قرغیزستان و درخواست کمک از اتحادیه اروپا

قرغیزستان و درخواست کمک از اتحادیه اروپا

کارکنان‭ ‬یونیپاث

پنج‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬دولت‭ ‬قرغیزستان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2019‭ ‬در‭ ‬بیشکک‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬قرارداد‭ ‬مهم‭ ‬تقویت‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬امضا‭ ‬کردند‭.‬

وزیران‭ ‬خارجه‭ ‬قرغیزستان،‭ ‬قزاقستان،‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬ترکمنستان‭ ‬و‭ ‬ازبیکستان‭ ‬خواستار‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬شدند‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬آزادی‭ ‬بیان،‭ ‬تعلیم‭ ‬مردم‌سالارانه‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭. ‬

روابط‭ ‬دو‭ ‬جانبه‭ ‬بین‭ ‬قرغیزستان‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬جلسه‭ ‬بیشکک‭ ‬بود‭. ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬قراردادی‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬که‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬چشمگیری‭ ‬با‭ ‬قرارداد‭ ‬قبلی‭ ‬امضاشده‭ ‬در‭ ‬1999‭ ‬داشت،‭ ‬منعقد‭ ‬کردند‭.‬

‭”‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سند‭ ‬مبنایی‭ ‬قانونی‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬طرحها‭ ‬و‭ ‬همکاری‌های‭ ‬موثر‭ ‬بین‭ ‬قرغیزستان‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬و‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬همین‭ ‬است‭.‬‭”‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬فدریکا‭ ‬موگرینی،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬وقت‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپاست‭. ‬

در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬یک‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬4‭ ‬ملیون‭ ‬یورو‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬عمومی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬مذهبی‭ ‬خشونت‌آمیز‭ ‬تعهد‭ ‬کرد‭. ‬

برای‭ ‬تعمیق‭ ‬روابط‭ ‬قرغیزستان‭ ‬با‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا،‭ ‬چنگیز‭ ‬حیدربکوف،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کشورش‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬میزبانی‭ ‬مجمع‭ ‬اقتصادی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭-‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬2020‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرد‭. ‬موگرینی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬استقبال‭ ‬کرد‭.