رسیدگی به معضل جنگجویان خارجی در قرقیزستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قرقیزستان‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬هم‌آمیزی‭ ‬مجدد‭ ‬جنگجویان‭ ‬سابق‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬هواداران‭ ‬پیشین‭ ‬تروریستی‭ ‬امنیت‭ ‬قرقیزستان‭ ‬را‭ ‬خدشه‌د‌ار‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬کمک‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

مرت‭ ‬جامانكولوف،‭ ‬وزیر‭ ‬عدلیه‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬ملاقات‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬چگونگی‭ ‬قوت‭ ‬بخشی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬شبه‭ ‬نظامیان‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬درگیری‭ ‬گفتگو‭ ‬کنند‭. ‬جامانكولوف‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬بازگشت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرویس‭ ‬ندامتگاه‭ ‬حکومتی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬

سخنران‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬جامانكولوف،‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬قرقیزستان‭ ‬سیستمی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تلفیق‭ ‬نظارت‭ ‬مامورین‭ ‬مشروط‭ ‬و‭ ‬توانبخشی‭ ‬تحت‭ ‬سرپرستی‭ ‬کمک‌رسانان‭ ‬اجتماعی‭ ‬انکشاف‭ ‬دهد‭. ‬گرچه‭ ‬توانبخشی‭ ‬افراد‭ ‬بازگشته‭ ‬بیشترین‭ ‬تمرکز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬قرقیزستان‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬افزایش‭ ‬زمان‭ ‬زندان‭ ‬برای‭ ‬شهروندانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تروریست‭ ‬بودن‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مزدور‭ ‬بجنگند‭.‬

در‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬کمیته‭ ‬ایالتی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬لایحه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬مدت‭ ‬زندان‭ ‬چنین‭ ‬جنگجویانی‭ ‬به‭ ‬5‭-‬7‭ ‬سال،‭ ‬از‭ ‬2‭-‬5‭ ‬سال‭ ‬فعلی،‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭. ‬طبق‭ ‬احصائیه‌های‭ ‬داخلی،‭ ‬حدود‭ ‬850‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬قرقیزستان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال،‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬جذب‭ ‬شدند‭. ‬

نظرات بسته شده است.