سازمان ملل و زمینه‌سازی برای  مذاکرات صلح در یمن

سازمان ملل و زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح در یمن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

سازمان‭ ‬ملل‭ ‬بندر‭ ‬حدیده‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬کانون‭ ‬آخرین‭ ‬مساعی‭ ‬میانجی‌گری‭ ‬بین‭ ‬طرف‌های‭ ‬دیگر‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تعیین‭ ‬کرد‭.‬

برای‭ ‬اجرای‭ ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تضمین‭ ‬آتش‌بس،‭ ‬میانجی‌گران‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬شورشیان‭ ‬حوثی‭ ‬یک‭ ‬‭”‬کمیته‭ ‬هماهنگی‭ ‬جابجایی‭”‬‭ ‬برای‭ ‬اعزام‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬حدیده‭ ‬تشکیل‭ ‬دادند‭.‬

این‭ ‬کمیته‭ ‬ششمین‭ ‬جلسه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشتی‭ ‬مخصوص‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬دریای‭ ‬سیاه‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬شهر‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬منتج‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬‭”‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭”‬‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬نمایندگی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬حدیده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬رابط‌های‭ ‬طرف‌های‭ ‬درگیر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬می‌یابند‭.‬

توافقات‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬خاتمه‭ ‬جنگ‭ ‬ناکام‭ ‬ماند‭ ‬ولی‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬قرارداد‭ ‬سپتمبر‭ ‬دوام‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬2015‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬ملیون‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬بحران‌های‭ ‬بشری‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬چارچوکات‭ ‬این‭ ‬قرارداد،‭ ‬شورشیان‭ ‬حوثی‭ ‬290‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اشخاصی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬زندانی‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬آزاد‭ ‬کردند‭. ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ ‬بین‌المللی‭ ‬زمینه‭ ‬این‭ ‬آزادی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬بخشش‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬امید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬مذاکرات‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ماه‌های‭ ‬قبل‭ ‬متوقف‭ ‬مانده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬بگیرند‭.‬‭  ‭ ‬منابع‭: ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬الجزیره

نمایندگان‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬حدیده‭ ‬دیدار‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خاتمه‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬گفتگو‭ ‬کردند‭.  ‭ ‬آژانس‭ ‬خبری‭ ‬فرانسه‭/‬تصاویر‭ ‬گتی