دفاع از خلیج عربی

کشتی‌های سعودی و امریکایی در مانور دریایی حیاتی با هدف حفظ امنیت منطقه

کشتی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬سعودی،‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬بریتانیایی‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬مدافع‭ ‬دریایی‭ ‬21‭ ‬عازم‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬شدند‭. ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬طول‭ ‬کشید‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬20‭ ‬الی‭ ‬29‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬امکان‭ ‬تمرین‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬هوایی‭ ‬قابل‌هدایت،‭ ‬فیر‭ ‬از‭ ‬کشتی،‭ ‬همراهی‭ ‬کشتی‌های‭ ‬غیرجنگی،‭ ‬غواصی‭ ‬و‭ ‬ماین‌روبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭.‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌کنندگانی‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬NAVCENT‭) ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬بخش‭ ‬بحری‭ ‬بریتانیا‭ ‬پیوستند‭.‬

مانور‭ ‬‮«‬مدافع‭ ‬بحری‮»‬‭ ‬آخرین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬مانورهای‭ ‬بحری‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬دریایی،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬نظامی‭-‬به‭-‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬کشتی‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬گوناگون‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

خورد ضابط بحری صنف دوم AJA BLEU JACKSON/قوای بحری ایالات متحده

کشتی‌بان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬کریستوفر‭ ‬گیلبرتسون،‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬ناوسپاه‭ ‬تخریب‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬این‭ ‬کلانترین‭ ‬مانور‭ ‬مدافع‭ ‬دریایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬فعلاً‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‌ایم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬داشته‌اند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬ترکیبی،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬به‭ ‬تعلیمات‭ ‬عمیق‭ ‬مهارت‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬بپردازیم‭.‬‮»‬

‮«‬مدافع‭ ‬دریایی‭ ‬21‮»‬‭ ‬توان‭ ‬هوایی‭ ‬یکپارچه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تمرینات‭ ‬جنگ‭ ‬سطحی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬دید‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬جدید‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬بطورمثال،‭ ‬در‭ ‬سناریویی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬تهدیدات‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬عملیات‭ ‬انهدام‭ ‬قایق‌های‭ ‬گزمه‭ ‬تیزرفتار‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ائتلاف‭ ‬بودند،‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬کردند‭. ‬

کشتی‌بان‭ ‬گیلبرتسون‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬انعطاف‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬ما‭ ‬روز‌به‌روز‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‮»‬‭.‬

ناوگروپ‭ ‬ائتلاف‭ ‬بشمول‭ ‬یک‭ ‬فروند‭ ‬ناوشکن‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬موشک‭ ‬هدایت‌شونده،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬پاکسازی‭ ‬ماین‭ ‬و‭ ‬قایق‌های‭ ‬گزمه‭ ‬بود‭. ‬طیاره‌ی‭ ‬گزمه‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬دریایی،‭ ‬جتهای‭ ‬جنگنده‭ ‬و‭ ‬هلیکوپترها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬اینها‭ ‬ملحق‭ ‬شدند‭. ‬غیر‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬کشتی،‭ ‬تخنیک‌کاران‭ ‬پاکسازی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری،‭ ‬کندک‌های‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬بازدید،‭ ‬انتقال،‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬نیز‭ ‬جزو‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬بودند‭. ‬

کارشناس تخریب سعودی در حال آموختن تکنیک‌های مرتبط از مربی امریکایی.
خورد ضابط بحری زکری پیرسن/ قوای بحری ایالات متحده

‮«‬گسترش‭ ‬مقیاس‭ ‬این‭ ‬نوبت‭ ‬از‭ ‬مانور‭ ‬مدافع‭ ‬دریایی‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬عمیق‭ ‬شدن‭ ‬توانایی‌های‭ ‬مشترک‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬تعلیم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬امیرالبحر‭ (‬دریاسالار‭) ‬وقت‭ ‬ساموئل‭ ‬پاپارو،‭ ‬قومندان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

‮«‬با‭ ‬اقداماتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬حفظ‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬درازمدت‭ ‬تبادل‌پذیری،‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬قدرتمند‭ ‬با‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬آزادی‭ ‬دریانوردی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬آزاد‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬آزاد‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬منطقه،‭ ‬ادامه‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭.‬‮»‬

ملوانان سعودی در حال آموختن روش‌های مقابله با تهدیدات کشتی‌رانی از تخنیک‌کاران امریکایی پاکسازی مواد انفجاری در جریان مانور مدافع دریایی. خورد ظابط قوای بحری

ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬آن‭ ‬مسئول‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬2‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬مایل‭ ‬مربع‭ ‬از‭ ‬آبها،‭ ‬شامل‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬خلیج‭ ‬عمان،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬هستند‭.‬

عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬دو‭ ‬ناوگان‭ ‬دارد‭. ‬ناوگان‭ ‬شرقی‭ ‬از‭ ‬قرارگاه‭ ‬دریایی‭ ‬ملک‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬در‭ ‬جبیل‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند،‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬غربی‭ ‬از‭ ‬قرارگاه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جده‭ ‬به‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬می‌پردازد‭.‬

تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬عبور‭ ‬امن‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬گلوگاه‭ ‬منطقه‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭: ‬تنگه‭ ‬هرمز،‭ ‬کانال‭ ‬سوئز‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬باب‌المندب‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جنوبی‭ ‬یمن‭. 

نظرات بسته شده است.