دفاع از حریم هوایی

قوای هوایی امیرنشین قطر خود را به جِت‌های جنگی پیشرفته مجهز می‌کند

دگَروال‭ ‬لوای‭ ‬هوایی‭ (‬پیلوت‭) ‬احمد‭ ‬جداع‭ ‬المنصوری،‭ ‬قومندان‭ ‬لوا،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر

در سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬دولت‭ ‬قطر‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬این‭ ‬امیرنشین،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استفادهٔ‭ ‬دقیق‌ترین‭ ‬طیاره‌های‭ ‬دنیا،‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر‭ ‬ابتدا‭ ‬تعدادی‭ ‬جِت‌‭ ‬جنگی‭ ‬فرانسوی‭ ‬Rafale‭ ‬برای‭ ‬کَندَک‭ ‬العادیات‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬F-15QA‭ ‬ابابیل‭ ‬ساخت‭ ‬امریکا‭ ‬زد‭. ‬دیدگاه‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬کشور‭ ‬تقویت‭ ‬امکانات‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬سیستم‌‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬توانایی‭ ‬اجرای‭ ‬پروازهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬تقویت‭ ‬امکانات‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جِت‌‭ ‬جنگی‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬طیاره‌های‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬مانند‭ ‬کنترول‌های‭ ‬الکترونیکی‭ ‬سیستم‌‭ ‬پرواز،‭ ‬کابین‭ ‬دیجیتل‭ ‬تمام‭-‬شیشه‌ای‭ ‬و‭ ‬حسگرهای‭ ‬امروزی‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیرد‭.‬

جِت‌‭ ‬جنگی‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬تکنالوژی‭ ‬راداری‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬جنگ‭ ‬الکترونیک‭ ‬مجهز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬انجینری‭ ‬دیجیتل‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پیشرفته‭ ‬سطح‭ ‬جِت‌‭ ‬جنگی‭ ‬F-15QA‭ ‬را‭ ‬ارتقای‭ ‬اساسی‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬این‭ ‬طیاره‌ها،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان،‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬توانایی‭ ‬حرکات‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬تهاجمی‭ ‬و‭ ‬دفاعی،‭ ‬جزو‭ ‬بهترین‭ ‬جِت‌های‭ ‬جنگی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دستاورد‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬موفقیت‭ ‬بعدی‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬هستیم‭. ‬

ما‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬طیاره‌‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کنیم‭ ‬ولی‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬طیاره‌‭ ‬بدون‭ ‬خدمه‭ ‬نگهداری‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭. ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬مسئول‭ ‬تامین‭ ‬طیاره‭ ‬ا‌ست‭ ‬و‭ ‬خدمه‭ ‬تخنیک‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬خدمات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طیاره‌‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پرواز‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬خدمهٔ‭ ‬تخنیکی‭ ‬بپردازیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬حفظ‭ ‬پایداری‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬طیاره‌‭ ‬نایل‭ ‬شویم‭. ‬

برای‭ ‬معرفی‭ ‬ضروریات‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬F-15QA،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬طیاره‌‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬چوکی،‭ ‬برای‭ ‬پیلوت‭ ‬و‭ ‬مامور‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تسلیحاتی،‭ ‬است‭. ‬سیستم‌های‭ ‬عملیاتی،‭ ‬مانند‭ ‬تجهیزات‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬عملیات،‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬است‭. ‬

تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه‭ ‬یک‭ ‬پروسهٔ‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬طیاره‌‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬آماده‭ ‬بودن‭ ‬خدمه‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬تخنیک‭ ‬نیست‭. ‬بنابراین،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬خدمه‭ ‬تخنیک‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬طیاره‌،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬آن،‭ ‬و‭ ‬خدمه‭ ‬پرواز‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬آماده‭ ‬باشند‭.‬

ما‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بسته‭ ‬نمودن‭ ‬قرارداد‭ ‬خرید‭ ‬F-15QA‭ ‬خدمه‭ ‬تخنیک‭ ‬را،‭ ‬با‭ ‬اعزام‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی،‭ ‬آماده‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬بطورمثال،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خدمه‭ ‬پرواز،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز،‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬سالم‭ ‬النبیط‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬سنت‌لوییز‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌برد،‭ ‬تعداد‭ ‬مناسبی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬F-15QA‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬پرواز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬طیاره‌‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬

درس‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬نظامی‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬کلانترین‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیاتها‭ ‬و‭ ‬منازعات‭ ‬درگیر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‌آنجایی‭ ‬‌که‭ ‬من‭ ‬مامور‭ ‬طرح‭ ‬لوای‭ ‬هوایی‭ ‬هستم،‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬بهترین‭ ‬مربی‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬تخنیکی‭ ‬هستند‭. ‬همچنان‌که‭ ‬به‭ ‬همکاران‭ ‬امریکایی‭ ‬گفته‌ام،‭ ‬امیدوار‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬قوای‭ ‬قطری‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬سطح‭ ‬حرفوی‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬برسند‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬نتواند‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬تمایز‭ ‬قائل‭ ‬شود‭. ‬

هدف‭ ‬ما‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬طبق‭ ‬رهنمودهای‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬قطر،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬شناخت‭ ‬تحولات‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭. ‬طبیعت‭ ‬انسانی‭ ‬با‭ ‬یادگیری‭ ‬درسهای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬دیگران‭ ‬مطابقت‭ ‬دارد‭. ‬درون‌نگری‭ ‬امکان‭ ‬پیشرفت‭ ‬را‭ ‬سلب‭ ‬می‌کند‭. ‬

پیلوت،‭ ‬کابین‭ ‬طیاره‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اتاق‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬می‌داند‭. ‬شخصاً‭ ‬عاشق‭ ‬وظیفه‭ ‬پیلوتی‭ ‬جِت‌‭ ‬جنگی‭ ‬هستم‭. ‬این‭ ‬عشق‭ ‬در‭ ‬خون‭ ‬من‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬نتیجه‭ ‬و‭ ‬کمترین‭ ‬ضرر‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬نایل‭ ‬می‌شوم‭. ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬مستمر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬تاثیر‭ ‬چشمگیری‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬کسب‭ ‬دانش،‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی،‭ ‬تقویت‭ ‬شایستگی‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جنگی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬تعلیم‭ ‬تکمیلی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬پشتیبانی‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬سوخت‌گیری‭ ‬است‭.‬

پرسونل‭ ‬عملیاتی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬هوایی،‭ ‬ازجمله‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬حوزه‭ ‬تکنالوژی‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینند‭. ‬قوا‭ ‬پیوسته‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬پیش‌دستانه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه،‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینند‭. ‬از‌آنجا‌یی‭ ‬که‭ ‬قطر‭ ‬میزبان‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬بود،‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬اولویت‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بود‭. ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬تاثیر‭ ‬چشمگیری‭ ‬بر‭ ‬شناخت‭ ‬ارزش‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬بهترین‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقوی‭ ‬دارد‭. ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬سنجش‭ ‬میزان‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کلی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سناریوهای‭ ‬واقع‌گرایانه‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬گوناگون‭ ‬طراحی‭ ‬می‌شود‭.‬

بطورمثال،‭ ‬من‭ ‬شخصاً‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بریتانیایی‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‌ام‭ ‬و‭ ‬جت‭ ‬جنگی‭ ‬میراژ‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ما‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬از‭ ‬جتهای‭ ‬جنگی‭ ‬میراژی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬پیلوتان‭ ‬همکار‭ ‬بریتانیایی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬البته،‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تعلیم،‭ ‬قوای‭ ‬بریتانیایی‭ ‬عملکرد‭ ‬بهتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬داشتند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬طیاره‌ی‭ ‬خود‭ ‬بصورت‭ ‬مطلوب‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬عملکرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬آماده‭ ‬می‌شوند‭. ‬من‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خدمه‭ ‬پرواز‭ ‬تازه‌کار‭ ‬ذکر‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬می‌خواهم‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬ظاهر‭ ‬قضاوت‭ ‬نکنند‭.‬

این‭ ‬مانورهای‭ ‬نظامی‭ ‬مزایای‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬آشنا‭ ‬می‌شویم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فردی‭ ‬مستفید‭ ‬می‌شویم‭. ‬پرسونل‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عمدتاً‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬گروپ‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬مانند‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬یا‭ ‬دریایی،‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭. ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬موضوع‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تعلیم،‭ ‬توسعه‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مطرح‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬زمینه‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬تخصصی،‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬عملیاتی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬

سرانجام،‭ ‬گسترش‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬طیاره‌های‭ ‬F-15QA‭ ‬رویایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حقیقت‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭. ‬قطر‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬موتر‭ ‬و‭ ‬طیاره‌‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬توسعه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬وظیفه‭ ‬من‭ ‬ارتقای‭ ‬کیفیت‭ ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تعلیم،‭ ‬یادگیری‭ ‬و‭ ‬توسعه،‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭.‬

منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬لوا،‭ ‬مشتاق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬درستکاری‭ ‬هستم‭. ‬من‭ ‬نمیخواهم‭ ‬اجازه‭ ‬پسرفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬فرقهٔ‭ ‬خود‭ ‬بدهم‭. ‬من‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬تجربه،‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خواهم‭ ‬بست‭. 

نظرات بسته شده است.