دفاع گروپی: دیدگاه یکی از قومندانان سایبری ایالات متحده

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬چارلز‭ ‬مور،‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

در نومبر‭ ‬2020،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬158‭ ‬ملیون‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. ‬از‌آنجا‌‭ ‬که‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬برای‭ ‬جمهوری‭ ‬دموکرات‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬مردم‭ ‬امریکا‭ ‬باید‭ ‬مطمئن‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬پروسه‌ها‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬انتخابات‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دخالت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬مصئونیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬اعمال‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬تصمیم‭ ‬رای‌دهندگان‭ ‬بی‌فایده‭ ‬می‌ماند‭. ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬بازیگران‭ ‬مخرب‭ ‬سایبری‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬قصد‭ ‬اعمال‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬تصمیمات‭ ‬رای‌دهندگان‭ ‬را‭ ‬داشتند‭.‬

دگرمن جنرال چارلز مور

با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬انتخابات‭ ‬ملی‭ ‬2018‭ ‬و‭ ‬2020،‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬گروپی‭ ‬چند‭-‬کارکردی‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬تهدیدات،‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬اقدامات‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‌اند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬تهداب‌ها،‭ ‬اداره‭ ‬تحقیقات‭ ‬فدرال،‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬USCYBERCOM‭) ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

ضمناً،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬اقدامات‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬صنعتی‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬نمونه‌‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬دفاع‭ ‬گروپی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬پروسه‌های‭ ‬دموکرات‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬ملت‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬است‭.‬

برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فضای‭ ‬سایبری،‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬استراتیژی‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پیش‮»‬‭ ‬و‭ ‬رویکرد‭ ‬عملیاتی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬از‌آنجا‌‭ ‬که‭ ‬حوزه‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬ماهیتاً‭ ‬جهانی‭ ‬است،‭ ‬بیشتر‭ ‬تهدیدات‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬خارجی‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬فضای‭ ‬سرخ‭ ‬نشات‭ ‬می‌گیرد‭. ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬مستلزم‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬چالاکی‭ -‬و‭ ‬همکاری‭- ‬برای‭ ‬رهگیری‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬سرخ،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬اقدامات‭ ‬خصمانه‭ ‬علیه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬یکپارچه‭ ‬داده،‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬شبکه‌ها،‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬بیان‭ ‬ساده،‭ ‬به‌جای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬مقابل‭ ‬مرمی‌ها،‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬فیر‭ ‬می‌کند،‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭. ‬معلومات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‌ها‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌شود‭ ‬بین‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آگاهی‭ ‬موقعیتی‭ ‬مشترک‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬احتمالی،‭ ‬پیشبرد‭ ‬مساعی‭ ‬مشترک،‭ ‬و‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬یک‌پارچه‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬

همانند‭ ‬مساعی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬حوزه‌های‭ ‬جنگ،‭ ‬وحدت‭ ‬لازمه‭ ‬موفقیت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬مشارکت‭ ‬این‌چنینی‭ ‬از‭ ‬پرزه‌جات‭ ‬اجزای‭ ‬اساسی‭ ‬ستراتیژی‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬رویکرد‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬از‌آنجا‌که‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬همه‭ ‬جنبه‌های‭ ‬جامعه‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬ورزش‭ ‬گروپی‭ ‬اساسی‮»‬‭ ‬نامیده‌اند‭. ‬ایجاد،‭ ‬پیشبرد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬هم‌پیمانان،‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬محافل‭ ‬پوهنتونی‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬گروپی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬شگردهای‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬دفاع‭ ‬گروپی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬شکار‭ ‬آینده‌نگر‭ (‬HFO‭) ‬است‭. ‬ما،‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جنگجویان‭ ‬سایبری‭ ‬ماهر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شناسایی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سایبری‭ ‬مخرب‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬همکار‭ ‬تخصص‭ ‬دارند،‭ ‬فعال‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬اقدامات،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬سایبری‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬معلومات‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬تهدیدات‭ ‬بالقوه‭ ‬در‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬کشور‭ ‬میزبان‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬می‌پردازند‭. ‬

در‭ ‬ختم‭ ‬هر‭ ‬نوبت‭ ‬HFO،‭ ‬گروپ‭ ‬مرتبط‭ ‬راپوری‭ ‬درباره‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‌های‭ ‬وقایه‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشور‭ ‬میزبان‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬معلومات‭ ‬که‭ ‬گروپ‭ ‬درباره‭ ‬شگردها،‭ ‬شیوه‌ها‭ ‬و‭ ‬پروسیجرهای‭ (‬TTP‭) ‬دشمن‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌کند،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬مستندات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بدافزار‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬سیستم‌‌ها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مسئولین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬موارد،‭ ‬HFO‭ ‬نمونه‭ ‬سافتویرهای‭ ‬مخرب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬می‌گذارد‭. ‬به‭ ‬این‌ترتیب‭ ‬شبکه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬همکار‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬آینده‭ ‬آماده‭ ‬شوند‭. ‬HFO‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اقدامات‭ ‬دفاعی‭ ‬انتخاباتی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭. ‬

از‭ ‬روش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬گروپی،‭ ‬اجرای‭ ‬مانورهای‭ ‬سنجش‭ ‬کارآیی‭ ‬فعالیت‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬است‭. ‬همانند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬و‭ ‬همکار‭ ‬پیوسته‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬TTP‭ ‬ها‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینند‭. ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬فعالیت‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬نومبر‭ ‬2021،‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬میزبان‭ ‬کلانترین‭ ‬مانور‭ ‬ترکیبی‭ ‬و‭ ‬چندملیتی‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬بیرق‭ ‬سایبری‭ ‬21-1‮»‬‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬مانورها‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬جنگاور‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬23‭ ‬کشور‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬جنگجویان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬سناریوهای‭ ‬پیچیده‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفتند‭. ‬ما،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬مانورها،‭ ‬خصوصیات‭ ‬ائتلاف‭ -‬سرعت،‭ ‬دقت،‭ ‬چابکی‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬عمل‭- ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬ضروری‭ ‬هستند،‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬

دفاع‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬صنایع‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دو‭ ‬پروگرام‌‭ ‬اصلی‭ ‬با‭ ‬صنایع‭ ‬خصوصی‭ ‬تعامل‭ ‬دارد‭: ‬Under Advisement‭ ‬و‭ ‬Dreamport‭ ‬‭.‬
Under‭ ‬Advisement‭ ‬پروگرام‌‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬آشکار،‭ ‬داوطلبانه‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬Dreamport‭ ‬مرکز‭ ‬نوآوری‭ ‬بدون‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تعامل‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬محافل‭ ‬دانشگاهی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تبادل‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارهای‭ ‬خلاقانه‭ ‬برای‭ ‬مشکلات‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬پروگرام‌‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬کشور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬گستره‭ ‬و‭ ‬مقیاس‭ ‬آنها‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬کلانتر‭ ‬می‌شود‭.‬

Dreamport‭ ‬صرفاً‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬قرارگاه‭ ‬سایبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مراکز‭ ‬پوهنتونی‭ ‬است‭. ‬قرارگاه‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬شبکه‭ ‬مشارکت‭ ‬علمی‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬91‭ ‬موسسه‭ ‬تاسیس‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬شبکه‭ ‬امکان‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارهای‭ ‬نوآورانه‭ ‬برای‭ ‬چالش‌های‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬تحلیلی‭ ‬جدید‭ ‬درباره‭ ‬بازیگران‭ ‬سایبری‭ ‬مخرب،‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬دفاع‭ ‬گروپی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬شبکه‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬تقویت‭ ‬روند‭ ‬جذب‭ ‬نیروی‭ ‬بشری،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬معرفی‭ ‬فرصت‌های‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬محصلین‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مهیج‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی،‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬

سرانجام،‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬شبکه‌های‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بازیگران‭ ‬سایبری‭ ‬مخرب‭ ‬مستلزم‭ ‬انتخاب‭ ‬رویکرد‭ ‬گروپی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬گروپی‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی،‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬ما،‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬علمی‭ ‬همراه‭ ‬شود‭.‬

توانایی‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬معلومات،‭ ‬تعلیم‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬رویکردهای‭ ‬نوآورانه‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬اجرای‭ ‬موفق‭ ‬ماموریت‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. 

نظرات بسته شده است.