سؤ درک مذهب به نام افراطگرایی

تروریست‌ها متون مذهبی را برای توجیه ویرانی، خشونت و قتل تحریف می‌کنند

پروفیسوراسعد‭ ‬کاظم‭ ‬شبیب،‭ ‬پوهنحی‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی،‭ ‬پوهنتون‭ ‬کوفه،‭ ‬عراق

آثارمکتوب‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬عقیدتی‭ ‬که‭ ‬معمولاً‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬بنیادگرا‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬ظهور‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬برداشت‭ ‬این‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬از‭ ‬عبارات‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬عقیدتی،‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬زمینه‭ ‬در‭ ‬متونی‭ ‬که‭ ‬مبلغین‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬خاص‭ ‬نوشته‌اند،‭ ‬باعث‭ ‬ظهور‭ ‬ذهنیت‭ ‬متن‭-‬محور‭ ‬واقع‌گرا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ذهنیت‭ ‬پیچیدگی‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬این‭ ‬عبارات‭ ‬تفسیر‭ ‬می‌کند‭. ‬بنابراین،‭ ‬این‭ ‬متون‭ ‬تاثیر‭ ‬مستقیمی‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬پیدایش‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬دارد‭.‬

برای‭ ‬شناخت‭ ‬روند‭ ‬تحول‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تفکر‭ ‬افراط‌گرا،‭ ‬جنرال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الاسیدی،‭ ‬قومندان‭ ‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬عراق،‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2021‭ ‬نشستی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬مصطفی‭ ‬الکاظمی،‭ ‬صدراعظم،‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬دانشمند‭ ‬و‭ ‬کارشناس‭ ‬عراقی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬آثار‭ ‬مکتوبی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌رود،‭ ‬دعوت‭ ‬نمودند‭. ‬عناصر‭ ‬کلیدی‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬

الولاء‭ ‬والبراء

الولاء‭ ‬والبراء‭ (‬دوستی‭ ‬و‭ ‬دشمنی‭ ‬برای‭ ‬رضای‭ ‬خدا‭) ‬مفهومی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬بین‭ ‬گروپ‌های‭ ‬بنیادگرا‭ ‬و‭ ‬فرقه‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬به‭ ‬طوریکسان‭ ‬مورد‭ ‬استعمال‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬بنیادگرایان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬شریعت‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬سختگیرانه‭ ‬اصول‭ ‬‮«‬دوستی‭ ‬و‭ ‬دشمنی‭ ‬برای‭ ‬رضای‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬جامعه‭ ‬برتر‭ ‬می‌دانند‭. ‬درین‭ ‬صورت،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬‮«‬الولاء‮»‬‭ (‬دوستی‭ ‬برای‭ ‬خدا‭) ‬و«البراء‮»‬‭ (‬دشمنی‭ ‬برای‭ ‬خدا‭) ‬چیست؟‭ ‬

الولاء،‭ ‬وفاداری‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬مبتنی‭ ‬روابط‭ ‬خویشاوندی،‭ ‬حمایت‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬رهایی،‭ ‬به‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬ابراز‭ ‬مودت‭/‬صمیمیت‭ ‬با‭ ‬زبان،‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬نیت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬مودت‭/‬صمیمیت‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬خدا،‭ ‬پیامبر‭ ‬و‭ ‬مسلمانان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬قانونی‭ ‬تمامی‭ ‬مسلمانان،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬نژادها،‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بربنیاد‭ ‬نظریه‌های‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬بنیادگرا،‭ ‬متضاد‭ ‬کفر‭ ‬و‭ ‬رداء‭ (‬خداناباوری‭ ‬و‭ ‬رویگردانی‭ ‬از‭ ‬اسلام‭)‬،‭ ‬است‭. ‬

النصرة

این‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬نصرت‭ (‬حمایت‭ ‬دوطرفه‭) ‬می‌رسانند‭. ‬برای‭ ‬مراعات‭ ‬حال‭ ‬ریش‌سفیدان‭ ‬مشرک،‭ ‬دستور‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬بیگانه‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬باعث‭ ‬تکفیر‭ ‬و‭ ‬اخراج‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬مذهبی‭ (‬که‭ ‬روند‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬است‭) ‬نشود‭. ‬سند‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬افراد‭ ‬منحرف‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬در‭ ‬‮«‬صحیح‭ ‬بخاری‮»‬‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیامبر‭ ‬از‭ ‬دختر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصحابش‭ ‬درخواست‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬مشرکش‭ ‬قطع‭ ‬نکند‭. ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬احادیث‭ ‬نبوی،‭ ‬تکریم‭ ‬والدین‭ ‬بی‌ایمان‭ ‬ضروری‭ ‬است؛‭ ‬همان‌گونه‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬باید‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اقارب‭ ‬و‭ ‬هم‌عصران‭ ‬غیرمسلمان‭ ‬خود‭ ‬مهربان‭ ‬باشد‭. ‬ترحم‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬وارد‭ ‬آوردن‭ ‬قدرت‭ ‬برآنها‭ ‬نیست،‭ ‬و‭ ‬برخلاف‭ ‬نفرت‭ ‬یا‭ ‬تکفیر‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬افراط‌گرایان،‭ ‬منعی‭ ‬درباره‭ ‬خیرخواهی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬غیرمسلمان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

مجموعه‭ ‬دوم‭ ‬متون‭ ‬قرآنی‭ ‬مورد‭ ‬استناد‭ ‬نظریه‌پردازان‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بنیادگرا،‭ ‬بشمول‭ ‬آیه‌های‭ ‬ذیل‭ ‬است‭: ‬‮«‬و‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬پيامبر‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬كسانى‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ايمان‭ ‬آورده‏‭ ‬اند‭ ‬ولى‭ ‬خود‭ ‬بداند،‭ ‬حزب‭ ‬خدا‭ ‬همان‭ ‬پيروزمندانند‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬براى‭ ‬هر‭ ‬كسى‭ ‬قبله‏‭ ‬اى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬روى‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مى‌گرداند‭. ‬لذا‭ ‬در‭ ‬كارهاى‭ ‬نیک‭ ‬بر‭ ‬يكديگر‭ ‬پيشى‭ ‬بگيريد‭.‬‮»‬‭ ‬

نظریه‌پردازان‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬این‭ ‬آیات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬عشق‌ورزی‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬نفرت‌ورزی‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬تفسیر‭ ‬کرده‌اند‭. ‬بسیاری‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آیات‭ ‬شامل‭ ‬روابط‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تصمیم‭ ‬شخص‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬تقیلد‭ ‬و‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬اجبار‭ ‬و‭ ‬استیلا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭. ‬انسان‌ها‭ ‬می‌توانند،‭ ‬بدون‭ ‬نقض‭ ‬اصل‭ ‬وحدت،‭ ‬همزمان‭ ‬عضو‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬ازقبیل‭ ‬فامیل،‭ ‬ملت،‭ ‬قوم،‭ ‬فرقه،‭ ‬حزب‭ ‬سیاسی‭ ‬یا‭ ‬طبقه‭ ‬اجتماعی‭ (‬بطور‭ ‬کلی‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭) ‬باشند‭. ‬در‭ ‬دنیا،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬نمونه‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

بنابراین،‭ ‬جنبش‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬که‭ ‬الولاء‭ ‬و‭ ‬البراء‭ ‬را‭ ‬به‌شکل‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پذیرش‭ ‬حاکمیت‭ ‬خدا‭ ‬تفسیر‭ ‬می‌کنند،‭ ‬دچار‭ ‬اشتباه‭ ‬هستند؛‭ ‬چون‭ ‬مدعی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬به‌اجبار‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬میل‭ ‬آنها‭ ‬تحت‭ ‬سرپرستی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭. ‬این‭ ‬برداشت‭ ‬اشتباه‭ ‬از‭ ‬آموزه‌های‭ ‬قرآنی،‭ ‬احادیث‭ ‬نبوی،‭ ‬متون‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تفسیر‭ ‬قرآن‭ ‬از‭ ‬محاسبات‭ ‬سیاسی‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬برداشت‭ ‬یک‭-‬طرفه‭ ‬از‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ناقض‭ ‬تفکر‭ ‬جوامع‭ ‬دارای‭ ‬تنوع‭ ‬ایدیولوژیکی،‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬قومیتی‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬برداشت،‭ ‬مفهوم‭ ‬واقعی‭ ‬مذهب‭ ‬بربنیاد‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬دنیوی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬برعکس،‭ ‬مذهب‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬جریان‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬برداشت،‭ ‬درباره‭ ‬اختلافات‭ ‬اغراق‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬کوته‌فکری‭ ‬و‭ ‬تفرقه،‭ ‬تعصب‭ ‬کور‭ ‬و‭ ‬نزاع‌های‭ ‬شدید‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬سردرگمی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬جوانان‭ ‬می‌گردد‭. ‬مبلغین‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬جاری‭ ‬دور‭ ‬افتاده‌اند‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬کوشش‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قانون‌شکنی‭ ‬و‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬ساختن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تحلیل‭ ‬کنند‭. 

جهاد‭ ‬و‭ ‬قتال

این‭ ‬مبحث‭ ‬بحث‌انگیز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬حساس‌ترین،‭ ‬پیچیده‌ترین‭ ‬و‭ ‬تفرقه‌انگیزترین‭ ‬موضوعات‭ ‬فرهنگ‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬رویدادهای‭ ‬معاصر‭ ‬که‭ ‬ظاهراً‭ ‬سیاست‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مذهب‭ ‬ترکیب‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬عمداً‭ ‬تفاوت‭ ‬بین‭ ‬جهاد،‭ ‬قتال‭ (‬جنگ‭) ‬و‭ ‬قتل‭ (‬کشتن‭/‬قتل‭) ‬یا‭ ‬بین‭ ‬اقدامات‭ ‬خرابکارانه‭ ‬و‭ ‬تروریستی،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو،‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬را‭ ‬مبهم‭ ‬ساخته‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬تشدید‭ ‬می‌کند‭.‬

سازمان‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬بنیادگرا‭ ‬این‭ ‬مفاهیم‭ ‬را‭ ‬آشفته‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬برداشتی‭ ‬ناقص‭ ‬و‭ ‬تحریف‌شده‭ ‬از‭ ‬جهاد‭ ‬ارائه‭ ‬نموده‌اند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬عنوان‭ ‬چشمگیر‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬نایل‭ ‬شوند‭. ‬حتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬حضور‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه،‭ ‬بهانه‭ ‬ایجاد‭ ‬خلافت‭ ‬اسلامی‭ ‬مطرح‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بنااً‭ ‬جهاد‭ ‬به‭ ‬کدام‭ ‬معنا‭ ‬است؟

در‭ ‬فقه‭ ‬اسلامی،‭ ‬جهاد‭ ‬دو‭ ‬جنبه‭ ‬دارد‭: ‬یکی‭ ‬عام‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬خاص‭. ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نقض‭ ‬دستور‭ ‬خدا،‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬بی‌ایمانی‭ ‬و‭ ‬گناه،‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کند،‭ ‬دوری‭ ‬کنند‭. ‬جهاد‭ ‬شامل‭ ‬روح،‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬شیطان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬جستن‭ ‬از‭ ‬مخالفین‭ ‬پیام‭ ‬خدا،‭ ‬سرکوب‭ ‬نمودن‭ ‬تمایلات‭ ‬مخالف‭ ‬دستورهای‭ ‬خدا،‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬کافرین‭ ‬و‭ ‬بی‌ایمانان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استدلال‭ ‬و‭ ‬سند،‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مشرکین‭ ‬بی‌ایمان‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬کتاب‭ (‬مسیحیان‭ ‬و‭ ‬یهودیان‭) ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬گرویدن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬یا‭ ‬پرداخت‭ ‬مالیات‭ ‬جزیه،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

واضح‌ترین‭ ‬تعریف‭ ‬جهاد،‭ ‬تعریف‭ ‬شخص‭ ‬پیامبر‭ ‬است‭. ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬اصحاب‭ ‬خود‭ ‬فرمودند‭ ‬که‭ ‬‮«‬کلانترین‭ ‬جهاد‮»‬‭ ‬مبارزه‭ ‬بنده‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬تمایلات‭ ‬ناپسند‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬وجود‭ ‬این،‭ ‬بعضی‭ ‬کارشناسان‭ ‬جهاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اصطلاحی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا‭ ‬تبدیل‭ ‬نموده‌اند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬فزیکی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬تا‭ ‬سرحد‭ ‬مرگ‭ ‬می‌دانند‭. ‬منابع‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جهاد‭ ‬که‭ ‬گروپ‌های‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬استناد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬قرائت‭ ‬غلط‭ ‬از‭ ‬تحقیقات‭ ‬قبلی‭ ‬هستند‭. ‬

گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬مانند‭ ‬جماعة‌الجهاد‭ ‬که‭ ‬جزوه‭ ‬‮«‬جهاد‭: ‬وظیفه‭ ‬فراموش‌شده‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬80‭ ‬میلادی‭ ‬منتشر‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬شاخه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬القاده‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬پدید‭ ‬آوردند،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قرائت‭ ‬غلط‭ ‬جهاد‭ ‬همچون‭ ‬مبنای‭ ‬نظری‭ ‬اقدامات‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پدرخوانده‌های‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬فرج،‭ ‬حاکمان‭ ‬مسلمان‭ ‬اواخر‭ ‬قرن‭ ‬20‭ ‬میلادی‭ ‬را‭ ‬‮«‬کافران‭ ‬پرورش‌یافته‭ ‬در‭ ‬گروپ‌های‭ ‬استعماری‭ ‬جهادگران،‭ ‬کمونیست‌ها‭ ‬و‭ ‬صهیونیست‌ها،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬صرفاً‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬شنیده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬روزه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مسلمان‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‮»‬‭ ‬توصیف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬محکومیت‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ترور‭ ‬انور‭ ‬سادات،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬مصر،‭ ‬اعدام‭ ‬شد‭.‬

فرج‭ ‬جهاد‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬مسلمانان‭ ‬واجب‭ ‬می‌دانست‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬جهاد،‭ ‬بربنیاد‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان،‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬اجازه‭ ‬والدین‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬مشابه‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬روزه‭ ‬است‭. ‬

دانشمندان‭ ‬میانه‌رو‭ ‬اسلامی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قرآن‭ ‬استراتژی‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬خشونت‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬کتاب‭ ‬قرآن،‭ ‬خداوند‭ ‬می‌فرماید‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬دراز‭ ‬كنى‭ ‬تا‭ ‬مرا‭ ‬بكشى‭ ‬من‭ ‬دستم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬تو‭ ‬دراز‭ ‬نمى‭ ‬كنم‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬بكشم‭.‬‮»‬‭ ‬البته‭ ‬جنبش‌های‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬به‌اشتباه‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آیه‭ ‬به‌وسیله‭ ‬آیه‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آیة‭ ‬السیف‭ ‬باطل‭ ‬شده‭ ‬است‭. (‬آیه‭ ‬شمشیر‭). ‬

آیات‭ ‬قرآن‭ ‬تبلیغ‌کننده‭ ‬رواداری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مفاهیم‭ ‬آزادی‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬فکری‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬دو‭ ‬آیه‭ ‬معروف‭ ‬قرآن،‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کنند‭: ‬‮«‬در‭ ‬دين‭ ‬هيچ‭ ‬اجبارى‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬از‭ ‬بيراهه‭ ‬بخوبى‭ ‬آشكار‭ ‬شده‭ ‬است‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬با‭ ‬حكمت‭ ‬و‭ ‬اندرز‭ ‬نيكو‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬پروردگارت‭ ‬دعوت‭ ‬كن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬‭[‬شيوه‭ ‬اى‭] ‬كه‭ ‬نيكوتر‭ ‬است‭ ‬مجادله‭ ‬نما‭.‬‮»‬

افراط‌گرایان‭ ‬مدعی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آیات‭ ‬رواداری‭ ‬با‭ ‬آیه‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬‮«‬آیة‭ ‬السیف‮»‬‭ ‬باطل‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬کشتن‭ ‬و‭ ‬ارتکاب‭ ‬جرم‭ ‬علیه‭ ‬مخالفین‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬محمد‭ ‬شهرور،‭ ‬نویسنده،‭ ‬اظهار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬ابطال‭ ‬حماقتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توده‌های‭ ‬مسلمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عقب‌ماندگی‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬ناآشنایی‭ ‬به‭ ‬قرآن‭ ‬متهم‭ ‬می‌سازد‭.‬

شاید‭ ‬همین‭ ‬توسل‭ ‬به‭ ‬خشونت‭ -‬که‭ ‬شمشیر‭ ‬وظیفه‭ ‬تبلیغ‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭- ‬زمینه‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬ادعای‭ ‬ناتوانی‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬افراد‭ ‬خردمند،‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خشونت‭ ‬ادعای‭ ‬پوچی‭ ‬است‭. ‬

تکفیر‭ ‬

مفهوم‭ ‬تکفیر‭ (‬دادن‭ ‬نسبت‭ ‬کفر‭) ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬دچار‭ ‬سوء‌برداشت‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬ارجاع‭ ‬به‭ ‬آن‌چه‭ ‬سلفی‌گری‭ ‬یا‭ ‬آموزه‌های‭ ‬نیاکان‭ ‬پارسا‭ ‬یا‭ ‬سلف‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬تفسیرهای‭ ‬ساده‭ ‬از‭ ‬سلفی‌گری‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬پیروان‭ ‬بیشتر‭ ‬مذاهب‭ ‬را‭ ‬بی‌اعتبار‭ ‬بدانند‭. ‬

با‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬ادعای‭ ‬اصالت‭ ‬مطلق‭ ‬متون‭ ‬مذهبی‭ ‬اولیه‭ -‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬بصورت‭ ‬ساده‭ ‬تفسیر‭ ‬شود‭- ‬امکان‭ ‬استدلال‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭. ‬همچنان،‭ ‬برداشت‭ ‬خشک‭ ‬سلفی‌ها‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬مسلمانان‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مذهب‭ ‬از‭ ‬واقعیتی‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬الگوی‭ ‬تاریخی‭ ‬ایستا‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬

این‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬مفهوم‭ ‬ارتداد‭ ‬و‭ ‬تکفیر‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬سلفی‌ها‭ ‬می‌شود‭. ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهادی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬فرض‭ ‬می‌شوند‭ (‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مسلمان‭ ‬باشند‭)‬،‭ ‬رویکرد‭ ‬تکفیری‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬اگر‭ ‬باور‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬باور‭ ‬آنها‭ ‬تفاوت‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬شما‭ ‬بی‌ایمان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوید‭ ‬و‭ ‬مستحق‭ ‬مرگ‭ ‬یا‭ ‬اخراج‭ ‬خواهید‭ ‬بود‭. ‬بنابراین،‭ ‬تکفیر‭ ‬محصول‭ ‬فرعی‭ ‬تفکر‭ ‬افراطی‭ ‬است‭. ‬

الرداء‭ ‬

اکثر‭ ‬نظریه‌پردازان‭ ‬سازمان‌های‭ ‬افراط‌گرای‭ ‬بنیادی‭ ‬با‭ ‬مخالفین‭ ‬خود،‭ ‬همچون‭ ‬دشمن‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنند‭. ‬موضوع‭ ‬الرداء‭ (‬ارتداد‭) ‬مسیر‭ ‬لغزنده‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬انحراف‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬افراط‌گرایان‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬حال،‭ ‬بربنیاد‭ ‬برداشت‌های‭ ‬اشتباه،‭ ‬قربانی‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬شده‌اند‭. ‬توضیحاتی‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬اندیشمندان‭ ‬سلفی‭ ‬درباره‭ ‬تکفیر‭ ‬حلقه‌های‭ ‬مخالف‭ (‬و‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬آنان،‭ ‬بی‌ایمان‭) ‬ارائه‭ ‬نموده‌اند،‭ ‬بشمول‭ ‬استنتاج‌های‭ ‬سطحی‭ ‬و‭ ‬تفسیرهای‭ ‬تند،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬قدیمی،‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬خشونت‭ ‬کلامی‭ ‬اندیشمندان‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬فزیکی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آثاری‭ ‬مثل‭ ‬العمدة‭ ‬فی‭ ‬اعداد‭ ‬العدّة‭ (‬رهنمای‭ ‬اساسی‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭) ‬است‭. ‬این‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬افراط‌گرای‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬1988‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬حمله‭ ‬شوروی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬منتشر‭ ‬نمود‭.‬

این‭ ‬کتاب‭ ‬حاوی‭ ‬چندین‭ ‬نظریه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دانشمندان‭ ‬مسلمان‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬انتساب‭ ‬واقعیت‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬اعتبار‭ ‬مذهبی‭ ‬ندارد‭. ‬محتوای‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬سنت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬بی‌ایمان‭ ‬و‭ ‬کافر‭ ‬اعلان‭ ‬کردن‭ ‬حاکمان،‭ ‬وابستگان‭ ‬آنان،‭ ‬اردو،‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬فرقه‌های‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬مشروعیت‭ ‬می‌بخشد‭. ‬به‭ ‬این‌ترتیب،‭ ‬بمب‌گذاری،‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬ترور‭ ‬موجه‭ ‬جلوه‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬افراط‌گرایان‭ ‬دارای‭ ‬این‭ ‬تفکر‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تعریف‭ ‬منحرف‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬مذهب‭ ‬نگنجد،‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬مستحق‭ ‬نابودی‭ ‬می‌شمارند‭. 

اندیشمندان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬هیچ‭ ‬مجازاتی‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬مرتد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬نشده‭ ‬است؛‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬آیه‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬از‭ ‬‮«‬ابطال‮»‬‭ ‬اعمال‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬جزا‭ ‬و‭ ‬اعطای‭ ‬لطف‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مومنان‭ ‬واقعی،‭ ‬و‭ ‬نی‭ ‬افراد‭ ‬مرتد،‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ارتداد‭ ‬جرم‭ ‬کیفری‭ ‬زمینی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬کنشگران‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬مدنی‭ ‬تحت‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬بخواهند‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬مجازات‭ ‬تعیین‭ ‬نمایند‭. ‬بنابراین،‭ ‬تفسیرهای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬بنیادگرا‭ ‬و‭ ‬نظریه‌پردازان‭ ‬آمیخته‭ ‬با‭ ‬اغراق،‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬توجیه‭ ‬منطقی‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تفسیرها‭ ‬عواقب‭ ‬خطرناکی‭ ‬دارد‭. ‬بربنیاد‭ ‬این‭ ‬تفسیرها،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬مومنان‭ ‬حذف‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬حذف‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬گروپ‌های‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬چنین‭ ‬رویکردی‭ ‬با‭ ‬منطق‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬مطابقت‭ ‬ندارد‭. ‬

اقدامات‭ ‬جبرانی

دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬جامعه،‭ ‬بطور‭ ‬عموم،‭ ‬چی‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬مسلط‭ ‬شدن‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬بر‭ ‬شهروندان‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬انجام‭ ‬دهند؟‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬پیشنهاداتی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭:‬

ایدیولوژیک‭: ‬اقدامات‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬متون‭ ‬عقیدتی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود،‭ ‬اهمیت‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دانشمندان‭ ‬مذهبی،‭ ‬محققین‭ ‬و‭ ‬متفکران‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬تمایز‭ ‬بین‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬مذهب‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬دیدگاه‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬دانش‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نقد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬مذهب‭ ‬بربنیاد‭ ‬متون‭ ‬الهی‭ ‬ناب‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭. ‬

ارکان‭ ‬اجتماعی‭: ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬ارزش‌های‭ ‬شهروندی،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬تامین‭ ‬آزادی‌های‭ ‬مشروع،‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬امکان‭ ‬نقد،‭ ‬تامین‭ ‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬جستن‭ ‬از‭ ‬تنش‌های‭ ‬فرقه‌ای،‭ ‬اقراری‭ ‬و‭ ‬قومیتی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬کشور‭. ‬تفکر‭ ‬افراطی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬دامن‭ ‬می‌زند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬پرورگام‭ ‬تنش‌زا‭ ‬و‭ ‬مخرب‭ ‬خود،‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬حمایت‌ها‭ ‬و‭ ‬پیروان‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬وحشت‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. 

حکمرانی‭ ‬مسئولانه‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬مدنی،‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬فلسفه‭ ‬دولت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬پیکربندی‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی‭ ‬آن‭ ‬بربنیاد‭ ‬آزادی‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬عقیده،‭ ‬محترم‭ ‬شمردن‭ ‬قانون،‭ ‬پذیرش‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬تکثرگرایی‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬قومی‭. ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬قانون‌گذاران‭ ‬منتخب‭ ‬باید‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬جامعه،‭ ‬امور‭ ‬دولت‌سازی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬تنوع‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬قومی‭ ‬رسیدگی‭ ‬نمایند‭. ‬نظام‭ ‬تعلیمی‭ ‬باید‭ ‬روحیه‭ ‬اعتدال‭ ‬را‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬پلان‌ها‭ ‬و‭ ‬متون‭ ‬درسی‭ ‬تعلیمی‭ ‬مشکل‌ساز‭ ‬و‭ ‬تنفر‌آمیز،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬نهادهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬حقوق‭ ‬اسلامی،‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬کند‭. ‬

اصلاحات‭ ‬مذهبی‭: ‬ترویج‭ ‬یک‭ ‬نظم‭ ‬اجتماعی‭ ‬بربنیاد‭ ‬یک‭ ‬مذهب‭ ‬اخلاق‌محور‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬تفکیک‭ ‬مسائل‭ ‬عقیدتی‭ ‬مورد‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فرهنگ‭ ‬سیاسی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬و‭ ‬باورهای‭ ‬مشترک،‭ ‬قسمی‭ ‬که‭ ‬مفهوم‭ ‬دولت‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬تعاریف‭ ‬محدود‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هویت‌های‭ ‬فرعی‭ ‬ترجیح‭ ‬دهد‭.‬

اقدام‭ ‬نظامی‭: ‬وظیفه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬جنبه‌های‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬نمودن‭ ‬چاه‌های‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بخشهای‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬روان‌شناسان،‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد،‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬مراکز‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬استخباراتی‭ ‬را‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬حملات‭ ‬نظامی‭ ‬پیش‌دستانه‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬غیرنظامیان،‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬زیربنا‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند،‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.  

نظرات بسته شده است.