رئیس‌جمهور قزاقستان خواستار نوسازی اردو شد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

برای‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬نوظهور،‭ ‬قاسم‭-‬جومارت‭ ‬توقایف،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬قزاقستان،‭ ‬خواستار‭ ‬اقدام‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬نوسازی‭ ‬ساختار‭ ‬قومندانی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬قدمت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬شوروی‭ ‬بازمی‌گردد،‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

توقایف‭ ‬این‭ ‬درخواست‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع،‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬مارچ‭ ‬2022،‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تهاجم‭ ‬قوای‭ ‬روسی‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬مطرح‭ ‬نمود‭. ‬قزاقستان‭ ‬یک‭ ‬مرز‭ ‬طولانی‭ ‬با‭ ‬روسیه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تزار‭ ‬و‭ ‬عصر‭ ‬شوروی‭ ‬تحت‭ ‬حاکمیت‭ ‬روسیه‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬جلسه،‭ ‬مسئولین‭ ‬دفاعی‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تامین‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬روزآمد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬قوا‭ ‬تاکید‭ ‬نمودند‭. ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ضرورت‭ ‬ارتقای‭ ‬کارآیی‭ ‬سیستم‭ ‬قومندانی‭ ‬نظامی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬روزآمد‭ ‬دیجیتل‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬پروسه‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬موارد‭ ‬ترفیع‭ ‬نظامی،‭ ‬بربنیاد‭ ‬شایستگی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬حمایت‭ ‬کرد‭. ‬

توقایف‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اعتبار‭ ‬مشاغل‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬گذشته‭ ‬نزول‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬خواستار‭ ‬ارتقای‭ ‬جایگاه‭ ‬خدمت‭ ‬نظامی،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬وظیفهٔ‭ ‬آبرومند،‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬شد‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تهاجم‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬قزاقستان‭ ‬پیگیر‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بر‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تنوع‌بخشی‭ ‬به‭ ‬مسیرهای‭ ‬تجاری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کریدور‭ ‬تجاری‭ ‬ترانس‭-‬کاسپین‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭. ‬

با‭ ‬ارسال‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬قفقاز‭ ‬جنوبی،‭ ‬می‌توان‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬مسیرهای‭ ‬بلندتر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬می‌گذرند،‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭. ‬

منبع‭: ‬Akorda‭  ‬ اشتراک‭ ‬قوای‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2022‭. ‬رئیس‌جمهور‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬مزایای‭ ‬نوسازی‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬ذکر‭ ‬می‌کند‭.   رویترز

نظرات بسته شده است.