داعش بدون پناهگاه

داعش بدون پناهگاه

قوای‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬یک‭ ‬قرارگاه‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬در‭ ‬رود‭ ‬فرات‭ ‬تخریب‭ ‬کردند

داکتر‭ ‬حسین‭ ‬علاوی،‭ ‬استاد‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬پوهنتون‭ ‬نهرین

عکسهای‭ ‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬عراق

بازمانده‌های داعش‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬پناهگاهی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جزایر‭ ‬رود‭ ‬فرات‭ ‬داشتند‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سکویی‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬علیه‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬عراق‭ ‬مبدل‭ ‬نمایند‭. ‬با‭ ‬مساعی‭ “‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬عراق‭” (‬CTS‭) ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف،‭ ‬از‭ ‬احیای‭ ‬داعش‭ ‬جلوگیری‭ ‬شد‭. ‬

قریه‭ ‬قنوس‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬30‭ ‬الی‭ ‬40‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬منطقه‭ ‬شرقاط‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ولایت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ولایت‭ ‬نینوا‭ ‬جدا‭ ‬می‌کند‭. ‬جزیره‭ ‬قنوس،‭ ‬یا‭ ‬زور‭ ‬قنوس،‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬حدوداً‭ ‬10‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬این‭ ‬قریه‭ ‬واقع‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جزیره‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬منطقه‭ ‬غیرمسکونی‭ ‬پوشیده‭ ‬از‭ ‬نیزار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬طرف‭ ‬با‭ ‬رود‭ ‬فرات‭ ‬احاطه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جزیره‭ ‬می‌نامند‭.‬

امنیت‭ ‬جزیره‭ ‬قنوس‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬طرز‭ ‬مکمل‭ ‬برقرار‭ ‬نشد‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬باغوز‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬داعش‭ ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬متباقی‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬دسترسی‭ ‬طبیعی‭ ‬آماده‭ ‬کند‭.‬

عملیات قوای CTS علیه داعش در سال 2019.

قوای‭ ‬متباقی‭ ‬داعش‭ ‬امکانات‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬جغرافیا‭ ‬و‭ ‬تراکم‭ ‬گیاهان‭ ‬برای‭ ‬پنهان‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬موقعیت‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬کرکوک،‭ ‬دیاله،‭ ‬صلاح‌الدین،‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬نینوا‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

قهرمانان‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬جزیره‭ ‬قنوس‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬خاتمه‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬بودند‭. ‬قریه‭ ‬قنوس،‭ ‬با‭ ‬جزیره‭ ‬دریای‭ ‬کلان‌‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داعش‭ ‬بود‭. ‬ویدیو‌های‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تحرک‭ ‬گسترده‭ ‬قوای‭ ‬متباقی‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کردند‭. ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬گمان‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬فعالیت،‭ ‬گروپ‌‌بندی‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬امنیت‭ ‬شهرهای‭ ‬عزیز‭ ‬ما،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آزادشده‭ ‬نینوا‭ ‬و‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬سندی‭ ‬بر‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مبارزه‭ ‬علیه‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭.‬

قومندان‭ ‬CTS،‭ ‬جنرال‭ ‬طالب‭ ‬شقاطی‭ ‬الکنانی،‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬تعقیب‭ ‬ذریعه‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬قهرمان‭ ‬و‭ ‬جنگجویان‭ ‬شجاع‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬F-15‭ ‬و‭ ‬F-35‭ ‬ائتلاف،‭ ‬زمین‭ ‬زیر‭ ‬گام‌های‭ ‬قوای‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬‌اصطلاح‭ ‬پناهگاه‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬لرزه‭ ‬آمد‭. ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬CTS،‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬قومندان‭ ‬کل‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬زیربنا‌های‭ ‬روانی‭ ‬عملیات‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬پناهگاه‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬قصد‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬ساحلی‭ ‬عراق‭ ‬دایر‭ ‬کند،‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬

CTS‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬منابع‭ ‬جدید‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬کند؛‭ ‬ستراتیژی‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬زندگی‭ ‬امن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سقوط‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬جون‭ ‬2014،‭ ‬درس‌های‭ ‬ارزشمندی‭ ‬آموختند‭. ‬جنگ‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تجربیات‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مختل‭ ‬کردن‭ ‬شبکه‌های‭ ‬جدید‭ ‬نایل‭ ‬شوند‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬پناهگاه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬دچار‭ ‬کاهش‭ ‬92٪‭ ‬بودیجه،‭ ‬کاهش‭ ‬96٪‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬87٪‭ ‬تولیدات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬شد،‭ ‬تروریستان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬کشتار‭ ‬ملکیان‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬کوچک‭ ‬مناطق‭ ‬آزادشده‭ ‬زدند‭. ‬بقایایی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬دشت‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فرار‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬ارسال‭ ‬راپورهای‭ ‬دروغین‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اضمحلال‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬پاشیده‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دادند‭. ‬آنها‭ ‬کدام‭ ‬چاره‌ای‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬این‭ ‬نداشتند‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬بمانند‭ ‬تا‭ ‬طیاره‭ ‬پیشرفته‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بمبهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬غارها‭ ‬و‭ ‬تونل‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پنهان‭ ‬ماندن‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬قوای‭ ‬شناسایی‭ ‬عمیق‭ ‬CTS‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حفر‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬نابود‭ ‬کند‭.‬

قوای ضدتروریزم عراق در حال تامین امنیت محدوده دفاعی در جریان عملیات “شعله فروزان” علیه داعش

سازمان‌دهی،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬پیشرفتهای‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬CTS،‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عاملی‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬مبدل‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

داستان‭ ‬موفقیت‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬بزرگ‭- ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭- ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬سرآمد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بصیرت‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬عمیق‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬سازمانی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ساختار‭ ‬سازمانی‭ ‬کلان‭ ‬برای‭ ‬سرویس‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬ظاهر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سرویس‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬وطن‌دوستی‭ ‬و‭ ‬مسلکی‌گرایی،‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معیار‭ ‬همبستگی،‭ ‬ساختارسازی‭ ‬و‭ ‬مبارزه،‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬خدمات‭ ‬تزلزل‌ناپذیر‭ ‬CTS‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬صحت‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬پیروزی‭ ‬مشکل‭ ‬به‌دست‌آمده‭ ‬با‭ ‬خون‭ ‬شهدای‭ ‬بزرگوار‭ ‬است‭.‬

وقت‭ ‬آن‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عراق‭ ‬ستراتیژی‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬تروریزم‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬خشکانیدن‭ ‬ریشه‌های‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بشری‭ ‬را‭ ‬انکشاف‭ ‬کند‭. ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬مثل‭ ‬داعش‭ ‬مثال‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬خشکیده‌ای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬با‭ ‬اراده،‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬داس‭ ‬بریده‌اند‭. ‬