عربستان سعودی و تقویت قوای بحری

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬مراسمی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی،‭ ‬دریابان‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القفیلی،‭ ‬کشتی‭ ‬سلطنتی‭ ‬الدرعیه‭ ‬وارد‭ ‬آبهای‭ ‬اقیانوس‭ ‬اتلانتیک‭ ‬شد‭.‬

الدرعیه‭ ‬دومین‭ ‬فروند‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬ساخت‭ ‬کمپنی‭ ‬کشتی‌سازی‭ ‬Navantia‭ ‬اسپانیاست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پروژه‭ ‬نوسازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سعودی،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬سراوات‮»‬‭ ‬تسلیم‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬99‭ ‬متر‭ ‬طول‭ ‬دارد،‭ ‬وزن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬2‭,‬470‭ ‬تن‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬111‭ ‬دریانورد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬می‌دهد‭.‬

القفیلی‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬پروژه‭ ‬سراوات‭ ‬توانایی‌های‭ ‬رزمی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬گسترش‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬عمدتاً‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬شناسایی‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬ضدسطحی،‭ ‬محافظت‭ ‬دریایی،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬معلومات،‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭. ‬

Navantia‭ ‬نخستین‭ ‬فروند‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬الجبیل،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2020‭ ‬تسلیم‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬کمپنی‭ ‬صنایع‭ ‬دریایی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬شامل‭ ‬مشارکت‭ ‬11‭ ‬انجینر‭ ‬عربستانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پروگرام‭ ‬ریاض‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬دفاعی‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭.‬

با‌این‌که‭ ‬Navantia‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬1‭.‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬یورویی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬پورتو‭ ‬رئال‭ ‬اسپانیا‭ ‬تکمیل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد،‭ ‬آخرین‭ ‬کشتی‭ ‬حداکثر‭ ‬الی‭ ‬سال‭ ‬2024‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬مونتاژ‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬وظیفه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬1,600‭ ‬مایلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬ناوگان‭ ‬شرقی‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬غربی‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭. 
منابع‭: ‬Al Watan‭ ‬،Saudi Press Agency

نظرات بسته شده است.