شریکی در شمال خلیج عربی

قومندان دریایی عراق بر به‌روزرسانی مهارت‌های ملوانان و تکنالوژی مورداستفاده در قایق‌ها متمرکز می‌شود

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق

با‭ ‬وجود‭ ‬مناقشات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬ثابت‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ناوبری‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬دگرجنرال‭ ‬احمد‭ ‬جاسم‭ ‬معاریج،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق،‭ ‬درباره‭ ‬دستاوردهای‭ ‬این‭ ‬قوا،‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬چی‭ ‬وظایفی‭ ‬دارد؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬قرارگاه‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬سکوهای‭ ‬بارگیری‭ ‬مکمل‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬الفاو،‭ ‬بنادر‭ ‬تجاری‭ ‬ام‭ ‬قصر‭ ‬و‭ ‬خور‭ ‬الزبیر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬شهرهای‭ ‬ام‭ ‬قصر‭ ‬و‭ ‬خور‭ ‬الزبیر‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬دریایی‭ ‬نیز‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬این‭ ‬وظایف‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬چالش‌ها‭ ‬ روبرو‭ ‬هستید؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف،‭ ‬چالش‌های‭ ‬متعددی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬قومندانان‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬تداخل‭ ‬سرحدی‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬با‭ ‬آبهای‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کلانترین‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬قومندانان‭ ‬است‭. ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬تراکم‭ ‬ترافیک‭ ‬تجاری،‭ ‬بخصوص‭ ‬قایق‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬بنادر‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬محدوده‌های‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬ماهی‌گیری‭ ‬می‌پردازند،‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قایق‌ها،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ماهی‌گیری،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬مانند‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬گمارش‭ ‬گزمه‌های‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬غافلگیری‭ ‬در‭ ‬دریا،‭ ‬کوشش‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬دریایی‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬نقش‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬ کشتی‌هادر‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬چیست؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬تهدیدات‭ ‬حوزه‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬یادآوری‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬کشور،‭ ‬به‌تنهایی،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬توان‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬سیاسی،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدیدات‭ ‬نخواهد‭ ‬بود؛‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬مانند‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬عبور‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین،‭ ‬تدوین‭ ‬پروگرام‭ ‬عملی‭ ‬یکپارچه‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه،‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬گزمه‭ ‬دریایی‭ ‬مستمر،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬متعدد‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق،‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬قطعهٔ‭ ‬تخصصی‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬‭(‬EOD‭)‬  ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬خطرناک‭ ‬لنگر‭ ‬انداخته‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬ماین‭ ‬نجات‭ ‬داد‭. ‬درباره‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید‭.‬

بالا: صاحب‌منصبان بحری سوار بر قایق گزمه روز قوای بحری را با خواندن سرود ملی عراق گرامی می‌دارند

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬جداسازی‭ ‬یک‭ ‬ماین‭ ‬چسبیده‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬نفتکش‭ ‬MT Pola‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021،‭ ‬کار‭ ‬کلانی‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬مداخله‭ ‬و‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬نمونه‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬شجاعت‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬وظیفه‭ ‬ما‭ ‬بود‭. ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬پروسه‭ ‬ماین‌‌پاکی،‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬عملیات‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬از‭ ‬قایق‌های‭ ‬گزمه‌ی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تولی‭ ‬غواصی‭ ‬و‭ ‬قطعهٔ‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬قایق‌های‭ ‬گزمه‌ی‭ ‬محوطه‭ ‬اطراف‭ ‬کشتی‭ ‬نفتکش‭ ‬Pola‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشتی‌ها،‭ ‬نفتکش‌ها‭ ‬و‭ ‬قایق‌های‭ ‬ماهیگیری‭ ‬خالی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬قایق‌های‭ ‬تیزرفتار‭ ‬به‭ ‬جابجایی‭ ‬غواص‌ها‭ ‬پرداختند‭. ‬غواص‌ها‭ ‬به‭ ‬ماین‭ ‬نزدیک‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬قسمی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬جداسازی‭ ‬امن‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬کشتی‭ ‬نفتکش‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬بعداً‭ ‬قطعهٔ‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬ماین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬امنی‭ ‬انفجار‭ ‬داد‭.‬

یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬ایجاد‭ ‬گروپ‌‭ ‬تخصصی‭ ‬قطعهٔ‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬یا‭ ‬افزودن‭ ‬کشتی‭ ‬ماین‌روب‭ ‬به‭ ‬ناوگان‭ ‬خود‭ ‬شود؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حادثه‭ ‬ماین‌گذاری‭ ‬MT Pola،‭ ‬قصد‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬ناوگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬افزودن‭ ‬ماین‌یاب‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬ماین‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬انگیزه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬جدی‭ ‬ضرورت‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬این‭ ‬تکنالوژی‭ ‬دوچندان‭ ‬ساخت‭. ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ظابطان‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬ماین‌های‭ ‬دریایی‭ ‬هستیم‭.‬

ملوانان عراقی در آبراه‌های این کشور گزمه می‌کنند.

یونیپاث‭: ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬چی‌قسم‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرید؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬بین‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬رابط‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬مسئول‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شمال‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬دوره‌ای‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬یا‭ ‬بریتانیا‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬آیا‭ ‬عراق‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانورها‭ ‬علاقه‭ ‬دارد؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2005،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬اعزام‭ ‬کشتی‌‭ ‬یا‭ ‬مامورین‭ ‬ناظر‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬مانورهای‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مانورها،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬ناظر‭ ‬کشتی‌های‭ ‬خارجی‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬حضور‭ ‬یافته‌اند‭. ‬همچنان،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬سه‌جانبه‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا،‭ ‬فعلاً‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬مانوری‭ ‬اشتراک‭ ‬نکرده‌ایم‭.‬

قایق‌های تیزرفتار عراقی عملیات توقف، سوار شدن، تلاشی و توقیف را در خلیج عربی اجرا می‌کنند.

یونیپاث‭: ‬پروسه‭ ‬گزینش‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬پرسونل‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬چی‌قسم‭ ‬است؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬ما‭ ‬اکادمی‭ ‬مطالعات‭ ‬دریایی‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬مرکز‭ ‬تخصصی‭ ‬علوم‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬انجینری‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬دایر‭ ‬نموده‌ایم‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬وظیفه‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬صاحب‌منصبان،‭ ‬انجینران‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬میان‌رتبه‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬قرارگاه‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬بحری‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬یک‭ ‬پوهنحی‭ ‬بحری‭ ‬دایر‭ ‬نموده‌ایم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬دوره‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬در‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بحری‭ ‬می‌پردازد‭.‬

یونیپاث‭: ‬کدام‭ ‬پلانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬دارید؟

دگرجنرال‭ ‬معاریج‭:‬‭ ‬نخست‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ایجاد‭ ‬پایگاهی‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬کلان‭ ‬الفاو‭ ‬هستیم‭. ‬بعضی‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬کندک‌های‭ ‬بحری‭ ‬ما،‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬کوچک‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬تسلیحات‭ ‬پیچیده‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬ایفای‭ ‬موفق‭ ‬وظایف‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پایگاه‭ ‬مستقر‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬دوم،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬سخت‌افزارها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬دریایی‭ ‬استفاده‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. 

نظرات بسته شده است.