صدای پیروزی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول‭ ‬عبدا‭… ‬الزبیدی‭ ‬عملیات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تبلیغات‭ ‬داعش‭ ‬رهبری‭ ‬کرد

در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬داستان‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قهرمانی‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردانی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬قهرمانانه‭ ‬مطرح‭ ‬کردند،‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭.‬

انتشار‭ ‬داستان‌های‭ ‬روحیه‌بخش‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬نظامی‭ -‬ضمن‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دروغ‌های‭ ‬داعش‭- ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬یک‭ ‬قومندانان‭ ‬بود‭: ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول‭ ‬عبدا‭… ‬الزبیدی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬قرارگاه‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭.‬

در‭ ‬هولناک‌ترین‭ ‬تنگناها،‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬تنش‌های‭ ‬جاده‌های‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬دروغ‌های‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬برگشتاندن‭ ‬آرامش‭ ‬ذریعه‭ ‬برجسته‭ ‬کردن‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬تشریح‭ ‬دستاوردهای‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬عکسهای‭ ‬تاییدکننده‭ ‬پیروزی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬بر‭ ‬تروریستان،‭ ‬تبلیغات‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬بی‌اعتبار‭ ‬کرد‭. ‬کلام‭ ‬او‭ ‬مثل‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬یا‭ ‬بمباران‭ ‬توپچی‭ ‬بالای‭ ‬مخفیگاه‭ ‬تروریستان‭ ‬فرود‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬داعش‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬رزمندگان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1989‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬اول‭ ‬نظامی‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مکتب‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬پیوست‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عملکرد‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬مربی‭ ‬کوماندوها‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬2003،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬مامور‭ ‬استخبارات‭ ‬در‭ ‬‮«‬گارد‭ ‬ملی‮»‬‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬سالهای‭ ‬2006‭ ‬تا‭ ‬2007‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬لوای‭ ‬42‭ ‬فرقه‭ ‬11‭ ‬پیاده‭ ‬خدمت‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬تشدید‭ ‬خشونت‌های‭ ‬فرقوی‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬مدت‭ ‬مسئول‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خطرناک‌ترین‭ ‬مناطق‭ ‬بود‭.‬

او‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬بیرون‭ ‬کردن‭ ‬افراد‭ ‬مجرم‭ ‬و‭ ‬ملیشه‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬یحیی،‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬او‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬بدون‭ ‬همکاری‭ ‬شهروندان‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬من‭ ‬دیدارهای‭ ‬خانگی،‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬دادن‭ ‬وعده‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬هرچی‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دادم‭. ‬من‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬دستور‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬محترمانه‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬رفتار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند‭ ‬که‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬وظایف‭ ‬روزانه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬به‭ ‬فرقه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬عراق‭ ‬بود،‭ ‬آلوده‭ ‬کند‭.‬‮»‬

وی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬تا‭ ‬2012‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬مدیر‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬سرمنشی‮»‬‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬مصروف‭ ‬کار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مراجعات‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‮»‬‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‮»‬‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬بود‭. ‬پذیرش‭ ‬مهمانان‭ ‬خاص،‭ ‬تجربه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬شخصی‭ ‬با‭ ‬افسران‭ ‬عراقی‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭.‬

یحیی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬مایه‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬سخنگوی‭ ‬قرارگاه‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭ ‬انتخاب‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬شلوغی‭ ‬پروگرام‭ ‬کاری،‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬خود‭ ‬فراخواند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬15‭ ‬دقیقه‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬موشکافانه‭ ‬او‭ ‬جواب‭ ‬دادم‭. ‬قومندان‭ ‬کل‭ ‬در‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬وطن‌دوستی،‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬و‭ [‬اهمیت‭] ‬اعتبار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انتقال‭ ‬معلومات‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

قومندان‭ ‬کل‭ ‬در‭ ‬ختم‭ ‬جلسه‭ ‬نمبر‭ ‬تلیفون‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬تکه‌ای‭ ‬کاغذ‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬ضروری‭ ‬مستقیماً‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬تماس‭ ‬شوم‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬کرده‌اند‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬کار‭ ‬دشوار‭ ‬بی‌اعتیار‭ ‬کردن‭ ‬تبلیغات‭ ‬گسترده‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬غالب‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبردهای‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬جرف‭ ‬الصخر،‭ ‬تکریت،‭ ‬رمادی،‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬خالدیه‭ ‬از‭ ‬چنل‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬مشکوک‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬منتظر‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬اخبار‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬آنها‭ ‬برساند‭.‬

‮«‬با‭ ‬وجود‭ ‬حضور‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬نبردهای‭ ‬اطراف‭ ‬بغداد،‭ ‬توانستیم‭ ‬با‭ ‬تبلیغات‭ ‬گسترده‭ ‬آنها‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬درگیری‌ها،‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دنبال‌کننده‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬جذب‭ ‬کنیم‭. ‬من‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‭ ‬آزادسازی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬برافراشته‭ ‬شدن‭ ‬بیرق‭ ‬عراق‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬تعمیر‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬پخش‭ ‬شدن‭ ‬اخبار‭ ‬آن‭ ‬شاهد‭ ‬بودم‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬توانستم‭ ‬خبر‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کنم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬است‭.‬

‮«‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬توانستم‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬دروغ‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬خونخوار‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مدعی‭ ‬ادامه‭ ‬نبرد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬بودند،‭ ‬افشا‭ ‬کنم‭. ‬کانفرنس‌های‭ ‬خبری‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تعمیرهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬تکریت،‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬توییتر‭ ‬و‭ ‬فیسبوک‭ ‬را‭ ‬بی‌اثر‭ ‬کرد؛‭ ‬ما‭ ‬اینجا،‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬هستیم‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬به‭ ‬وحدت‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬همه‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬معتقد‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬طبیعتاً‭ ‬مردمی‭ ‬صلح‌طلب‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اختلافات‭ ‬فرقوی‭ ‬را‭ ‬نمی‌پذیرند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬زمانی‭ ‬پیروز‭ ‬و‭ ‬متحد‭ ‬بیرون‭ ‬می‌آیند‭:‬

‮«‬ما‭ ‬باید‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬ایدیالوجی‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬داعش،‭ ‬فلاکت‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬تعلیم‭ ‬دهیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ترویج‭ ‬همزیستی‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬مانع‭ ‬ورود‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬مساجد‭ ‬خود‭ ‬شویم‭. ‬ما‭ ‬نباید‭ ‬اجازه‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬طرفداران‭ ‬ایدیالوجی‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬یا‭ ‬دیگر‭ ‬چنل‌ها‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفتن‭ ‬جوانان‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬کنند‭. ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬به‭ ‬سازگاری‭ ‬معتقد‭ ‬بوده‌اند‭. ‬عراق‭ ‬خاستگاه‭ ‬قدیمی‌ترین‭ ‬تمدن‌ها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بافت‭ ‬اجتماعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مجرمان‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬با‭ ‬تمدنی‭ ‬به‭ ‬قدمت‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬مقابله‭ ‬کنند‭.‬‮»‬

او‭ ‬همچنین‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬بخاطر‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬ذریعه‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم،‭ ‬سلاح،‭ ‬حمایت‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬استخباراتی‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬ما‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬متمدن‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬می‌جنگیم‭ ‬چون‭ [‬تروریستان‭] ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬نفرت‭ ‬دارند‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬همکارانم‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مداوم‭ ‬تماس‭ -‬و‭ ‬رابطه‭ ‬سازنده‭- ‬دارم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬است‭. ‬‮«‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬آفت‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬کشور‭ ‬متوقف‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬تکنالوژی‭ ‬و‭ ‬سلاح‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬کار‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭.‬‮»‬

نظرات بسته شده است.