شیر مشتاق 10 سالگی خود را تجلیل می‌کند

اردن‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬میزبان‭ ‬چندین‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬باشد

برید‭ ‬جنرال‭ ‬تقفیق‭ ‬المرزوق،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ / ‬اردوی‭ ‬عرب

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭/ ‬اردوی‭ ‬عرب‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬نظامی‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬مهمترین‭ ‬آنها‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬شریک‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬است‭. ‬مانور‭ ‬نظامی،‭ ‬چه‭ ‬دو‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬چند‭ ‬جانبه،‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬دستاورد‌های‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مانورها‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭.‬

ائتلاف‌های‭ ‬نظامی‭ ‬میان‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬چیز‭ ‬جدیدی‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬تغییر‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬دشمن،‭ ‬حرکت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬نامتقارن‭ ‬موضوع‭ ‬اساسی‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬جبهه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌‍کند‭. ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬دارای‭ ‬عنصر‭ ‬غافلگیری‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬شاخه‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬پنهان‭ ‬می‌کنند‭. ‬بنابراین‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬چقدر‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چه‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ‬تکنالوجی‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬خودی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬اردو‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬متحد‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قوای‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کردند‭.‬

یک‭ ‬راه‭ ‬حل،‭ ‬انجام‭ ‬مانور‌های‭ ‬کوچک‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬عملیات‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مانور‌ها‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬حافظ‭ ‬صلح‭ ‬بود‭. ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ظهور‭ ‬مانور‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011،‭ ‬هیچ‭ ‬مانور‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬سناریو‌های‭ ‬چندگانه‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭.‬

جشن اعضای قوای مسلح اردن بعد از یک رویداد تعلیمی موفق در جریان مانور. قوای مسلح اردن

در‭ ‬جون‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬کانفرنس‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬14‭ ‬ماه،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اولین‭ ‬مانور‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬صرفاً‭ ‬شامل‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬موفقیت‭ ‬آن‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬12‭ ‬بعدی‭ ‬بپیوندند‭. ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح‌ها،‭ ‬تکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‌های‭ ‬مدرن‭ ‬مستفید‭ ‬شدند‭. ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬ملت‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬در‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬12‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬ارکان‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬رابطه‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬متقابل‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مشترک‭ ‬عملیات‭ ‬ذریعه‭ ‬کارمندان‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬آنها‭ ‬ظرفیت‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬پیوند‭ ‬وزارتخانه‌ها،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی،‭ ‬نهاد‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نهاد‌های‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماحوا‭ ‬عملیاتی‭ ‬غیر‌متعارف‭ ‬ایجاد‭ ‬کردند‭. ‬همچنان‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬

وجود‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق،‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬قوای‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬انکشاف‭ ‬سناریوهایی‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬می‌کنند‭. ‬قومندانان‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‌کننده،‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مفاهیم‭ ‬عملیاتی‭ ‬استندرد‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬جمعی‭ ‬قومندانان‭ ‬میدانی‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جبهه‌ها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭.‬

قوای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیمات‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬مبادله‭ ‬تجربیات‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سناریو‌های‭ ‬مانور‭ ‬می‌پردازند،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬تخصص‭ ‬کسب‭ ‬نمایند،‭ ‬از‭ ‬الگو‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬مطلع‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬دوستانه‌ای‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬ماحول‭ ‬عملیاتی‭ ‬واقعی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬دارند‭.‬

قوای عملیات خاص از پاکستان، اردن، فرانسه و ایالات متحده در حال تمرین سوار شدن در عقبه در ماه می 2015. رویترز

از‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬هدف‭ ‬تعلیم‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شورش،‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی،‭ ‬تخلیه،‭ ‬عملیات‭ ‬شناسایی،‭ ‬ترانسپورت‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماحول‭ ‬عملیاتی‭ ‬خصمانه،‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬تأسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬پشتیبانی‭ ‬لوجستیکی‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬سناریوها‭ ‬به‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬متعارف‭ ‬می‌پردازد‭. ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بشردوستانه،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬فرصتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬بحران‌های‭ ‬بشری‭ ‬مقابله‭ ‬کنند‭.‬

از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬غیر‌متعارف‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬افراطی‭ ‬خشن‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬تمرکز‭ ‬اولین‭ ‬مانور‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬ضد‭ ‬شورش‭ ‬در‭ ‬سناریو‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬قومندانان‭ ‬بود‭. ‬سناریوها‭ ‬شامل‭ ‬حمله‭ ‬چند‌ملیتی‭ ‬به‭ ‬قریهٔ‭ ‬تحت‭ ‬اشغال‭ ‬تروریستان،‭ ‬نجات‭ ‬ملکی‌ها‭ ‬طیاره‭ ‬مسافربری‭ ‬ربوده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬ربوده‌شده‭ ‬ذریعه‭ ‬تروریستان‭ ‬بود‭. ‬اکثر‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سناریوها،‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بودند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬سنتی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬محول‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬جواب‌گویی‭ ‬به‭ ‬پدیده‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬حملات‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬پناهندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬

اردن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جغرافیایی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬یک‭ ‬منطقهٔ‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬ماحول‭ ‬مصئون‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬که‭ ‬پادشاهی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مانور‌های‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مجموعه‭ ‬شیر‌های‭ ‬مشتاق‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬اقلیم‭ ‬متنوع‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬کاملا‭ ‬واقع‌گرایانه‭ ‬که‭ ‬معضلات‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬می‌کند،‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬مانور‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬جذاب‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬موفقیت‭ ‬مداوم،‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬مانور‌های‭ ‬نظامی‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بطور‭ ‬معمول،‭ ‬الی‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬پرسونل‭ ‬زمینی،‭ ‬هوایی،‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭. ‬ضمن‭ ‬قوای‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬عساکر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬29‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬2019‭ ‬پیوستند‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬نظامی‭ ‬ناتو‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نمود‭. ‬

یک تانک چلنجر 1 اردوی سلطنتی اردن در جبل پترا در حال فیر. خورد ضابط ریچارد بلومنستین/ قوای بحری ایالات متحده

یک‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬معمولی‭ ‬شامل‭ ‬چندین‭ ‬مرحله‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مرحله‭ ‬آغازین‭ ‬آن‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬سناریو‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی،‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬می‌رسند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬تعلیمی‭ ‬مستقر‭ ‬می‌شوند‭. ‬پروگرام‌‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬اجرا‌کننده‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬خاتمه‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬تعلیم‭ ‬میدانی،‭ ‬مرحله‭ ‬انتقاد‭ ‬سازنده‭ ‬مانور‭ ‬یا‭ ‬‮«‬بازبینی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اقدام‮»‬‭ ‬فرا‭ ‬می‌رسد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬تقویت،‭ ‬نقاط‭ ‬ضعفی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬درس‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬آموخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬شناسایی‭ ‬می‌شوند‭.‬

سناریو‌های‭ ‬مانور‭ ‬برای‭ ‬همگام‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بطور‭ ‬پیوسته‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‌اند‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬قوای‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬یک‭ ‬مانور‭ ‬جواب‌‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬بمب‭ ‬زیستی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬بود‭. ‬یک‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬اعلانیه‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬انداختند‭ ‬تا‭ ‬قوای‭ ‬آزاد‌سازی‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬ملکی‌های‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬اشغال‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬تروریستان‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‌اند،‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬سناریو‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ارتباط‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬خارج‭ ‬قطع‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ساکنان،‭ ‬انداختن‭ ‬اعلانیه‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬16،‭ ‬سناریوی‭ ‬پایانی‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬شامل‭ ‬بمباران‌های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬ذریعه‭ ‬دو‭ ‬بمب‌افکن‭ ‬B-52‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬طیاره‌های‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬شاهنشاهی‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬خارج‌سازی‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬نظامی‭ ‬بصورت‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬سناریو‌های‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬وارد‭ ‬حریم‭ ‬هوایی‭ ‬اردن‭ ‬شدند‭. ‬طیاره‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬F-16‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬هوایی‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬هلیکوپترجنگی‭ ‬نیز‭ ‬ضمن‭ ‬فیر‭ ‬نمودن‭ ‬سلاح‌های‭ ‬پشتیبانی‭ ‬ارگانیک‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬اهداف‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬زمینی‭ ‬برای‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬آماده‭ ‬می‌کردند‭. ‬تعلیم‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬متعارف‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬متعارف،‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬محیط‭ ‬غالب‭ ‬منطقوی،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬دوست،‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬پاکسازی‭ ‬مواضع‭ ‬مستحکم‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

اعضای کندک 77 قوای خاص بحری سلطنتی اردن در حین آموزش ساحه عملیات را جهت شناسایی قوای دشمن بررسی می‌کنند.
سرتیر توجیا متالی/ قول اردوی قوای خاص بحری ایالات متحده

سناریوی‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تیم‌هایی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬چند‌ملیتی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬نموده‌اند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬حملات‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬سازند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سناریوها‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬تیم‌های‭ ‬اشتراک‌کننده،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشینی‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬مکرر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬تروریستان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفت‭ ‬را‭ ‬ردیابی،‭ ‬ساقط،‭ ‬منزوی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭. ‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬خطر‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬نموده‭ ‬است،‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬نیز‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬19‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬اردو‌های‭ ‬دوست،‭ ‬سناریویی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬انترنت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حمله‭ ‬اجرا‭ ‬نمودند‭. ‬این‭ ‬تیم‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ارتباطات‭ ‬الکترونیکی‭ ‬بین‭ ‬دستگاه‌ها،‭ ‬شبکه‌های‭ ‬حمله‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سافتویرهای‭ ‬مخرب‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬تیم‭ ‬حملات‭ ‬متقابل‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬ساخت‭. ‬این‭ ‬آزمایش‭ ‬سایبری‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬ورکشاپ‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬شبکه‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬عمل‭ ‬کرد‭. ‬

همزمان‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬مانور،‭ ‬سمیناری‭ ‬برای‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬نظامی‭ ‬منطقه‭ ‬درباره‭ ‬آخرین‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬2019‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قومندان‭ ‬رئیسان‭ ‬ستاد‭ ‬مشترک‭ ‬اردن،‭ ‬بریدجنرال‭ ‬یوسف‭ ‬ای‭. ‬الحنیطی‭ ‬و‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬موضوعات‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬خطرات‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬هستوی‭ ‬بحث‭ ‬نمودند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬قومندانانی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬روسای‭ ‬ستاد‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬راه‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬بحث‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬سمینار‭ ‬نظریات‭ ‬قومندانان‭ ‬اردوی‌‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬بحث‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬معضلات‭ ‬پیش‌روی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬بود‭. ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬نشست‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد،‭ ‬نشست‭ ‬رتبه‌داران‭ (‬NCO‭) ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬30‭ ‬نفر‭ ‬NCO‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬14‭ ‬کشور،‭ ‬ضمن‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬ناتو‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬انکشاف،‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬نقش‭ ‬NCO‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬می‌پردازند‭. ‬

قوای عملیات خاص اردن و امارات در حال تمرین پایان آمدن با یک طناب پرش از یک هلیکوپتربلک هاوک در مرکز تعلیم عملیات خاص شاه عبدالله دوم. یونیپاث

امامان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬همتایان‭ ‬امریکایی‭ ‬آن‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬تجارب‭ ‬میدانی،‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬گفتمان‭ ‬دینی‭ ‬میانه‌روی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایانی‭ ‬که‭ ‬متون‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اغوای‭ ‬جوانان‭ ‬تحریف‭ ‬می‌کنند،‭ ‬انکشاف‭ ‬می‌دهند‭. ‬امامان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬نقش‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصحیح‭ ‬تفاسیر‭ ‬مذهبی‭ ‬غلط‭ ‬تبلیغ‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬و‭ ‬افشای‭ ‬دروغ‌های‭ ‬آنان‭ ‬داشته‌اند‭. ‬پیام‭ ‬امامان‭ ‬که‭ ‬عالی‭ ‬جناب‭ ‬سلطان‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬رساند،‭ ‬ریشه‌های‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬و‭ ‬میانه‌روی‭ ‬اسلام‭ ‬را‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬بطور‭ ‬مشترک‭ ‬ذریعه‭ ‬بنیاد‭ ‬سلطنتی‭ ‬آل‭ ‬بیت‭ ‬برای‭ ‬اندیشه‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬علمای‭ ‬برجسته‭ ‬مسلمان‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تصویری‭ ‬غیرقابل‭ ‬بحث‭ ‬از‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ترحم،‭ ‬رحمت،‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬دیگران،‭ ‬بردباری‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬دین‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭.‬

همچنان‭ ‬رهبران‭ ‬مذهبی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬محلی‭ ‬ازقبیل‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬سالمندان‭ ‬و‭ ‬یتیم‌خانه‌ها‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬چنین‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬به‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬قلب‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماحول‭ ‬عملیاتی‭ ‬نظامی‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭. ‬

موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬اردن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬سلطان‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مراکز،‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬نهاد‌های‭ ‬دیگر‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اتاق‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬ملی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬19‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬هسته‭ ‬اصلی‭ ‬مدیریت‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬تیم‌های‭ ‬جواب‌گویی‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬خدماتی‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کند‭. ‬اتاق‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور،‭ ‬تجربه‭ ‬میدانی‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬کسب‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

تجربیاتی‭ ‬که‭ ‬اتاق‭ ‬ملی‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بحران‭ ‬وایرس‭ ‬کرونا‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اتاق،‭ ‬کار‭ ‬تمامی‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬هماهنگ‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬ملی‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬تأثیر‭ ‬همه‌گیری‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬کشورها،‭ ‬اندازه‭ ‬قوای‭ ‬مختلف‭ ‬درگیر‭ ‬و‭ ‬ماهیت‭ ‬اهداف‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی،‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬مهمترین‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقوی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬ادای‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬انکشاف‭ ‬می‌دهد‭.  ‬‭ ‬

نظرات بسته شده است.