رضایت پاکستان و تاجیکستان از رابطه امنیتی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

وزیران‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تعمیق‭ ‬همکاری‭ ‬دوجانبه‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬مثل‭ ‬تروریزم،‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته،‭ ‬اعلان‭ ‬کردند‭.‬

شاه‭ ‬محمود‭ ‬قریشی،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬پاکستان،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬دوشنبه،‭ ‬پایتخت‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2021،‭ ‬با‭ ‬همتای‭ ‬تاجیک‭ ‬خود،‭ ‬سراج‌الدین‭ ‬مهرالدین،‭ ‬گفتگو‭ ‬کرد‭.‬

آنها‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آنچه‭ ‬قریشی‭ ‬‮«‬چالش‭ ‬تروریزم‮»‬‭ ‬می‌نامد،‭ ‬پرداختند‭. ‬

قریشی‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬مشترک‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬درباره‭ ‬گسترش‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تحمل‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ -‬و‭ ‬نی‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬منطقه‭- ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬درباره‭ ‬مسائل‭ ‬بسیاری‭ ‬اتفاق‭ ‬نظر‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

دو‭ ‬کشور‭ ‬تعهد‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬ زمینه‌های‭ ‬دفاعی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اعزام‭ ‬تعلیمی‭ ‬ صاحب‌منصبان‭ ‬تاجیک‭ ‬به‭ ‬پاکستان،‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬ دهند‭.‬

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬وزیران‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬امنیت‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بخصوص‭ ‬طرحهای‭ ‬زیرساخت‭ ‬مرزی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬بود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرحها،‭ ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬انتقال‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬1‭.‬6‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬طرح‭ ‬که‭ ‬CASA 1000‭ ‬نام‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬انتقال‭ ‬مازاد‭ ‬قوای‭ ‬برقابی‭ ‬از‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬قرغزستان‭ ‬به‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬پاکستان‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭. ‬

قریشی‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬به‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌دهم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬CASA 1000‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬منفعت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬به‌موقع‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬است‭. ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سود‭ ‬می‌بریم‭.‬‮»‬‭ ‬

وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬پاکستان‭ ‬با‭ ‬امامعلی‭ ‬رحمان،‭ ‬رئیس‌جمهور،‭ ‬و‭ ‬جنرال‭ ‬شیرعلی‭ ‬میرزا،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬قزاقستان،‭ ‬نیز‭ ‬دیدار‭ ‬کرد‭. ‬

قریشی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬درباره‭ ‬ضرورت‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی،‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬مرزی‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬رسیدیم‭.‬‮»‬‭  ‬منبع‭: ‬Dawn

نظرات بسته شده است.