قرقیزستان  میزبان اتحادیه اروپا

قرقیزستان میزبان اتحادیه اروپا

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کوشش‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬است،‭ ‬پیتر‭ ‬بوریان،‭ ‬نماینده‭ ‬خاص‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬برای‭ ‬تحکیم‭ ‬روابط‭ ‬دوجانبه‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬قرقیزستان‭ ‬سفر‭ ‬کرد‭.‬

اروپا‭ ‬بالای‭ ‬ضرورت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات،‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬انکشاف‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه‭ ‬و‭ ‬حکمرانی‭ ‬شایسته‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

اینها‭ ‬اهداف‭ ‬مهم‭ ‬استراتژی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭-‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬مجری‭ ‬آن‭ ‬باشند‭. ‬چنگیز‭ ‬آیدربکوف،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬قرقیزستان‭ ‬که‭ ‬میزبان‭ ‬آخرین‭ ‬هیات‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬بود،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬

اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭ ‬تعهد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬تعهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬85‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬پسمانده‌های‭ ‬یورانیمی‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬بشمول‭ ‬مراکز‭ ‬مایلو‭-‬سو،‭ ‬مین‭-‬کوش‭ ‬و‭ ‬شکفتار‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭.‬

قرقیزستان‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ترویج‭ ‬دموکراسی‭ ‬پارلمانی‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬13‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬برای‭ ‬اصلاحات‭ ‬قضایی‭ ‬در‭ ‬قرقیزستان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬حمایت‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬دسمبر‭ ‬2018،‭ ‬جرمنی‭ ‬به‭ ‬قرقیزستان‭ ‬وعده‭ ‬سپرد‭ ‬که‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تامین‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬معالجوی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬کمک‭ ‬بشمول‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جنگلات‭ ‬چهارمغز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬

منابع‭: ‬Knews‭ ‬،RFERL‭ ‬،Euractiv‭ ‬،Kaktus‭ ‬Media‭ ‬،24‭.‬kg