‭-‬جومارت‭ ‬توقایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬قزاقستان،‭ ‬و‭ ‬مایک‭ ‬پمپئو،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بود‭.‬
توقایف‭ ‬و‭ ‬پمپئو‭ ‬ضمن‭ ‬گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬همکاری‭ ‬تجارتی‭ ‬و‭ ‬امنیتی،‭ ‬درباره‭ ‬اقدامات‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس‭ ‬کووید-19 در‭ ‬سرحد‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬بحث‭ ‬کردند‭.‬
اآژانس‭ ‬انکشاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ایالات‭ ‬متحدهب (USAID) راپوری‭ ‬درباره‭ ‬روش‌های‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مرض،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬وزیر‭ ‬صحت‭ ‬قزاقستان،‭ ‬مراکز‭ ‬کنترول‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬مرض‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهان‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭.‬
از‭ ‬پروگرام‌های USAID می‌توان‭ ‬به‭ ‬افتتاح‭ ‬لابراتوار‌هایی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬گسترده‭ ‬معاینات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬وایرس،‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬عفونت‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬سریع‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬این‭ ‬همه‌گیری‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬
در‭ ‬ضمن، USAID مبلغ 800,000 دالر‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬اقدامات‭ ‬وقایوی‭ ‬قزاقستان‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭. ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نیز‭ ‬روپوش،‭ ‬ماسک،‭ ‬دستکش‭ ‬و‭ ‬عینک‭ ‬محافظ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اهدا‭ ‬کرد‭. 
قزاقستان‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬دارد‭. ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بر‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند،‭ ‬تاکید‭ ‬دارد.
منابع‭: ‬Inbusiness.kz‭, ‬Regnum‭, ‬Ktk.kz‭, ‬Zakon.kz‭, ‬Eurasia Daily‭ ‬