حوثی‌ها اطفال را منحیث عسکر تعلیم می‌دهند

شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران کمپ‌های تابستانی را به پوششی برای گسترش مرگ و رنج مبدل ساخته‌اند

نوشته‭ ‬معمر‭ ‬العریانی،‭ ‬وزیر‭ ‬اطلاعات،‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬توریزم‭ ‬یمن

در‭ ‬ختم‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬تحصیلی،‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬هزاران‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬تابستانی‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعا،‭ ‬پایتخت‭ ‬اشغال‭ ‬شده‭ ‬پرنفوس‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬ولایات‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬حوثی‌های‭ ‬یمن‭ ‬دایر‭ ‬می‌کنند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مراکزبرای‭ ‬جذب‭ ‬اطفال‭ ‬زیر‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬و‭ ‬صنوف‭ ‬درسی،‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬اجباری‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬بی‌رحمانه‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬مرگ‭ ‬در‭ ‬میدان‌های‭ ‬جنگ‭ ‬گوناگون‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬حوثی‭ ‬از‭ ‬ثبت‭ ‬‌نام‭ ‬620‭,‬000‭ ‬طفل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬صاحب‭ ‬‌منصب‭ ‬قوای‭ ‬قدس‭ ‬ایران،‭ ‬حسن‭ ‬ایرلو‭ (‬که‭ ‬نامش‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬تروریست‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭)‬،‭ ‬خبر‭ ‬داد‭. ‬حوثی‌ها،‭ ‬با‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ،‭ ‬امیدوار‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬کمبود‭ ‬شدید‭ ‬قوای‭ ‬شورشی‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬کمبود‭ ‬قوای‭ ‬انسانی‭ ‬به‭ ‬بیشترین‭ ‬میزان‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کودتا‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکلات‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬ولایت‭ ‬مارب‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬خقیقت،‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬تابستانی‭ ‬پوششی‭ ‬برای‭ ‬کمپ‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬اطفال‭ ‬هستند‭. ‬گستره‭ ‬این‭ ‬کمپ‌ها‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬بشر‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مراکز،‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬و‭ ‬حامیان‭ ‬ایرانی‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬تحریف‭ ‬هویت‭ ‬ملی‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬شستشوی‭ ‬مغزی‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬مرگ،‭ ‬نفرت‭ ‬از‭ ‬‮«‬دیگران‮»‬،‭ ‬شعارهای‭ ‬خصمانه‭ ‬و‭ ‬تلقین‭ ‬فرقوی‭ ‬واردشده‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬می‌پردازند‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬انداخته‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬تصاویر،‭ ‬اعضای‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬تابوت‭ ‬خالی‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬فامیل‌‌هایشان‭ ‬فرستاده‭ ‬میشود‭.‬

پسر یمنی در میان گروپی از جنگجویان جدیداً-استخدام‌شده حوثی در صنعا. شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران اطفال را مجبور به حضور در میدان جنگ طولانی با دولت یمن می‌کنند. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

شعار‭ ‬‮«‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬امریکا‮»‬‭ ‬که‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اطفال‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌دهند،‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬ایجاد‭ ‬نسلی‭ ‬آمیخته‭ ‬با‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬خصومت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬همچون‭ ‬بمب‭ ‬ساعتی‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬آشوب‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭.‬

هیچ‌‭ ‬کس‭ ‬نباید‭ ‬کاربرد‭ ‬این‭ ‬شعار‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬بگیرد‭. ‬اشخاص‭ ‬آشنا‭ ‬با‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬‌خوبی‭ ‬با‭ ‬مفهوم‭ ‬این‭ ‬شعار‭ ‬و‭ ‬خطر‭ ‬نهفته‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آشنا‭ ‬هستند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬پیدایش‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬ازقبیل‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬پدیده‌ها‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تلقین‭ ‬شعارهای‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬ساختن‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬مفاهیم‭ ‬قتل،‭ ‬ویرانی،‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬نفرت‭ ‬شد‭. ‬جهان‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬پیامدهای‭ ‬مخرب‭ ‬اقدامات‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‌ها‭ ‬دست‭ ‬‌به‭ ‬‌گریبان‭ ‬است‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشایی‭ ‬مراکز‭ ‬تابستانی،‭ ‬راپور‌‌ها‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬بیانیه‌های‭ ‬رسانه‌های‭ ‬حوثی‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬ارقام‭ ‬تلفات‭ ‬اطفالی‭ ‬شد‭ ‬که،‭ ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬تجربه‭ ‬جنگی،‭ ‬منحیث‭ ‬بمب‌گذار‭ ‬انتحاری‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬مارب‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شدند‭. ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬سرنوشت‭ ‬مشابهی‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬هزاران‭ ‬طفل‭ ‬دیگر‭ ‬ثبت‌‭ ‬نام‌‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬باشد‭.‬

گروپ‌‭ ‬کارشناسان‭ ‬برجسته‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬یمن،‭ ‬استفاده‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬به‌‭ ‬حیث‭ ‬اقدام‭ ‬جنگی‭ ‬ثبت‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬موضوع‭ ‬استفاده‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ولایات‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راپور‌‌های‭ ‬معتبر‭ ‬درباره‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬دختران‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬استخباراتی‭ ‬اشاره‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬راپور‌‭ ‬دیده‌بان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬اروپا‭-‬مدیترانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬آزادی‌های‭ ‬SAM‭ ‬تایید‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬حدود‭ ‬10‭,‬300‭ ‬طفل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استخدام‭ ‬خود‭ ‬درآورده‌اند‭. ‬تعداد‭ ‬واقعی‭ ‬اطفال‭ ‬استخدام‌شده‭ ‬احتمالاً‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬52‭ ‬کمپ‭ ‬تعلیمی‭ ‬برای‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬طفل‭ ‬10‭ ‬الی‭ ‬17‭ ‬ساله‭ ‬دایر‭ ‬نموده‌اند‭. ‬آنها‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬نمودن‭ ‬فامیل‌‌ها‭ ‬و‭ ‬گمراه‭ ‬ساختن‭ ‬اطفال‭ ‬با‭ ‬پول،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬استخدام‭ ‬اطفال‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬بیجاشدگان‭ ‬و‭ ‬یتیم‌خانه‌ها‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راپور‌‭ ‬شیوه‌های‭ ‬تنبیهی‭ ‬که‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬علیه‭ ‬این‭ ‬عساکر‭ ‬خردسال‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬مستند‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬محروم‭ ‬ساختن‭ ‬از‭ ‬غذا،‭ ‬حبس،‭ ‬آزار‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬

در‭ ‬حالیکه‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬خواستار‭ ‬پایان‭ ‬جنگ‭ ‬خانمانسوز‭ ‬وعقد‭ ‬صلح‭ ‬مسالمت‭ ‬آمیز‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬است،‭ ‬اصرار‭ ‬حوثی‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬جذب‭ ‬هزاران‭ ‬کودک‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬کشتار‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬خشونت،‭ ‬آشوب‭ ‬وتروریزم‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬آشفتگی‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬بافت‭ ‬اجتماعی،‭ ‬آرامش‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬همزیستی‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬دهه‌های‭ ‬آینده‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬ایجاد‭ ‬نسل‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬غیرقابل‭ ‬کنترول‭ ‬و‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جنگهای‭ ‬بیهوده‭ ‬و‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬به‭ ‬پلان‭ ‬توسعه‌گرایی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬طمع‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬منطقوی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

عسکر 12-ساله سابق شبه‌نظامی در مرکز بیجاشدگان در ماریب، اسکان یافته است. او توضیح می‌دهد که چی‌قسم شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران او را با وعدهٔ بکس جدید مکتب، فریب دادند ولی در عوض او را با طیاره به خطوط مقدم جنگ روان کردند. او توانسته بود از دست آنها فرار کند. اسوشیتید پرس

من‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬درخواست‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬که‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬طفل‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند،‭ ‬توجه‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬فشار‭ ‬بیاورند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬نقض‭ ‬آشکار‭ ‬و‭ ‬بی‌سابقه‌ی‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬پیمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬دست‭ ‬بکشند‭.‬

همچنان‭ ‬از‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬درخواست‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬اخلاقی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬اقدام‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬کشتار‭ ‬اطفال‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬محاکمه‭ ‬مرتکبان‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬منحیث‭ ‬جنایتکار‭ ‬جنگی،‭ ‬بربنیاد‭ ‬قانون‭ ‬محکمه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کیفری‭ ‬روم،‭ ‬توجه‭ ‬نمایند‭.‬

ما‭ ‬زنگ‭ ‬هشدار‭ ‬تبدیل‭ ‬هزاران‭ ‬طفل‭ ‬یمنی‭ ‬به‭ ‬‮«‬بمب‌های‭ ‬ساعتی‮»‬‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیش‌بینی‌‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬مهار‭ ‬که‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کنند،‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬درآورده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬اجازه‭ ‬بدهیم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬قاتل‭ ‬و‭ ‬ویرانگر‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬نظر‭ ‬ایران‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬تبدیل‭ ‬شوند‭. 

نظرات بسته شده است.