دفاع از سواحل یمن

مصاحبه‭ ‬با‭ ‬امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخعی

وهب‭ ‬نعمان،‭ ‬شاعر‭ ‬معروف‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کشورش‭ ‬نوشت‭:‬
“این‭ ‬سرزمین‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هیچ زورگویی‭ ‬زانو‭ ‬نمی‌زند؛‭ ‬ این‭ ‬سرزمین‭ ‬تنها‭ ‬پذیرای‭ ‬ غرور‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬شرافت‭ ‬اجدادش‭ ‬است؛ عزم‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬کلان‭ ‬سرزمین‭ ‬من الهام‌بخش‭ ‬روحیه‭ ‬پایداری‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬”
امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخعی،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬مثال‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬روحیه‭ ‬تسلیم‌ناپذیر‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬الهام‌بخش‭ ‬است‭. ‬امیر‭ ‬البحر،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬قومندانی‭ ‬حرفوی‭ ‬و‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬فروتنی‭ ‬شهرت‭ ‬دارد،‭ ‬خصوصیتی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬احترام‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بگذارند‭. 
امیرالبحر‭ ‬النخعی‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فداکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬قهرمانی‭ ‬قوای‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬جبهه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جنگ‌‭ ‬تحمیلی‭ ‬ذریعه‭ ‬حوثی‌های‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬می‌کند‭. ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬چالش‌برانگیز‭ ‬غلبه‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬رهبرانی‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬کوشش‌‭ ‬فراوان‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬
یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زندگی‭ ‬حرفوی‭ ‬خود‭ ‬صحبت‭ ‬کنید؟
امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭:‬‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2018،‭ ‬با‭ ‬حکم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬منصوب‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬امیرالبحر‭ ‬ارتقا‭ ‬یافتم‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مقام‌های‭ ‬زیادی‭ ‬داشتم‭. ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬کشور،‭ ‬قایق‌های‭ ‬موشکی‭ ‬و‭ ‬قایق‌های‭ ‬توپخانه‌ای‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬قومندانی‭ ‬می‌کردم‭. ‬تعلیم‭ ‬دادن‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬نیز‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬مسلک‭ ‬من‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مدیر‭ ‬گروپ‭ ‬تعلیم‭ ‬بحری،‭ ‬رئیس‭ ‬بخش‭ ‬هدایت‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬رهبری‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬پوهنځی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬جهت‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬خدمت‭ ‬کرده‌ام‭. ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کنفرانس‌ها‭ ‬و‭ ‬سمینارها‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بحرین،‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬ادامه‭ ‬داده‌ام‭.‬
اگر‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬برگردیم،‭ ‬باید‭ ‬بگویم‭ ‬سند‭ ‬لیسانس‭ ‬ناوبری‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬باکو،‭ ‬جمهوری‭ ‬آذربایجان‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬جزو‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی‭ ‬بود،‭ ‬دریافت‭ ‬کردم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1999‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬مطالعات‭ ‬نظامی،‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اکادمی‭ ‬عالی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬دمشق‭ ‬سوریه‭ ‬دریافت‭ ‬نمودم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬الی‭ ‬2012‭ ‬بورس‭ ‬تحصیلی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬عالی‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬دریافت‭ ‬کردم‭.‬
یونیپاث‭: ‬شیوه‭ ‬همکاری‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬چی‌قسم‭ ‬است؟
یکی از اعضای گارد ساحلی یمن در بندر صلیف در دریای سرخ گشت می‌زند. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی
امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭:‬‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬ثبات،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬منطقه‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یکدیگر،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تضعیف‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬منافع‭ ‬یمن‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬نماییم‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تهدید‭ ‬مداوم‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬خلیج‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬اهمیت‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‭.‬
از‭ ‬جمله‭ ‬موارد‭ ‬همکاری‭ ‬یمن‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬متحدانش،‭ ‬دریافت‭ ‬تعلیمات‭ ‬تخصصی‭ ‬ذریعه‭ ‬عساکر‭ ‬یمنی‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬کالج‌ها‭ ‬و‭ ‬پوهنځی‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرکای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بشمول‭ ‬پاکستان،‭ ‬انگلستان،‭ ‬فرانسه،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬کریای‭ ‬جنوبی‭ ‬می‌شوند‭. ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تعلیم،‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬قابلیت‌ها‭ ‬همکاری‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬
ستاد‭ ‬کل‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کار‭ ‬بالای‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬می‌روند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تأثیر‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬بالای‭ ‬عملکرد‭ ‬نظامی‭ ‬اردوی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
در‭ ‬مورد‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬ستاد‭ ‬کل،‭ ‬یک‭ ‬پلان‌‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد،‭ ‬ستاد‭ ‬کل‭ ‬قوای‭ ‬تعلیمی‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬عرصه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬توزیع‭ ‬نخواهند‭ ‬کرد،‭ ‬بلکه‭ ‬بر‭ ‬تخصص‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬روش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬تمرکز‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭. ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬مربیان‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬نقش‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬
در‭ ‬مورد‭ ‬وضعیت‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬شاخص‌های‭ ‬تمام‭ ‬جبهه‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬جبهه‭ ‬حدیده‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬پلان‌‭ ‬بازنگری‭ ‬شده‭ ‬رهبری‭ ‬ائتلاف‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مشروعیت‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬دولت‭ ‬یمن،‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬مردمی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شبه‌نظامیانی‭ ‬که‭ ‬کودتا‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بروند‭.‬
تمام‭ ‬بخش‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬مداوم‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جنبه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬ائتلاف‭ ‬عربی‭ ‬تمام‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬یمن،‭ ‬تجهیزات‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جبهه‌ها‭ ‬تأمین‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬این‭ ‬حمایت،‭ ‬در‭ ‬جبهه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬جنگ‌‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬مشارکت‭ ‬نموده،‭ ‬پیروزی‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭.‬
یونیپاث‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬زیربنا‌های‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬بحری‭ ‬تقریباً‭ ‬نابود‭ ‬شد،‭ ‬چی‭ ‬پلانی‭ ‬برای‭ ‬بازکَندَکدن‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است؟
امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭:‬‭ ‬حفظ،‭ ‬بازکَندَکدن،‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مجدد‭ ‬ساختارهای‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬بخصوص‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬کشتی‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭ ‬ایستادگاه‌های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬الحدیده،‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬المکلا‭ ‬ترمیم‭ ‬می‌شوند‭. ‬تخریب‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬تأسیسات‭ ‬بحری‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شد‭. ‬مؤسسه‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬پوهنځی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ – ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬جزو‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعلیمی‭ ‬بودند‭ – ‬نیز‭ ‬تخریب‭ ‬شدند‭.‬
هدف‭ ‬ما‭ ‬بازکَندَکدن‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬پلانی‭ ‬جامع‭ ‬ارائه‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬بشمول‭ ‬پروگرامی‭ ‬عاجل‭ ‬برای‭ ‬بازکَندَکدن‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬زیربنا‌ها،‭ ‬تأسیسات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬است‭. ‬کشتی‌ها‭ ‬به‭ ‬چیزی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ترمیمات‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬بیشتری‭ ‬هم‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬بحری‭ ‬حرکت‭ ‬کنند‭. ‬
می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پلان‌‭ ‬بلندپروازانه‭ ‬به‭ ‬زمان،‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬زیادی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬امیدوار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬حرفوی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬وفادار‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬کیلومتر‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬کشور‭ ‬محافظت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬صید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬ما‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬کارها‭ ‬آسان‭ ‬نیست‭. ‬
قوای‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬رهبری‭ ‬دفاع‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی،‭ ‬قطعات‭ ‬بحری‭ ‬شناور،‭ ‬قطعات‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬بحری‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‌اند‭. ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬اداره‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مثل‭ ‬پایگاه‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬المکلا،‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬بحری‭ ‬تواهی‭ ‬و‭ ‬الحدیده‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬عدن،‭ ‬پایگاه‭ ‬بئر‭ ‬علی‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬شبوه‭ ‬و‭ ‬پایگاهی‭ ‬در‭ ‬جزیره‭ ‬سقطری‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬می‌کند‭.‬
یونیپاث‭: ‬یمن‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬چالش‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬است؟
امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭:‬‭ ‬موقعیت‭ ‬استراتژیک‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬چالش‌های‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬پدید‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬اوضاع‭ ‬سیاسی،‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ – ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬حضور‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سومالی‭ ‬و‭ ‬شاخ‭ ‬افریقا‭ – ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬اضافه‭ ‬کنید‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬تا‭ ‬کدام‭ ‬اندازه‭ ‬مصروف‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬سواحل‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند،‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬با‭ ‬خطر‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‌اند‭ ‬که‭ ‬ناوبری‭ ‬و‭ ‬ترانسپورت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کنند‭.‬
مهار‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬یمن‭ ‬ضرورت‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‭. ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬گزمه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬سرزمینی‭ ‬کشور‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬است‭. ‬یمن‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬موافقت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬مشارکت‭ ‬وزارت‭ ‬ترانسپورت‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دریانوردی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬معلوماتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌گذارد‭. ‬
مسلماً‭ ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬قایق‌های‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬کنیم،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬یمن‭ ‬می‌توانند‭ ‬اقدامات‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬خواسته‌ایم‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ایجاد‭ ‬قطعات‭ ‬تخصصی‭ – ‬مشابه‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ – ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬بنادری‭ ‬مثل‭ ‬عدن،‭ ‬الحدیده‭ ‬و‭ ‬المکلا‭ ‬و‭ ‬اطراف‭ ‬جزیره‭ ‬سقطری‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬نمایند‭. ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬سواحلی‭ ‬که‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مشکل‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬و‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬محبوب‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تکنالوجی‭ ‬نماید‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬استیشن‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬رادار‭ ‬است‭.‬

نظرات بسته شده است.