حوثی‌ها، روزنامه‌نگاران را مورد آزار قرار می دهند

حوثی‌ها، روزنامه‌نگاران را مورد آزار قرار می دهند

آزادی‭ ‬بیان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬محافظت‭ ‬شود‭. ‬

ماجد‭ ‬المحاج،‭ ‬مدیر‭ ‬اجراییوی،‭ ‬مرکز‭ ‬صنعا‭ ‬جهت‭ ‬مطالعات‭ ‬ستراتیژیک‭  |  ‬عکس‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات‭ ‬یمن
در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬مخالفت‭ ‬علنی‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬حوثی‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬یمن‭ ‬ربوده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬شکنجه‭ ‬و‭ ‬تجاوز‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اعتراف‭ ‬دروغین‭ ‬به‭ ‬فحشا‭ ‬شده،‭ ‬بی‭ ‬آبرو‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬متحمل‭ ‬ضربه‌های‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬گردیده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬از‭ ‬رازهای‭ ‬آشکار‭ ‬صنعا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خبرنگاران‭ ‬مستقل‭ ‬یمنی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تحقیقات،‭ ‬اثبات‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬این‭ ‬قساوت‌ها‭ ‬بپردازند‭.‬
البته،‭ ‬خبرنگاران‭ ‬شمال‭ ‬یمن‭ ‬از‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬اموری‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سرکوب‭ ‬صداهای‭ ‬مخالف‭ ‬مطبوعات،‭ ‬فعالین‭ ‬یا‭ ‬شهروندان‭ ‬معمولی‭ ‬جواب‌گو‭ ‬می‌کند،‭ ‬منع‭ ‬شده‌اند‭.‬
خبرنگاری‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬قدرت‭ ‬گرفتن‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2014‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬سازمان‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تبلیغات‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهند‭. ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬10‭ ‬خبرنگار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬ربوده،‭ ‬زندانی‭ ‬و‭ ‬شکنجه‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬جو‭ ‬وحشت‭ ‬زمینه‭ ‬خود‭-‬سانسوری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اشخاص‭ ‬مستقل‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭ -‬طبق‭ ‬پروسه‭ ‬عمل‭ ‬کن‭ ‬یا‭ ‬کار،‭ ‬آزادی،‭ ‬آبرو‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬حتی‭ ‬زندگی‌ات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بده‭- ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬مهم‭ ‬مانند‭ ‬ربوده‭ ‬شدن‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬می‌کشاند‭.‬
در‭ ‬11‭ ‬اپریل‭ ‬2020‭ ‬فضا‭ ‬مسموم‌تر‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬‮«‬محکمه‮»‬‭ ‬فرمایشی‭ ‬برای‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ربوده‌شده‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اتهام‭ ‬جاسوسی‭ ‬برای‭ ‬ائتلاف‭ ‬نظامی‭ ‬ضد‭ ‬حوثی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تفهیم‭ ‬شد‭. ‬چهار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬آنان‭ -‬عبدالخالق‭ ‬عمران1،‭ ‬اکرم‭ ‬الولیدی2،‭ ‬حارث‭ ‬حمید3‭ ‬و‭ ‬توفیق‭ ‬المنصوری4‭ ‬به‭ ‬اعدام‭ ‬محکوم‭ ‬شدند‭. ‬شش‭ ‬تن‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬تحت‭ ‬محاکمه‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تحمل‭ ‬دوران‭ ‬حبس‭ ‬از‭ ‬زندان‭ ‬آزاد‭ ‬شوند‭. ‬الی‭ ‬پایان‭ ‬ماه،‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬نفر،‭ ‬صلاح‭ ‬القائدی،‭ ‬آزاد‭ ‬شد‭. ‬خبرنگاران‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬‮«‬ناپدید‮»‬‭ ‬بودند،‭ ‬شکنجه‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تداوی‭ ‬طبی‭ ‬محروم‭ ‬ماندند‭. ‬همچنان‭ ‬حق‭ ‬محاکمه‭ ‬عادلانه‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬حوثی‌ها‭ ‬فاقد‭ ‬مشروعیت‭ ‬قانونی‭ ‬یا‭ ‬حقوقی‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬محکمه‭ ‬هستند؛‭ ‬یعنی‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬احکام‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬قتل‭ ‬فراقضایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
مقامات‭ ‬حوثی‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬خبرنگاران‭ ‬مستقل‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬رژیم‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬فساد،‭ ‬ارعاب،‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬بدرفتاری‭ ‬هستند؛‭ ‬البته‭ ‬خصومت‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬خبرنگاران‭ ‬بسیار‭ ‬عمیق‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬خبرنگاران‭ ‬بی‌احترامی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬عبدا‭… ‬کبیل‭ ‬و‭ ‬یوسف‭ ‬الایزری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تعمیر‭ ‬مسکونی‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬مکرر‭ ‬تحت‭ ‬بمباران‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬حبس‭ ‬نگه‭ ‬داشتند‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬زیر‭ ‬آوار‭ ‬دفن‭ ‬شوند‭.‬
در‭ ‬ضمن،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬جنگ،‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬زندانی‭ ‬با‭ ‬القاعده‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کردند‭. ‬اخیراً‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تبادل‭ ‬پنج‭ ‬عسکر‭ ‬سعودی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کردند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬پیلوتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬طیاره‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2020‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬الجوف‭ ‬سقوط‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬همه‭ ‬تقاضا‌های‭ ‬آزادی‭ ‬خبرنگاران‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬مساعی‭ ‬میانجی‌گران‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬ناکام‭ ‬گذاشتند‭. ‬عسکر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬بکشد،‭ ‬ولی‭ ‬ظاهراً،‭ ‬اگر‭ ‬خبرنگار‭ ‬ماهیت‭ ‬واقعی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬کند،‭ ‬برای‭ ‬تو‭ ‬بدتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
مساعی‭ ‬ستودنی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬آزادی‭ ‬مطبوعات‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭. ‬عده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬خواسته‌اند‭ ‬که‭ ‬احکام‭ ‬را‭ ‬باطل‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬زندانی‭ ‬یمنی‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کنند‭. ‬خبرنگاران‭ ‬یمنی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬قلمرو‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬مشمول‭ ‬مساعی‭ ‬آزادی‭ ‬رسانه‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬خبرنگاران‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬سکوت‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬مقامات‭ ‬مختلف‭ ‬توقیف‭ ‬می‌شوند‭. ‬البته‭ ‬مدت‭ ‬حبس‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‌تر‭ ‬از‭ ‬زندانیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسارت‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬هستند‭.‬
این‭ ‬روزها،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬مرض‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬نبودن‭ ‬امکان‭ ‬فاصله‌گذاری‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬زندان‌ها،‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬چند‭-‬صد‭ ‬زندانی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کاهش‭ ‬نفوس‭ ‬زندانی‌ها‭ ‬آزاد‭ ‬کرده‌اند‭. ‬البته،‭ ‬ظاهراً‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬مخالفین‭ ‬سیاسی‭ ‬جزو‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬نیستند‭. ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬مسئولین‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬باید‭ ‬پیشقدم‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬زندانیان‭ ‬سیاسی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬همه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬در‭ ‬اسارت‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کنند‭.‬
مساعی‭ ‬برقراری‭ ‬جریان‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬سرعت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬و‭ ‬سرکوب‭ ‬متفکران‭ ‬مستقل‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬ضمنی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬کلان‭ ‬تر‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬خاتمه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬درگیری‭ ‬است،‭ ‬پذیرفته‭ ‬شود‭. ‬نباید‭ ‬اجازه‭ ‬وقوع‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬نقض‭ ‬این‭ ‬حقوق‭ ‬ابتدایی‭ -‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اجماع‭ ‬همگانی‭ ‬درباره‭ ‬بی‌اهمیت‭ ‬بودن‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭- ‬در‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬خون‌ریزی‭ ‬و‭ ‬ظلم‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
از‭ ‬رژیم‌های‭ ‬مستبد‭ ‬نمی‌توان‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬باشند‭. ‬بنابراین،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬باید‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬طرف‌ها‭ ‬را‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬آزادسازی‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬زندانیان‭ ‬سیاسی‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬اعتراض‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬آتش‌بس‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬سیاسی‭ ‬قربانی‭ ‬مصلحت‌اندیشی‭ ‬شود،‭ ‬دنیا‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬خواهد‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تعقیب‭ ‬قضایی‭ ‬خبرنگاران،‭ ‬فعالین‭ ‬و‭ ‬مخالفین،‭ ‬ظلم‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬سرحدات‭ ‬همسایگان‭ ‬ثروتمند‭ ‬شود،‭ ‬قابل‭ ‬توجیه‭ ‬است‭.