عکس العمل هماهنگ

عکس العمل هماهنگ

مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬اردن‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دگروال نضال جماحنه

پلان‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬آن‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬کاهش‭ ‬خسارات‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬است‭. ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عدم‭ ‬هماهنگی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬وقوع‭ ‬تلفات،‭ ‬صدمه‭ ‬دیدن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬خودی‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬مرگ‭ ‬مجروحان‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬تاخیر‭ ‬ورود‭ ‬قوای‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬وقوع‭ ‬آشفتگی‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬شود‭. ‬بنابراین،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نهادی‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬سامان‌دهی‭ ‬تحرکات‭ ‬اولین‭ ‬پاسخ‭ ‬دهندگان‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‭ ‬نهادهای‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭. “‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭” (‬NCSCM‭) ‬اردن،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬تاسیس‭ ‬شد،‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور‭ “‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬19‭” ‬که‭ ‬عمر‭ ‬الرزاز،‭ ‬صدراعظم‭ ‬اردن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬دگروال‭ ‬نضال‭ ‬جماحنه،‭ ‬گفتگو‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

یونیپاث‭: “‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭” ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‭ ‬کردن‭ ‬فعالیت‭ ‬آنها‭ ‬چقدر‭ ‬موثر‭ ‬بود؟

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬اجازه‭ ‬بدهید‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬کلی‭ ‬درباره‭ “‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭” ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬مساعی‭ ‬نهادهای‭ ‬کشور‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬یک‭ ‬چتر‭ ‬ملی‭ ‬جامعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مساعی‭ ‬سازمانی‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی،‭ ‬بخش‭ ‬عمومی،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬یا‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سایه‭ ‬خود‭ ‬می‌گیرد‭. ‬کشور‭ ‬دارای‭ ‬عناصر‭ ‬قدرت‭ ‬متعددی‭ ‬است‭: ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭. ‬نقش‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬است‭.  ‬البته،‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬دچار‭ ‬تهدیدات‭ ‬یا‭ ‬بحران‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬داخلی‭ ‬شویم،‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬معکوس‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مدنی‭ ‬کشور‭ ‬می‌پردازد‭. ‬فعالیت‭ ‬ما‭ ‬تمام‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬ما‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬جامع‭ ‬است‭. ‬بطور‭ ‬مثال،‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬امکانات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬این‭ ‬پادشاهی‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬بیفتد،‭ ‬باید‭ ‬بلافاصله‭ ‬و‭ ‬پیش‌دستانه‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬اقدام‭ ‬کنیم؛‭ ‬مقصود‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬جامع‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬نام‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬منعکس‌کننده‭ ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬است‭. ‬امنیت‭ ‬جامع‭ ‬بالاترین‭ ‬اولویت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬وظیفه‭ ‬ما،‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بحران‌های‭ ‬ساخته‭ ‬بشر،‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬یا‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬مثل‭ ‬زلزله‭ ‬یا‭ ‬سیل‭ ‬است‭. ‬

یونیپاث‭: ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وقوع‭ ‬بحران‭ ‬همواره‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬کدام‭ ‬نهادها‭ ‬باید‭ ‬وظیفه‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬اولین‭ ‬پاسخ‭ ‬دهنده‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرند‭. ‬NCSCM‭ ‬چی‌قسم‭ ‬می‌تواند‭ ‬چنین‭ ‬معضلی‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند؟

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬اصلی‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬اجازه‭ ‬بدهید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بحرانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬تروریستی‭ ‬بی‌سابقه‌ای‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تروریستان‭ ‬به‭ ‬هتل‌های‭ ‬عمان‭ ‬حمله‭ ‬کردند‭. ‬بازبینی‭ ‬آن‭ ‬بحران‭ ‬ملی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬نهادها‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌خوبی‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬بین‭ ‬سازمانی‭ ‬ضرورت‭ ‬می‌یافت،‭ ‬مشکل‭ ‬هماهنگی‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭. ‬بنابراین،‭ ‬هدف‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬آل‭ ‬حسین‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬NCSCM‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬ذریعه‭ ‬ایجاد‭ ‬چتری‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬رفع‭ ‬شکاف‭ ‬بین‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬مساعی‭ ‬بود‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬چشم‭ ‬اندازNCSCM‭ ‬،‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬تهدیداتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬گریبانگیر‭ ‬این‭ ‬پادشاهی‭ ‬شوند،‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬کند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شناسایی‭ ‬تهدیدات،‭ ‬پلان‌های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬ریشه‌کنی‭ ‬آنها‭ ‬انکشاف‭ ‬دادیم‭. ‬ما‭ ‬پلان‌هایی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی،‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬انبوه‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارات‭ ‬فاجعه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬پروگرام‭ ‬نقشهای‭ ‬خاص‭ ‬هر‭ ‬نهاد‭ ‬دولتی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬نوع‭ ‬بحران‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬پلان‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬همه‭ ‬نهادها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬یکپارچه‭ ‬کردن‭ ‬مجموعه‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬عکس‌العمل‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پلان‭ ‬اصلی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬جدی‭ ‬روبرو‭ ‬نشده‌ایم‭ ‬ولی‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬رویداد‭ ‬معدود‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬کامل‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬مسلکی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

گروپ‌‌های نجات اردن در حال یافتن اشخاص گمشده در نزدیکی مادبا در جریان سیل مرگبار اواخر 2018. مرکز بحران مسئول هماهنگ‌سازی این اقدام بود. آسوشیتد پرس

یونیپاث‭: ‬در‭ ‬صورت‭ ‬امکان،‭ ‬به‭ ‬جزییات‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬اشاره‭ ‬کنید‭.‬

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ “‬سلط‭” ‬و‭ “‬کرک‭” ‬از‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬اخیراً‭ ‬سیل‭ ‬غافلگیرکننده‌ای‭ ‬بخشهای‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬پادشاهی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬NCSCM‭ ‬اعلان‭ ‬بحران‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬رسیدگی‭ ‬کرد‭. ‬ما‭ ‬مدعی‭ ‬بی‌نقص‭ ‬بودن‭ ‬نیستیم‭ ‬ولی‭ ‬بخش‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬تلفات‭ ‬همراه‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬تلفات‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬تن‭ ‬رسید‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعلان‭ ‬بحران‭ ‬ملی،‭ ‬توانستیم‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬سیل‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهیم‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬اگر‭ ‬سیل‭ ‬را‭ ‬بحران‭ ‬ملی‭ ‬اعلان‭ ‬نمی‌کردیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬کمک‭ ‬نمی‌گرفتیم،‭ ‬آمار‭ ‬تلفات‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یافت‭. ‬عکس‌العمل‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬تقریباً‭ ‬عاجل‭ ‬بود‭. ‬درباره‭ ‬عملکرد‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬یک‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬می‌آورم‭. ‬جناب‭ ‬وزیر‭ ‬داخله‭ ‬اینجا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ایشان‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬گروپ‭ ‬حاظر‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬به‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬انتقال‭ ‬ضرورت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درخواست‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬رسید‭. ‬وزیر‭ ‬به‌سادگی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬کرد‭. ‬ظرف‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬تخلیه‭ ‬عازم‭ ‬محل‭ ‬شد‭. ‬

یونیپاث‭: ‬همکاری‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬چگونه‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‭ ‬کاری‭ ‬شما‭ ‬شده‭ ‬است؟

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬مفکوره‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬ساخت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬2013‭ ‬ختم‭ ‬کردیم‭. ‬بنابراین،‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬حدوداً‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬مراکز‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬مثل‭ “‬نهاد‭ ‬مدیریت‭ ‬ایمرجنسی‭ ‬فدرال‭” (‬FEMA‭)‬،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم،‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬ده‌ها‭ ‬ساله‭ ‬دارند‭. ‬روش‌هایی‭ ‬مختلفی‭ ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چه‭ ‬بخواهید‭ ‬از‭ ‬اشتباهات‭ ‬خود‭ ‬درس‭ ‬بگیرید‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬تجربه‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مربوطه‭ ‬است،‭ ‬یاد‭ ‬بگیرید‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬ما‭ ‬بحران‭ ‬ملی‭ ‬واقعی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬از‭ ‬شریک‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬خود،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬و‭ ‬نهادهایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬FEMA‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬موسسات‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬گوناگون‭ ‬درخواست‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬ما‭ ‬رابطه‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بخصوص‭ ‬ایالت‭ ‬کالورادو،‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬با‭ “‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کالورادو‭” ‬قرارداد‭ ‬همکاری‭ ‬امضا‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬پروگرام‭ “‬همکاری‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭” ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬فعال‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ایجاد‭ ‬ظرفیت‭ ‬ملی‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭. ‬امروز‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌گویم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬مساعی‭ ‬چشمگیر‭ ‬شرکای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬فعالیت‭ ‬مستقل‭ ‬رسیده‌ایم‭.‬

یونیپاث‭: ‬معضلات‭ ‬ادغام‭ ‬مساعی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬دهید‭.‬

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تجربه‭ ‬نظامی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬کنونی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬دانش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شما‭ ‬بگذارم‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیران،‭ ‬از‭ ‬جنبه‌های‭ ‬بشری‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬ناآگاه‭ ‬اند‭. ‬بطور‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬داخلی‭ (‬IDP‭) ‬که‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬درگیری‭ ‬گریخته‌اند‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬بصورت‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬داخلی‭ ‬رسیدگی‭ ‬نکنیم،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬مشکلی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬اشخاص‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نفوذ‭ ‬تروریستان‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬آتش‭ ‬متقاطع‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬می‌افتند،‭ ‬تروریستان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مقصر‭ ‬آسیب‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬بی‌گناهان‭ ‬جلوه‭ ‬دهند‭. ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬به‌آسانی‭ ‬به‭ ‬جذب‭ ‬قوا‭ ‬می‌پردازند‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬شهروندان‭ ‬محلی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬وفادار‭ ‬ماندن‭ ‬به‭ ‬دولت،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬تروریستان‭ ‬متمایل‭ ‬شوند‭. ‬اگر‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬به‌‭ ‬خوبی‭ ‬مدیریت‭ ‬نشود،‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬چنین‭ ‬سناریویی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌الملل‭ ‬مسئول‭ ‬رساندن‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشر‌دوستانه‭ ‬به‭ ‬ملکیان‭ ‬مناطق‭ ‬جنگزده،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک،‭ ‬مثل‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬مانور‭ “‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭” ‬تمرین‭ ‬شد،‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مانور‭ ‬امسال،‭ ‬ما‭ ‬سناریویی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬خواستار‭ ‬توقف‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬جنگ‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گروپ‌ها‭ ‬نیازمند‭ ‬کمکی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اردن‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬آن‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬کمیسیون‭ ‬عالی‭ ‬پناهندگان‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬جهانی‭ ‬غذا‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬پناهندگان‭ ‬و‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬تخصص‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دولت‌های‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬نی‭ ‬اردو‭ ‬یا‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬هماهنگ‭ ‬کنند‭. ‬دولت‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬میدان،‭ ‬هماهنگ‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬نهادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬دولت‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬همه‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬افسر‭ ‬رابط‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬به‭ ‬قومندان‭ ‬مرکز‭ ‬بحران‭ ‬می‌پردازند‭. ‬شعار‭ ‬غیررسمی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭: “‬قومندان‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬آگاه‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کارشناس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬چیز‭ ‬مشخص‭ ‬بطور‭ ‬عموم‭ ‬کامل‭ ‬آگاهی‭ ‬دارد‭.” ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ما‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬رابط‌هایی‭ ‬برای‭ ‬رایزنی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دفاتر‭ ‬مرتبط،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬قومندان،‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬

قوای عملیات خاص ایالات متحده و اردن در حال اجرای عملیات هوابرد چندملیتی، معروف به پرش دوستی، در کنار هشت کشور دیگر در مرحله پایانی “شیر در کمین 19”. سامانتا لوییز/اردوی ایالات متحده

یونیپاث‭: ‬شما‭ ‬اشاره‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬صدراعظم‭ ‬اردن‭ ‬امروز‭ ‬برای‭ ‬اعلان‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مانور‭ “‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭” ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬آمد‭. ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬چی‌قسم‭ ‬بود؟

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سطح‭ ‬کار‭ ‬می‌کنیم‭: ‬تکتیکی،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژیک‭. ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تکتیکی،‭ ‬اولین‭ ‬پاسخ‭ ‬دهنده‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭. ‬فرض‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬حادثه‭ ‬ترافیکی‭ ‬یا‭ ‬سیل‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬پاسخ‭ ‬دهنده‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬یا‭ ‬پولیس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬اضافی‭ ‬حل‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬وضعیت‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬توصیه‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬شدیدتر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬پاسخ‭ ‬دهنده‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬دیگر‭ ‬داخل‭ ‬ولایت‭ ‬کمک‭ ‬بخواهد،‭ ‬مشکل‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬عملیاتی‭ ‬می‌رسد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬هر‭ ‬ولایت،‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬ریاست‭ ‬امنیت‭ ‬عمومی،‭ ‬قومندانی‭ ‬امنیه،‭ ‬ریاست‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬می‌باشد،‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬رفع‭ ‬کند‭. ‬اگر‭ ‬ولایت‭ ‬نتواند‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭ -‬یا‭ ‬اگر‭ ‬کشور‭ ‬همزمان‭ ‬درگیر‭ ‬چندین‭ ‬مشکل‭ ‬باشد‭- ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬ارتقا‭ ‬می‌دهیم‭. ‬نقش‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬انتقال‭ ‬پیشنهاد‭ ‬به‭ ‬جناب‭ ‬صدراعظم‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسه‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬درباره‭ ‬ضرورت‭ ‬اعلان‭ ‬بحران‭ ‬است‭. ‬می‌خواهم‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬مرکز‭ ‬بحران‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬صدراعظم،‭ ‬وزیر‭ ‬داخله،‭ ‬قومندانان‭ ‬همه‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬NCSCM،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاهزاده‭ ‬علی‭ ‬بن‭ ‬الحسین‭ ‬است‭. ‬مسئولیت‭ ‬اعلان‭ ‬بحران‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬است‭. ‬

یونیپاث‭: ‬NCSCM‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬شایعات‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آشفتگی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬چی‌قسم‭ ‬با‭ ‬شهروندان‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬می‌کند؟‭ ‬

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬یک‭ ‬شعبه‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬عملیات‭ ‬فعال‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬رسانه،‭ ‬رابط‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬درگاه‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬کشور‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬پیام‌رسانی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬است‭. ‬از‌آنجا‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬آگاه‭ ‬نبودن‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬صحیح،‭ ‬اغلب‭ ‬رویدادها‭ ‬را‭ ‬احساسی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مطلع‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬آنها‭ ‬تاثیر‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭. ‬بنابراین،‭ ‬نقش‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬دولت،‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی،‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬84‭ ‬سخنگوی‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال،‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬وضعیتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تکتیکی،‭ ‬مثل‭ ‬شیوع‭ ‬مریضی‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬دورافتاده،‭ ‬روبرو‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬متوجه‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انتشار‭ ‬شایعه‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬غلط‭ ‬هستند،‭ ‬بصورت‭ ‬عاجل‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬تماس‭ ‬می‌گیریم‭ ‬تا‭ ‬اطلاعیه‌ای‭ ‬برای‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬شایعات‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬آشفتگی‭ ‬صادر‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬زیردستی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باشنده‌گان‭ ‬انتقال‭ ‬می‌دهیم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬تلویزیون،‭ ‬رادیو‭ ‬استیشن‌ها‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬الکترونیکی‭ ‬اردن‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬ما‭ ‬ماحول‭ ‬این‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬را‭ ‬تفتیش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬راپور‭ ‬ابتدایی‭ ‬به‭ ‬کادر‭ ‬عملیات‭ ‬یا‭ ‬معین‭ ‬NCSCM‭ ‬می‌پردازیم‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬ارزیابی‭ ‬ضرورت‭ ‬صدور‭ ‬بیانیه‌های‭ ‬رسمی‭ ‬ذریعه‭ ‬سخنگو‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ما،‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬پیام‭ ‬رسانه‌های‭ ‬رسمی‭ ‬است‭. ‬پیام‌های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اینفوگرافی،‭ ‬ویدیوهای‭ ‬کوتاه،‭ ‬توییت‭ ‬و‭ ‬متون‭ ‬واتساپ‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود‭.‬

یونیپاث‭: ‬در‭ ‬حمله‭ ‬تروریستی‭ “‬کرک‭”‬،‭ ‬تروریستان‭ ‬معلومات‭ ‬غلطی‭ ‬به‭ ‬حامیان‭ ‬خود‭ ‬منتقل‭ ‬کردند‭. ‬چی‌قسم‭ ‬دروغ‌های‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬افشا‭ ‬می‌سازید؟‭ ‬

دگروال‭ ‬نضال‭:‬‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬ذریعه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬ابتکار‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بگیریم‭. ‬ولی‭ ‬بعضاً‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬سخت‭ ‬می‌شود؛‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬گروگان‌گیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هر‭ ‬اظهار‭ ‬نظری‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬جان‭ ‬اشخاص‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬بیندازد‭ ‬یا‭ ‬عملیات‭ ‬نجات‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬حقیقت‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬با‭ ‬شایعات‭ ‬مقابله‭ ‬می‌کنیم‭. ‬باشنده‌گان‭ ‬محلی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬اعتماد‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬معلومات‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ارائه‭ ‬شود،‭ ‬باشنده‌گان‭ ‬پیام‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرک‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬منتقل‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬می‌کنند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬روایت‌های‭ ‬دشمن‭ ‬مقابله‭ ‬می‌کنیم‭.