رونمایی مصر از طیاره بدون سرنشین تولید داخلی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دفاعی‭ ‬مصر‭ (‬EDEX‭) ‬در‭ ‬قاهره‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬29‭ ‬نومبر‭ ‬الی‭ ‬2‭ ‬دسمبر‭ ‬2021‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬جدید‌ترین‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬صنعت‭ ‬دفاعی‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬

EDEX‭ ‬نخستین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفاعی‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬‮«‬رویدادهای‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬کلاریون‮»‬‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬تولیدات‭ ‬نظامی‭ ‬مصر‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭. ‬

این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬400‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬از‭ ‬42‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭,‬000‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پاندیمی‭ ‬
کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬افتاد‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬بین‭ ‬فعالان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬محلی‭ ‬عرصهٔ‭ ‬ساخت‭ ‬سیستم‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

احمد‭ ‬الیبا،‭ ‬کارشناس‭ ‬دفاعی‭ ‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬استراتژیک‭ ‬مصر،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬400‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬EDEX 2021،‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬تخصصی‭ ‬بیشتری‭ ‬برگزار‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دریایی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬ناوبری‭ ‬مصر‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭.‬‮»‬‭ ‬

طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ “‬نات‭” ‬ساخت‭ ‬مصر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬الهه‭ ‬آسمان‭ ‬مصر‭ ‬باستان‭ ‬نامگذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬EDEX‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬درآمد‭. ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمان‭ ‬صنعتی‌سازی‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬کالج‭ ‬تخنیک‭ ‬نظامی‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬تاکتیکی‭ ‬شبانه،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬الکترو‭-‬اپتیکل،‭ ‬است‭.‬

سینای‭-‬‭ ‬200‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬دید‭ ‬عموم‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬نخستین‭ ‬موتر‭ ‬جنگی‭ ‬پیاده‌نظام‭ ‬مصر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬وزارت‭ ‬تولیدات‭ ‬دفاعی‭ ‬مصر‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬

منابع‭: ‬Aljazeera.net‭ ‬،Al Ahram،‭ ‬رویترز‭ ‬

نظرات بسته شده است.