عملیات نگهبان

عملیات نگهبان

همکاری‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تهاجم‭ ‬بحری

کارمندان  ‬یونیپاث

حمله‭ ‬به‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬واکنش‭ ‬دفاعی‭ ‬ائتلاف‭ ‬بحری‭ ‬بشمول‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا،‭ ‬استرالیا،‭ ‬بحرین،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬آلبانی‭ ‬را‭ ‬برانگیخته‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬اعضای‭ ‬ائتلاف‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬‭”‬مانور‭ ‬بحری‭ ‬بین‌المللی‭” ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬‭”‬نگهبان‭”‬‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2019‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭. ‬عملیات‭ ‬‭”‬نگهبان‭”‬‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ماموریت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشتی‌های‭ ‬تجارتی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬آبراه‌های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬مثل‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گمارد‭.‬

در‭ ‬مراسم‭ ‬تاسیس‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ” ‬نگهبان‭”‬،‭ ‬معین‭ ‬امیرالبحر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جیمز‭ ‬مالوی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قوت‭ ‬وظیفه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مخرب‭ ‬را‭ “‬آشکار‭”‬‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬بحری‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌کند‭. ‬مالوی‭ ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ماموریت‭ ‬این‭ ‬قوت‭ ‬وظیفه‭ ‬شفاف،‭ ‬تدافعی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬تحریک‭ ‬کننده‭ ‬است‭.‬

سترجنرال شیخ خلیه بن احمد آل خلیفه، قومندان کل قوای دفاعی بحرین، راست مابین، در مراسم افتتاحیه عملیات “نگهبان” در حضور معین امیرالبحر جیمز مالوی از قوای بحری ایالات متحده، مابین چپ. خورد ضابط داسون روت/قوای بحری ایالات متحده

امیرالبحر‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬همکاری‭ ‬امروز‭ ‬نشانگر‭ ‬قدرت‭ ‬کشورهای‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ماموریت‭ ‬مشترک‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬فرضی‭ ‬است‭”‬‭. ‬‭”‬همه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬ائتلاف‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬قدرت‭ ‬بازدارندگی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاه‭ ‬پدید‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬‭”‬

گزمه‭ ‬چندملیتی‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2019‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬تاسیسات‭ ‬لنگرگاه‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬عملیات‭ ‬‭”‬نگهبان‭”‬‭ ‬ناوچه‌ها‭ ‬و‭ ‬ناوشکن‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬عبور‭ ‬روان‭ ‬از‭ ‬گلوگاه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬و‭ ‬باب‌المندب‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬بحری‭ ‬بین‭ ‬گلوگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬هلیکوپترهای‭ ‬کوچکتر‭ ‬و‭ ‬سریع‌تر‭ ‬متکی‭ ‬است‭.‬

‭”‬نگهبان‭”‬‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ‭ ‬با‭ ‬‭”‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ (‬CMF‭) ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭”‬‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بازیگران‭ ‬دولتی،‭ ‬و‭ ‬نی‭ ‬همانند‭ ‬CMF‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بازیگران‭ ‬غیردولتی،‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬CMF‭ ‬عمدتاً‭ ‬بالای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬دزدی‭ ‬بحری،‭ ‬قاچاق،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مجرمین‭ ‬دیگر‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬بریتانیا‭ ‬بن‭ ‬کیت‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اندازه‭ ‬عملیات‭ ‬‭”‬نگهبان‭”‬‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬سطح‭ ‬تهدید‭ ‬کلان‭ ‬یا‭ ‬کوچک‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬کادری‭ ‬با‭ ‬60‭ ‬الی‭ ‬80‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬قوت‭ ‬وظیفه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬بودند‭.‬

قومندان‭ ‬کیت‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬این‭ ‬عملیات‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬باشد‭”. ‬بلکه‭ “‬قرار‭ ‬است‭ ‬مقیاس‌پذیر‭ ‬باشد‭.”‬

قومندانان‭ ‬بحری‭ ‬همچنان‭ ‬امیدوارند‭ ‬که‭ ‬مشارکت‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬در‭ ‬قوت‭ ‬وظیفه‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭. ‬امیرالبحر‭ ‬مالوی‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ورود‭ ‬اعضای‭ ‬جدید‭ “‬با‭ ‬هر‭ ‬ظرفیتی‭” ‬به‭ ‬این‭ ‬قوت‭ ‬وظیفه‭ ‬آزاد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2019،‭ ‬آلبانی‭ (‬عضو‭ ‬ناتو‭) ‬فراخوان‭ ‬را‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ “‬نگهبان‭” ‬پیوست‭.‬

مالوی‭ ‬اظهارکرد‭: ‬‭”‬تعهد‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬کوتاه‭-‬مدت‭ ‬نیست‭”‬‭. ‬‭”‬دراز‭-‬مدت‭ ‬است‭.‬‭”‬‭