عراق بقایای داعش را از بین می برد

عراق بقایای داعش را از بین می برد

کارکنان‭ ‬یونیپاث
قوماندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬26000‭ ‬کیلومتر‭ ‬مربع‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مجاور،‭ ‬عملیات‭ ‬قهرمانان‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬برای‭ ‬پاکسازی‭ ‬مرزهای‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬حوضه‭ ‬داعش‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬اواخر‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬واحدهایی‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬ضد‭ ‬تروریسم‭ ‬عراق‭ (‬CTS‭) ‬نیز‭ ‬عملیاتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬شبه‭ ‬نظامیان‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬دستگیری‭ ‬رهبران‭ ‬تروریست‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬کرکوک‭ ‬شد‭. ‬سایر‭ ‬جنگجویان‭ ‬فراری‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬نبردها‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬دیالی،‭ ‬نینوا‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬الدین‭ ‬کشته‭ ‬شدند‭.‬
مرحله‭ ‬اول‭ ‬عملیات‭ ‬قهرمانان‭ ‬عراقی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬CTS‭ ‬بلکه‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬منظم‭ ‬اردو،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬قوماندانی‭ ‬سرحدی‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬کرد‭.‬
‭”‬روند‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ولایت‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬عراق،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬پاک‭ ‬سازی‭ ‬کرد‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬قومانده‭ ‬مرکزی‭ ‬فرات‭ ‬و‭ ‬قومانده‭ ‬عملیاتی‭ ‬بغداد‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬بازماندگان‭ ‬تروریزم،‭ ‬بهبود‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات،‭” ‬معاون‭ ‬قوماندان‭ ‬وقت‭ ‬قومانده‭ ‬مشترک‭ ‬عبدالامیر‭ ‬رشید‭ ‬یارالله‭ ‬در‭ ‬بیانیه‭ ‬اش‭ ‬گفت‭.‬
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل‭ – ‬آخرین‭ ‬سنگر‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ – ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬خبر‭ ‬داد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬سلول‌های‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬هواداران‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬پنهان‭ ‬کردن‭ ‬بیابانها،‭ ‬کوهها‭ ‬و‭ ‬مرداب‌ها‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬اند‭.‬