دفاع از وطن

لوی درسیز قوای مسلح کویت دگرجنرال محمد الخدر

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت

‮«‬کویت،‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬پیروز‭ ‬باشی‭! ‬همواره‭ ‬خوشبخت‭ ‬باشی‭. ‬آرام‭ ‬باشی‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬کشور‭ ‬یکدلی،‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬وطن‭ ‬داران‭ ‬آزاده‭ ‬باشی‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬شرافتمندانه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سخاوتمندترین‭ ‬دستان‭ ‬ساخته‌اند‭.‬‮»‬

در‭ ‬سرود‭ ‬ملی‭ ‬کویت،‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬محافظینش‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬این‌گونه‭ ‬ستایش‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره،‭ ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬کویتی‭ ‬که‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬عزم‭ ‬سربازان‭ ‬قهرمانش‭ ‬با‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت،‭ ‬دگرجنرال‭ ‬محمد‭ ‬الخدر‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬کویت‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬الگوی‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬چه‭ ‬ستراتیژی‌ها‭ ‬و‭ ‬پالیسی‌هایی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬کویت‭ ‬شده‭ ‬است؟

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬کشور‭ ‬کویت‭ ‬همیشه‭ ‬کانون‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬انسانیت‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬است‭. ‬مردم‭ ‬کویت‭ ‬اهمیت‭ ‬وحدت،‭ ‬دموکراسی‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عوامل‭ ‬اصلی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬وطن‭ ‬ماست،‭ ‬درک‭ ‬می‌کنند‭. ‬درایت‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬مستمر‭ ‬محافظت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬اختلافات‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬

در‭ ‬ضمن،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1962‭ ‬پالیسی‭ ‬کویت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬قراردادی‭ ‬بین‭ ‬حاکم‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کند‭ ‬ما‭ ‬کشوری‭ ‬دموکرات‭ ‬و‭ ‬ملتی‭ ‬مستقل‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬گوناگون‭ ‬احترام‭ ‬می‌گذاریم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ثبات‭ ‬حکومت‭ ‬شدیداً‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬داخلی‭ ‬متحد‭ (‬وطن‌پرستی‭) ‬که‭ ‬کویت‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬متنوع‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیداتی‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬اند‭ ‬محافظت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬همیشگی‭ ‬آمادگی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬ممکن،‭ ‬می‌پردازند‭. ‬برای‭ ‬مساعدت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پروسه،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بالای‭ ‬خرید‭ ‬تسلیحات‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬ارتقا‭ ‬امکانات‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬توان‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬عملیاتی‭ ‬داخلی‭ ‬تمرکز‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

تهدیدات‭ ‬مستمر‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬هشیار‭ ‬ماندن‭ ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬نمبر‭ ‬یک‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬مصمم‭ ‬به‭ ‬دفع‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هماهنگی‭ ‬دوجانبه‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬متداوم‭ ‬و‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

انداخت تانکهای کویت در جریان مانور مشترک با قوای فرانسوی. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یونیپاث‭: ‬کویت‭ ‬با‭ ‬اردوهای‭ ‬کشورهای‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭. ‬چرا‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬کویت‭ ‬مهم‭ ‬است؟‭ ‬

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬21،‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬کشورها‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬نظامی‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬همکاری‭ ‬مستمر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬سطح‭ ‬تکتیکی،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬قراردادهای‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬

همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬کویت‭ ‬بطورعمده‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه،‭ ‬مانورهای‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬چندجانبه،‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬تسهیل‭ ‬می‌گردد‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬همکاری،‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آفت‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬ما‭ ‬نفوذ‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬مرزی‭ ‬نمی‌شناسد‭. ‬هدف‭ ‬ما،‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬خطرات‭ ‬احتمالی‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬حرفوی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬حرفوی‭ ‬همه‭ ‬بخشهای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬است‭.‬

پرواز هلیکوپترهای قوای مسلح کویت در جریان رسم گذشت نظامی در شهر کویت. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یونیپاث‭: ‬چه‭ ‬تمرینات‭ ‬یا‭ ‬تعلیمات‭ ‬نظامی‭ ‬موجب‭ ‬تقویت‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت‭ ‬گردیده‭ ‬اند؟

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬آموزش‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬بدون‭ ‬استراحت‭ ‬یا‭ ‬وقفه‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬مهارت‌های‭ ‬کسب‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مساعی‭ ‬دشوار،‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬تعلیمات‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬تاثیر‭ ‬مثبتی‭ ‬بالای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬گذاشته‭ ‬است؛‭ ‬مخصوصا‭ ‬مانورهایی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬،‭ ‬‮«‬مروارید‭ ‬غرب‮»‬،‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬صحرا‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬شبه‌جزیره‮»‬‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬کویت‭ ‬برگزار‭ ‬شده‌اند‭. ‬هدف‭ ‬تعلیمات‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬دوجانبه،‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬متقابل‭ ‬از‭ ‬شیوه‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬شرکا‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سطح‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬جنگی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬مشتاق‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬عملیاتی‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تعلیمات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی،‭ ‬هستیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬کلان‌ترین‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬امنیتی‭ ‬کدام‌اند‭ ‬و‭ ‬کویت‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬چی‭ ‬پروگرامی‭ ‬دارد؟

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬تهدیدها‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تهدید‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬می‌داند‭. ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬فراملی‭ ‬از‭ ‬کشوری‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬سرایت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬متغیر‭ ‬بودن‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬ظاهر‭ ‬آن،‭ ‬محتوای‭ ‬خشن‭ ‬و‭ ‬وحشیانه‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬جامعه،‭ ‬اموال‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬انسان‌های‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند،‭ ‬ثابت‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬انواع‭ ‬مظاهر‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬اسلام‭ ‬واقعی‭ ‬تفاوت‭ ‬قائل‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬واقعی‭ ‬تفکیک‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬باعث‭ ‬متحد‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬کویت‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬امیر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬‮«‬ما‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اسلام،‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬ملی‌گرایی‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬همان‭ ‬جامعه‭ ‬قدرتمند،‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬وطن‌دوست‭ ‬کویت‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬خطرهای‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬کشورمان،‭ ‬آماده‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬استندردهای‭ ‬تعلیمات‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬دوجانبه،‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬جدی‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تهدیدات‭ ‬آیدیالوجیک‭ ‬منحرف‭ ‬و‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬تعصب،‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭.‬

آموزش پیلوت کویتی در جت جنگنده F-18. قوای مسلح کویت

یونیپاث‭: ‬برای‭ ‬افسران‭ ‬جوان‭ ‬چه‭ ‬توصیه‌ای‭ ‬دارید؟

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬توصیه‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قدر‭ ‬نعمت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثباتی‭ ‬که‭ ‬کویت‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬پرآشوب،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬بدانند‭.. ‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬منحیث‭ ‬مدیران‭ ‬جوان‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬کویت‭ ‬محافظت‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬وطن‌دوستی‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬پیشرفته‭ ‬می‌توانند‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطمینان‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬بالاتری‭ ‬ببرند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬بالا،‭ ‬ادامه‭ ‬تعلیم،‭ ‬به‌روز‭ ‬رسانی‭ ‬قوای‭ ‬زیردست‭ ‬با‭ ‬تکنالوجی‌ها‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬مجهز‭ ‬کردن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬موردضرورت‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف،‭ ‬باشند‭. ‬اینها‭ ‬همیشه‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬موفقیت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬سرانجام،‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬کویت‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬پیرامون‭ ‬خود‭ ‬درس‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭ ‬چون‭ ‬رهبران‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‌های‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬آنها‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬آماده‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬2035‭ ‬کویت‭ ‬هستند؟

دگرجنرال‭ ‬الخدر‭:‬‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬دستور‭ ‬مستقیم‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬امیر،‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬مستقیم‭ ‬جناب‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع،‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬ترسیم‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬2035‭ ‬منتهی‭ ‬می‌شود‭. ‬می‌توانم‭ ‬پلان‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬تقسیم‭ ‬کنم‭: ‬نخست،‭ ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬سیستم‌های‭ ‬دفاعی،‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‭ ‬پیشرفته‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهیم‭. ‬دوم،‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬جوانان‭ ‬کویتی‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نظامی‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬دهیم‭. ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬را‭ ‬رهبران‭ ‬مسلکی‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاران‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬به‌دقت‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬کرده‌اند‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ما،‭ ‬منحیث‭ ‬سرآغاز‭ ‬آن‭ ‬چشم‌انداز،‭ ‬مجهز‭ ‬کردن‭ ‬نسل‭ ‬مردم‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آموزش‌های‭ ‬باکیفیت‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬توانمندی‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬آینده‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬2035‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬مداومت‭ ‬آن‭ ‬سرمایه‌هاست‭. ‬سرانجام،‭ ‬ما‭ ‬مساعی‭ ‬ادغام‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬استخدام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬علیمات‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬ترکیب‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬سیستم‭ ‬دفاعی‭ ‬ارتقایافته‭ ‬مطابقت‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬خرد‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مستقر‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قومندانیهای‭ ‬اصلی‭ ‬خلاها‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کنیم‭.. ‬بدین‌ترتیب‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دست‭ ‬خواهیم‭ ‬یافت‭.  ‬‭ ‬


مسیر پیش رو چشم‌انداز 2035 کویت

ارتقا دادن سیستم‌های دفاعی، امنیت سایبری و تکنالوجی پیشرفته قوای زمینی، هوایی و بحری.

استخدام جوانان کویتی و سرمایه‌گذاری و تقویت توانمندی‌های آنان در عرصه نظامی. این فاز را رهبران مسلکی خبره و پلان‌گذاران ستراتیژیک به‌دقت پلان‌گذاری کرده‌اند. هدف اصلی ما، منحیث دروازه آن چشم‌انداز، مجهز کردن نسل مردم کویت به دانش و آموزش‌های باکیفیت برای ایجاد توانمندی حفظ و دفاع از سرمایه‌های آینده مربوط به چشم‌انداز 2035 و تضمین تدوام آن سرمایه‌هاست.

ترکیب مساعی ادغام سیستم و استخدام در حوزه آموزش و تمرین برای حصول چشم‌انداز سیستم دفاعی ارتقایافته. امیدواریم که بتوانیم جزوتام‌های خرد را آموزش دهیم و با مستقر کردن آنها در قومندانیهای اصلی خلاها را پرکنیم. بدین‌ترتیب به هدف اصلی تقویت روابط بین قوای مسلح در سطوح ملی و بین‌المللی دست خواهیم یافت.

نظرات بسته شده است.