رسیدن عمان به اهداف تعلیمی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دوره‭ ‬سه‭-‬هفته‌ای‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬منفجر‭ ‬کردن‭ ‬هاوان‌ها،‭ ‬ماین‌ها‭ ‬و‭ ‬موشک‌ها‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬خشک‭ ‬دریا‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬ربکوت‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭.‬

این‭ ‬نقطه‭ ‬پایان‭ ‬مانور‭ ‬سالانه‭ ‬‮«‬نهر‭ ‬دوزخ‮»‬‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2019‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

‮«‬وقتی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬کوشش‌‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬این‌چنینی‭ ‬اشتراک‌‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬می‌رسد‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جنرال‭ ‬بن‭ ‬کورل،‭ ‬است‭. ‬‮«‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬مستحکم،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینید،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‌‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭.‬‮»‬

بیشتر‭ ‬اشتراک‌‌کنندگان‭ ‬عمانی‭ ‬از‭ ‬لوای‭ ‬11‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬بودند‭. ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬عضو‭ ‬‮«‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬اسپارتان‮»‬‭ ‬بودند‭. ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬قطعه‭ ‬چند‭-‬بخشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬

‮«‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬اسپارتان‮»‬‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬مصر،‭ ‬اردن،‭ ‬کویت،‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬است‭. ‬

چارلز‭ ‬وودز‭ (‬Charles Woods‭)‬،‭ ‬تورن‭/‬جکتورن‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬‮«‬نهر‭ ‬دوزخ‭ ‬19‮»‬‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬توانستیم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همکاران‭ ‬اردنی،‭ ‬قوای‭ ‬محلی‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬کویت‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینیم‭.‬برای‭ ‬قوای‭ ‬ما،‭ ‬دیدن‭ ‬تفاوت‭ ‬عملکرد‭ ‬قوای‭ ‬عمانی‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها،‭ ‬فرصت‭ ‬ارزشمندی‭ ‬بود‭.‬‮»‬

با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬در‭ ‬سنگلاخ‌ها‭ ‬و‭ ‬کوه‌های‭ ‬نزدیک‭ ‬ربکوت‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬قوای‭ ‬کندک‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬اردو‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬‮«‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬ثمریت‮»‬‭ ‬اجرا‭ ‬کردند‭.‬

برای‭ ‬مانور‭ ‬2019،‭ ‬قومندانان‭ ‬عمانی‭ ‬درخواست‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬با‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬‮«‬نهر‭ ‬دوزخ‭ ‬2019‮»‬،‭ ‬عساکر‭ ‬پیاده‭ ‬لوای‭ ‬11‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬اشتراک‌‭ ‬نکرده‭ ‬بودند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬از‭ ‬هاوان،‭ ‬تفنگ‭ ‬اسنایپر‭ (‬نشانه‭ ‬زنی‭)‬،‭ ‬ماین‭ ‬دولبه،‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬موشک‌های‭ ‬ضدتانک‭ ‬جاولین‭ ‬استفاده‭ ‬شد‭.‬  ‭ ‬منبع‭: ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

نظرات بسته شده است.