فارغ‌التحصیل شدن 158 محصل از کالج نظامی قطر

کارکنان‭ ‬یونیپاث

کالج‭ ‬نظامی‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬در‭ ‬دوحه،‭ ‬قطر،‭ ‬شاهد‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬158‭ ‬محصل‭ ‬صاحب‌منصبی‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬بود‭. ‬مراسم‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مسئولین‭ ‬عالی‌رتبه‭ ‬اردن،‭ ‬کویت،‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬قطر،‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

‮«‬امروز،‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬با‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬گذشتگان‭ ‬خود‭ ‬سد‭ ‬غیرقابل‭ ‬نفوذی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬می‌سازند؛‭ ‬نسلی‭ ‬که‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬آرمان‌های‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬نماید‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬اظهارات‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬عبدالهادی‭ ‬محمد‭ ‬ترهیب‭ ‬الهجیری،‭ ‬قومندان‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭. ‬

مراسم‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬معاون‭ ‬صدراعظم‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬دفاعی،‭ ‬داکتر‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العطیه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

ضمن‭ ‬محصلین‭ ‬صاحب‌منصبی‭ ‬قطر،‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬جوانی‭ ‬از‭ ‬اردن،‭ ‬کویت،‭ ‬موریتانی،‭ ‬سومالی‭ ‬و‭ ‬رواندا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شانزدهمین‭ ‬صنف‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬افسر‭ ‬قطری‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬افسر‭ ‬اردنی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سرآمدی‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬کمپیوتر،‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬حسابداری‭ ‬تجلیل‭ ‬نمود‭.‬

رئیس‭ ‬هیات‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬فالح‭ ‬شجاع‭ ‬فالح،‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بابت‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬کویت‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭. ‬او‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬همگام‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬تاکتیکی،‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬تدارکاتی‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭.‬

قطر‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬وقت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قطر،‭ ‬شیخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خلیفه‭ ‬آل‭ ‬ثانی،‭ ‬این‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1996‭ ‬برای‭ ‬تربیت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬حرفوی‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬ساختن‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬پولیسی‭ ‬تاسیس‭ ‬نمود‭.‬

نظرات بسته شده است.